hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet 3830, DeskJet 3830, 5730 - Zobrazí se chyba „Uvíznutí vozíku kazety"

Tento dokument je určen pro tiskárny HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, DeskJet Ink Advantage 3835, 3836, 3838 a DeskJet Ink Advantage Ultra 5738, 5739 All-in-One.
Vozík inkoustové kazety se zastaví v tiskárně, na ovládacím panelu se zobrazí chybová zpráva „Uvíznutí vozíku kazety“. Je možné, že předtím došlo k uvíznutí papíru.
Můžete se také setkat s následujícími příznaky:
 • Tiskárna netiskne.
 • Tisková úloha se neočekávaně zastaví.
Krok 1: Hledejte uvíznutý papír
Existují čtyři různé oblasti, v nichž lze najít a odstranit uvíznutý papír. Zkontrolujte každou oblast, zda v ní neuvízl papír, veškerý uvíznutý papír odstraňte a poté zkuste tisknout znovu.
Jestliže jste zkontrolovali a odstranili uvíznutý papír ze všech oblastí tiskárny a chyba přetrvává, pokračujte k dalšímu kroku.
Krok 2: Vyjměte a znovu vložte inkoustové kazety
Nesprávně vložené nebo instalované kazety mohou způsobit, že tiskárna ohlásí chybu uvíznutí vozíku kazety. Zkontrolujte, zda jsou inkoustové kazety správně nainstalovány, vyjměte a znovu nainstalujte inkoustové kazety a poté zkuste tisknout znovu.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete vnější dvířka.
  Obrázek : Otevření vnějších dvířek
  Obrázek: Otevření vnějších dvířek
 3. Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
  Vozík inkoustové kazety se přemístí do středu tiskárny. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Otevření přístupových dvířek kazet
 4. Uvolněte jednotlivé inkoustové kazety lehkým stlačením dolů.
  Obrázek : Stlačte každou inkoustovou kazetu směrem dolů
  Obrázek: Stlačte inkoustovou kazetu směrem dolů.
 5. Každou inkoustovou kazetu zatáhněte směrem k sobě a vyjměte ji z otvoru.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se kontaktů ani trysek
  Obrázek: Nedotýkejte se kontaktů ani trysek.
 6. Zasuňte jednotlivé inkoustové kazety pod mírně zdviženým úhlem do prázdných slotů a poté každou z nich opatrným zatlačením nahoru zacvakněte na místo.
  Obrázek : Zatlačte inkoustovou kazetu do slotu
  Obrázek: Inkoustovou kazetu zatlačte do slotu, až zaklapne na místo.
 7. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet
 8. Zavřete vnější dvířka.
  Obrázek : Zavření vnějších dvířek
  Obrázek: Zavření vnějších dvířek
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
 1. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 2. Odpojte napájecí kabel od prodlužovacího kabelu nebo přepěťové ochrany.
 3. Připojte napájecí kabel přímo do zásuvky.
 4. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 5. Zapněte tiskárnu.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 4: Resetujte tiskárnu
Resetováním tiskárny můžete vymazat chyby uvíznutí vozíku.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 9. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Servis společnosti HP můžete kontaktovat ve všech zemích/oblastech kromě Asie a Tichomoří.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky a problém nebyl vyřešen, zajistěte opravu produktu.
Zjistěte, zda je váš produkt stále v záruce. Pokud ano, přejděte na stránku podpory společnosti HP a naplánujte opravu či výměnu.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...