hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 - Chyby 31.01.02 a 31.01.03

Problém:
Když se na ovládacím panelu se zobrazí chybové hlášení 31.01.02 nebo 31.01.03, znamená to, že existuje uvíznutí papíru v zásobníku podavače dokumentů.
Řešení
Řešení chyby 31.01.02
K chybě 31.01.02 dochází, když se stránka zavedena a pak uvízne někde v podavači dokumentů.
Poznámka:
Ověřte, zda předlohy neobsahují sponky, kancelářské svorky nebo samolepicí poznámkové lístky. Dále se ujistěte, že předlohy nejsou zmačkané, složené nebo poškozené. Na skleněnou desku skeneru položte zmačkaný nebo složené předlohy lícem dolů.
 1. Zvednutím pojistky uvolněte kryt podavače dokumentů.
  Obrázek : Nadzvednutí západky
 2. Otevřete kryt podavače dokumentů.
  Obrázek : Otevřete kryt podavače dokumentů
 3. Zvedněte dvířka pro přístup k uvíznutému papíru a odstraňte uvíznutý papír.
  Obrázek : Vyjměte uvíznutý papír
 4. Zatlačte na dvířka vedle válců podavače dokumentů, abyste zkontrolovali, zda jsou úplně zavřená.
 5. Zavřete horní kryt podavače papíru.
  Obrázek : Zavřete kryt podavače dokumentů
Řešení chyby 31.01.03
Chyba 31.01.03 nastává, když nelze podat stránku ze vstupního zásobníku.
Poznámka:
Ověřte, zda předlohy neobsahují sponky, kancelářské svorky nebo samolepicí poznámkové lístky. Dále se ujistěte, že předlohy nejsou zmačkané, složené nebo poškozené. Na skleněnou desku skeneru položte zmačkaný nebo složené předlohy lícem dolů.
 1. Ujistěte se, že jsou sestava válečků a oddělovací podložka správně instalovány.
  Otevřete kryt podavače dokumentů. Zatlačte na oddělovací podložku a stisk uvolněte. Působením pružiny vyskočí zpět nahoru. Pokud ne, může být způsobeno tím, že pružina chybí.
  Poznámka:
  Sestava oddělovací podložky je namontována na pružinového přístupového vodítka papíru, které se při zatlačení dolů také pohne.
  Zavřete horní kryt a přitom sledujte sestavu válečků. Spadne proti separační podložce a pak vyskočí při inicializaci podavače dokumentů.
 2. Vyčistěte oddělovací podložku a válce. Dva válce a oddělovací podložku očistěte měkkým, vodou navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.
 3. Tisk stránky o stavu spotřebního materiálu:
  1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Správa.
  2. Stiskněte tlačítko Protokoly.
  3. Stiskněte tlačítko Konfigurace/stav.
  4. Vyberte možnost Stav spotřebního materiálu a pak stiskněte tlačítko Tisk a protokol vytiskněte.
  Zkontrolujte zbývající životnost sady podavače dokumentů. Činí-li zbývající životnost méně než 10 %, je nutné válečky a oddělovací blok vyměnit. Doporučujeme vyměňovat válce a oddělovací podložku každých 100 000 stránek.
  Chcete-li objednat sadu (C1P70A) přejděte na stránku HP SureSupply, nebo kontaktujte autorizovaný servis HP nebo poskytovatele podpory.
 4. Zkontrolujte, zda stoh předloh v podavači dokumentů není vyšší než 7 mm (přibližně ¼ palce). Je-li stoh předloh vyšší než 7 mm (přibližně ¼ palce), mohou se stránky zasekávat pod vodítky podávání papíru.
 5. Zkontrolujte, zda vodítka podávání papíru nejsou přitlačena příliš těsně ke stohu předloh.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu HP a proveďte další kroky k odstranění potíží.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...