hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 a HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880  - chyba 31.03.34.

Problém:
Když se na ovládacím panelu zobrazí chyba 31.03.34 , znamená to, že došlo k potížím s voličem pozadí, který se nachází uvnitř zásobníku podavače dokumentů.
Řešení
Krok 1: Aktualizace firmwaru.
Aktuální firmware stáhněte z webu HP.com pomocí jednotky USB flash a nabídky před spuštěním.
Krok 2: Ujistěte se, že je jednotka pro výběr pozadí řádně usazena.
Pokud po instalaci aktuálního firmwaru dochází k uvíznutím papíru, ujistěte se, že je jednotka pro výběr pozadí úplně usazena.
  Upozornění:
Nedotýkejte se povrchu válce. Otisky na válci mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
 1. Otevřete dvířka podavače dokumentů.
  Obrázek : Otevření dvířek podavače dokumentů
 2. Nadzdvihněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Nadzdvihnutí vstupního zásobníku
 3. Zatlačením uvolněte dvě modré západky.
  Obrázek : Uvolněte dvě západky
 4. Vysuňte jednotku pro výběr pozadí ze zařízení.
  Obrázek : Vyjmutí jednotky pro výběr pozadí
 5. Zasuňte jednotku pro výběr pozadí do podavače dokumentů.
  Obrázek : Instalace jednotky pro výběr pozadí
 6. Zatlačte na jednotku pro výběr pozadí směrem dovnitř, dokud modré západky nezapadnou na místo.
  Obrázek : Jednotka pro výběr pozadí se usadí na místě
 7. Sklopte vstupní zásobník.
  Obrázek : Sklopení vstupního zásobníku
 8. Zavřete dvířka podavače dokumentů.
  Obrázek : Zavření dvířek podavače dokumentů
Krok 3: Kontaktujte společnost HP
Pokud jste provedli všechny kroky a problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu společnosti HP a proveďte další kroky řešení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...