hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP  - Z reproduktorů se neozývá žádný zvuk (Windows 10)

Tento dokument je určen pro notebooky HP a Compaq se systémy Windows 10.
Chcete-li odstranit problémy se zvukem na notebooku, pokud se neozývá žádný zvuk z reproduktorů (není nic slyšet nebo zvuk nefunguje), nebo je-li zvuk tlumený, přerušovaný, chraptivý/praskavý či jinak zkreslený, použijte postup v tomto dokumentu.
Pokud máte model ProBook 440 G3, 470 G3 nebo 450 G2, přejděte do části Po opakované instalaci operačního systému není slyšet zvuk. U všech ostatních počítačů začněte v následující části.

Nejdříve proveďte tyto akce: Použijte řešení HP Guided Solution

NEBO postupujte podle následujících kroků.

Krok 1: Restartujte počítač

Pokud z reproduktorů nebo sluchátek připojených k počítači nevychází žádný zvuk, může být problém způsoben aplikací ovládající dané zařízení, která brání ostatním aplikacím v použití zařízení. Než se pokusíte o další kroky řešení potíží v tomto dokumentu, restartujte počítač, poté otestujte zvuk a zkontrolujte, jestli se problém nevyřešil.
Pokud problém se zvukem přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 2: Použití nástroje Poradce při potížích v systému Windows

Nástroj Poradce při potížích se zvukem v systému Windows může automaticky odstranit běžné problémy se záznamem a přehráváním zvuku v počítači. Spusťte nástroj Poradce při potížích pomocí následujících kroků:
 1. V systému Windows zadejte do pole vyhledávání text vyhledat a opravit potíže se zvukem nebo klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru na hlavním panelu a vyberte možnost Odstranit potíže se zvukem.
 2. Vyberte v seznamu výsledků možnost Vyhledat a opravit potíže s přehráváním zvuku nebo Vyhledat a opravit potíže se záznamem zvuku.
 3. Klikněte na tlačítko Další.
 4. Vyberte zařízení, jehož potíže chcete řešit, a klikněte na tlačítko Další.
 5. Počkejte, až Poradce při potížích zjistí problémy a provede změny (nebo vás vyzve k provedení změn).
  Nástroj Poradce při potížích zjišťující potíže se zvukem
 6. Jakmile nástroj Poradce při potížích dokončí činnost, zobrazí se stránka Řešení potíží bylo dokončeno se seznamem všech nalezených potíží a změn provedených v počítači.
  Poznámka:
  Podrobnější informace o řešení potíží zobrazíte kliknutím na možnost Zobrazit podrobné informace v okně nástroje Poradce při potížích.
  Řešení potíží bylo dokončeno
 7. Klikněte na tlačítko Zavřít.
 8. Pokud se zobrazí doporučený zásah, vyberte položku Použít tuto opravu nebo Přeskočit tento krok a pokračujte vyhledáváním dalších potíží.
Pokud problém se zvukem přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Testování externích reproduktorů a sluchátek

Pokud používáte externí reproduktory, mohou být vadné. Zkuste použít jinou sadu reproduktorů nebo spárovat sluchátka s počítačem. Pokud druhá sada reproduktorů nebo sluchátek vydává zvuk bez jakýchkoli potíží, je první sada reproduktorů vadná.
Pokud se stejné potíže vyskytují u obou párů reproduktorů nebo sluchátek, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 4: Nastavení výchozího zvukového zařízení

Po použití nástroje Poradce při potížích se ujistěte, že požadované zvukové zařízení je nastaveno jako výchozí:
 1. V systému Windows zadejte do pole hledání text zvuky a pak z výsledků hledání vyberte možnost Změnit systémové zvuky.
  Případně klikněte pravým tlačítkem na ikonu reproduktoru na hlavním panelu a vyberte možnost Zařízení pro přehrávání.
 2. V okně Zvuk na kartě Přehrávání vyberte zařízení pro přehrávání a poté klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí. Pokud je uvedeno pouze jedno přehrávací zařízení, automaticky se nastaví jako výchozí.
  Poznámka:
  Pokud máte potíže s nastavením zvukového zařízení HDMI jako výchozího přehrávacího zařízení, řešení naleznete v části Řešení potíží s HDMI a přenášeným zvukem.
  Nastavení výchozího přehrávacího zařízení
  Pokud nastavíte reproduktory jako výchozí zařízení, přejděte k dalšímu kroku.
 3. Jakmile vyberete výchozí přehrávací zařízení, klikněte na tlačítko Konfigurovat.
  Nastavte výchozí přehrávací zařízení
 4. V okně Zvukové kanály klikněte na příslušné nastavení reproduktorů.
  Poznámka:
  Pokud chcete použít výstup HDMI, vyberte digitální zvuk (HDMI). Další informace najdete v článku Odstraňování potíží s obrazem a zvukem přenášeným přes rozhraní HDMI.
 5. Kliknutím na tlačítko Test odešlete zvuk do jednotlivých reproduktorů. Také můžete vybrat individuální reproduktor a odeslat zvuk přímo do něj.
  Obrazovka testu reproduktorů
 6. Ozývá-li se z jednotlivých reproduktorů zvuk správně, je nastavení dokončeno.
  Pokud se z jednoho či všech reproduktorů zvuk neozývá nebo došlo ke změně typu konfigurace, pokračujte v nastavení reproduktorů kliknutím na tlačítko Další. Nastavení reproduktorů dokončete postupem dle pokynů na obrazovce.
Otestujte zvuk. Pokud problém se zvukem přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 5: Aktualizujte ovladač zvuku

Když program nefunguje správně, můžete provést aktualizaci na nejnovější dostupné ovladače.
 • Pokud byl váš počítač dodán s nainstalovaným systémem Windows 10, aktualizujte ovladač zvuku pomocí služby Windows Update.
 • Pokud jste upgradovali počítač na systém Windows 10, aktualizujte ovladač zvuku ve Správci zařízení.
Otestujte zvuk. Pokud problém se zvukem přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Proveďte úplný reset

Vyzkoušejte úplný reset k odstranění problémů se zvukem v notebooku. Pokyny naleznete v části Provedení úplného resetu.
Pokud úplný reset problém se zvukem nevyřešil, pokračujte dalším krokem.

Krok 7: Obnova výchozího nastavení systému BIOS

Poškozená nebo nesprávná nastavení systému BIOS mohou způsobit problémy se zvukem. Obnovte výchozí hodnoty systému BIOS pomocí postupu v této části.
Pokud problém se zvukem přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 8: Spusťte test zvuku z nástroje HP PC Hardware Diagnostics

Test zvuku přehrávání nástroje Hardware Diagnostics zkontroluje systém a ujistí se, že zvukové zařízení funguje správně. Testuje také funkčnost zvukového subsystému, včetně zvukových ovladačů a kodeků. Další informace o instalaci a používání testů aplikace HP PC Hardware Diagnostic najdete v části Počítače HP – Testování selhání hardwaru.
Pomocí následujících kroků spusťte Test zvuku HP PC Hardware Diagnostics. Během testu se přehraje několik hudebních tónů v určitém pořadí a poté se zopakují. Dokončení tohoto testu trvá 1 minutu pro každý port zvukového výstupu.
 1. Chcete-li stáhnout nejnovější verzi Hardware Diagnostics pro systém Windows, přejděte na webové stránky HP Hardware Diagnostics.
 2. V části HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows klikněte na tlačítko Stáhnout diagnostiku pro systém Windows.
  Stažení nástroje Hardware Diagnostics pro systém Windows
 3. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte software.
 4. V systému Windows vyhledejte text HP PC Hardware Diagnostics Windows, klikněte pravým tlačítkem myši na aplikaci v seznamu výsledků hledání a poté vyberte možnost Spustit jako správce.
  Zvolte položku Spustit jako správce
  Zobrazí se hlavní nabídka nástroje HP PC Hardware Diagnostics.
  Hlavní nabídka HP PC Hardware Diagnostics pro systém Windows
 5. Klikněte na možnost Testy komponent.
  Nabídka Testy komponent
 6. V okně nabídky Testy komponent klikněte na možnost Zvuk a poté vyberte Test přehrávání zvuku.
  Nabídka Testy komponent s vybranou možností Zvuk
 7. Klikněte na tlačítko Spustit jednou.
  Spuštění testu přehrávání zvuku
 8. Klikněte na možnost Další a poté vyberte zvukové zařízení, na kterém se má spustit test.
  Vyberte zvukové zařízení, které se má testovat
  Během testu se opakovaně přehraje několik hudebních tónů v určitém pořadí.
 9. Po dokončení testu zvuku se otevře okno s dotazem, jestli jste ze všech testovaných zařízení slyšeli zvuk. Klikněte na možnost Ano nebo Ne, podle toho, co jste slyšeli během testu.
  Otevře se okno s dotazem, jestli jste během testu zvuku slyšeli zvuk
  Výsledky testů zvuku se zobrazí na obrazovce.
  Test zvuku, který splnil test přehrávání zvuku
  • Pokud byl test zvuku úspěšný, klikněte na možnost Dokončit, zavřete nástroj a restartujte počítač.
  • Jestliže se test zvuku nezdaří, poznamenejte si ID chyby (kód o 24 číslicích), abyste ho měli k dispozici, až kontaktujete oddělení podpory zákazníků HP. Dané informace jsou také dostupné v části Protokoly testů.
   Výsledek testu zvuku v části Protokoly testů
Pokud test přehrávání zvuku proběhne bez chyb, ale problémy se zvukem stále přetrvávají, pokračujte dalším krokem.

Krok 9: Aktualizujte systém BIOS

Aktualizace systému BIOS může vyřešit některé problémy se zvukem. Další pokyny naleznete v části Aktualizace systému BIOS.
Pokud aktualizace systému BIOS problém nevyřešila, pokračujte dalším krokem.

Krok 10: Obnovte stav počítače

Pokud jste vyzkoušeli odstraňování problémů a zvuk stále nefunguje správně, obnovte počítač. U počítačů, u nichž zvuk v minulosti fungoval, lze provést obnovení stavu do tohoto bodu. Použijte postup v článku Počítače HP - Používání nástroje Obnovení systému (Windows 10, 8) Proveďte obnovení systémových souborů zpět do doby, kdy zvuk pracoval správně.
Případně můžete přeinstalovat operační systém provedením resetu. Pokyny se nacházejí v článku Resetování počítače (Windows 10)

Krok 11: Restartujte počítač

Pokud jste vyzkoušeli odstraňování problémů a zvuk stále nefunguje správně, resetujte počítač. Pokyny se nacházejí v článku Resetování počítače (Windows 10)

Krok 12: Kontaktujte společnost HP

Pokud výše uvedené kroky nevyřešily problémy se zvukem v počítači, může být nutné provést jeho opravu. Přejděte na možnost Získat podporu, kde získáte dodatečnou podporu.

Problémy se zvukem po přeinstalaci operačního systému (ProBook 440 G3, 470 G3 nebo 450 G2)

Pokud máte model ProBook 440 G3, 470 G3 nebo 450 G2 a po přeinstalaci operačního systému neslyšíte zvuk, vyřešte problém podle následujícího postupu:
 1. Při spouštění počítače opakovaně klepejte na klávesu F10, abyste otevřeli systém BIOS.
 2. Jděte na kartu Pokročilé tab.
 3. Vyberte možnost vestavěné zařízení.
 4. Zaškrtněte políčko Zvuk.
 5. Uložte změny a ukončete program.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...