hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP ScanJet Pro 4500 fn1 - Používání softwaru pro skenování (Windows)

Následující témata popisují používání softwaru pro skenování.

Práce se zkratkami skenování

Zkratky pro skenování představují rychlý a efektivní způsob výběru nastavení pro často používané úkoly skenování.
 • Zkratky lze vytvořit a upravit pomocí softwaru HP Scan.

Zobrazení zkratek pro skenování

Pokud budete chtít zobrazit stávající zkratky pro skenování, spusťte software HP Scan. Stávající zkratky pro skenování se zobrazí v seznamu vlevo.

Vytvoření zkratek skenování

Chcete-li vytvořit zkratku skenování, postupujte následovně:
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit novou zkratku skenování.
 3. Zadejte název nové zkratky.
 4. Určete, zda chcete vytvořit novou zkratku podle aktuálního nastavení nebo podle již existující zkratky.
 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.
 6. Vyberte nastavení nové zkratky skenování. Další nastavení je dostupné po kliknutí na tlačítko Další.
 7. Kliknutím na ikonu Uložit vedle názvu nové zkratky v seznamu zkratek můžete uložit provedené změny. Kliknutím na ikonu Vrátit zpět můžete zrušit úpravy.

Úprava zkratek (pouze systém Windows)

Chcete-li zkratku skenování upravit, postupujte následovně:
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. V seznamu vlevo vyberte zkratku, kterou chcete upravit.
 3. V pravé části obrazovky zvolte požadovaná nastavení. Další nastavení je dostupné po kliknutí na tlačítko Další.
 4. Kliknutím na ikonu Uložit na pravé straně názvu zkratky uložte změny.

Skenování do obrázku (Windows)

 1. Vložte dokument do podavače dokumentů nebo na skleněnou plochu skeneru.
 2. Otevřete software HP Scan.
 3. Vyberte možnost Skenovat jako soubor JPEG nebo Odeslat e-mail ve formátu JPEG a poté klikněte na tlačítko Skenovat.
  -nebo-
  Vyberte libovolnou jinou zkratku skenování, změňte nastavení Typ položky na možnost Fotografie, vyberte obrazový soubor z rozevíracího seznamu Typ souboru a poté klikněte na tlačítko Skenovat.

Skenování do souboru PDF (Windows)

 1. Vložte dokument do podavače dokumentů nebo na skleněnou plochu skeneru.
 2. Otevřete software HP Scan.
 3. Vyberte možnost Skenovat jako soubor PDF nebo Odeslat e-mail ve formátu PDF a klikněte na tlačítko Skenovat.
  -nebo-
  Zvolte jinou zkratku pro skenování, vyberte možnost PDF z rozevíracího seznamu Typ souboru a poté klikněte na tlačítko Skenovat.

Skenování textu s možností úpravy (OCR) (Windows)

Software HP pro skenování využívá optické rozpoznávání znaků (OCR) a dokáže převést text stránky na text, který můžete upravovat v počítači. Software OCR se dodává s aplikacemi HP Scan a ReadIris Pro. Informace o používání softwaru OCR naleznete v tématu Skenování textu s možností úpravy nápovědy online.

Skenování do e-mailu (Windows)

Poznámka:
Chcete-li skenovat do e-mailu, zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.
 1. Podle indikátorů umístěte dokument do podavače dokumentů nebo na skleněnou plochu skeneru.
 2. Otevřete software HP Scan.
 3. Vyberte možnost Odeslat e-mail ve formátu PDF nebo Odeslat e-mail ve formátu JPEG a poté klikněte na tlačítko Skenovat.
  -nebo-
  Zvolte jakoukoli jinou zkratku pro skenování, vyberte možnost Email (E-mail) z rozevíracího seznamu Send To (Odeslat na) a poté klikněte na položku Scan (Skenovat).

Odeslání do cloudu (Windows)

Poznámka:
Chcete-li skenovat do cloudu, počítač musí být připojen k Internetu.
 1. Podle indikátorů umístěte dokument do podavače dokumentů nebo na skleněnou plochu skeneru.
 2. Otevřete software HP Scan.
 3. Vyberte možnost Send to Cloud (Odeslat do cloudu) a potom vyberte cílové umístění souboru, například OneDrive, Google Drive nebo DropBox.
 4. Vyberte možnost Create Scan (Vytvořit sken).

Skenování dlouhých nebo velmi dlouhých dokumentů (Windows)

Ve výchozím nastavení skener pomocí možnosti Auto Detect Size (Automatická detekce formátu) automaticky zjistí formát stránky, jejíž délka je menší nebo rovna 356 mm.
V případě dlouhých nebo velmi dlouhých dokumentů vyberte z rozevíracího seznamu formát stránky v nastavení zkratek skenování možnost Dlouhý (8,5 x 34 palců) nebo Velmi dlouhý (8,5 x 122 palců).
Poznámka:
Při použití nastavení dlouhých nebo velmi dlouhých stránek je možné skenovat pouze po jedné stránce.
Pokud je skener nastaven na skenování dlouhých nebo velmi dlouhých stránek, bude skenovat vždy jednu stránku. Používáním tohoto nastavení na skenování normálních stránek se proces zpomalí. Měl by se používat pouze ke skenování stránek delších než 356 mm.

Detekce podání více listů současně

Funkce detekce podání více listů současně dokáže zjistit, že je do skeneru podáváno více stránek současně, a následně přerušit skenování. Ve výchozím stavu je tato funkce povolena.
Zakázání této funkce může být při skenování užitečné:
 • vícestránkové formuláře (společnost HP jejich použití nedoporučuje),
 • dokumenty, které mají připevněny štítky nebo nálepky.
Poznámka:
K aktivaci funkce detekce podání více listů současně při skenování v softwaru jiných výrobců používejte uživatelské rozhraní ovladačů ISIS nebo WIA.

Běžné skenování

Zkratka Běžné skenování umožňuje uživatelům nastavit a uložit zkratku skenování pro jejich běžné potřeby. Když je vybrána zkratka Běžné skenování, můžete upravovat následující nastavení zkratek pro skenování:
 • Typ položky
 • Strany stránky
 • Formát stránky
 • Barevný režim
 • Cíl/Typ souboru

Odfiltrování barev z dokumentu (odstranění barev) (Windows)

Můžete odfiltrovat celý barevný kanál (červená, zelená nebo modrá) nebo až tři konkrétní barvy. Nastavení citlivosti u jednotlivých barev určuje, do jaké míry se musí snímaná barva blížit určené barvě.
Odstraněním barev při skenování lze snížit velikost výsledného souboru a zlepšit výsledky optického rozpoznávání znaků (OCR).
Výběr barev, které mají být při snímání odstraněny pomocí profilu v programu HP Smart Document Scan:
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Naskenujte do prohlížeče ukázkovou stránku s barvami, které se mají vynechat.
 3. Klikněte na tlačítko More (Další) a poté klikněte na kartu Image (Obraz) a vyberte možnost Color Dropout (Odstranění barev).
 4. Povolte odstranění barvy a vyberte z náhledu barvu pomocí nástroje kapátka. Barvy je nutné uložit.
Zvolit můžete pouze možnosti odstranění barvy dostupné pro váš typ skeneru.
Informace o nastavení odstranění barev naleznete v nápovědě online k danému softwaru pro skenování.

Automatická detekce formátu stránky (Windows)

Software HP Scan dokáže automaticky zjistit velikost stránky pomocí funkce Auto Detect Size (Automaticky zjistit velikost). Pokud použijete možnost Auto Detect Size (Automaticky zjistit velikost), naskenovaný obrázek se ořízne na velikost zjištěné stránky a veškerý deformovaný obsah se vyrovná.

Automatická detekce barev (Windows)

Tuto funkci můžete použít ke snížení velikosti naskenovaného souboru ukládáním pouze barevných stránek jako barevných snímků a ostatní stránky ukládat jako černobílé.
Chcete-li používat automatickou detekci barev v naskenovaném obraze, řiďte se těmito kroky:
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Klikněte na zkratku skenování.
 3. Klikněte na rozevírací pole Barevný režim a poté vyberte možnost Automatická detekce barev.
 4. Chcete-li upravit citlivost automatické detekce barev a nastavení výstupního režimu, klikněte na možnost Další, vyberte možnost Obraz a poté klikněte na rozevírací pole Automatická detekce barev.
Poznámka:
Informace o nastavení automatické detekce barev naleznete v nápovědě online k danému softwaru pro skenování.
Pro automatickou detekci barev při skenování ve skenovacím softwaru třetích stran používejte uživatelské rozhraní ovladačů ISIS nebo WIA.

Skenování pomocí černobílého režimu s rozšířeným textem (Windows)

Tato funkce umožňuje vylepšit kvalitu skenování snímku s černobílým textem. Chcete-li použít tuto funkci, proveďte následující kroky:
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Klikněte na zkratku skenování.
 3. Klikněte na možnost Další, vyberte možnost Obraz a poté vyberte možnost Prahová hodnota.
 4. Vyberte možnost Rozšířený obsah a klikněte na tlačítko OK.

Automatické vyrovnání skenovaných obrázků (Windows)

Windows: Pomocí funkce Automaticky vyrovnat vyrovnejte obsah, který je deformován ve srovnání s rozměry stránky ve zdrojovém dokumentu. Pomocí funkce Automaticky zjistit velikost vyrovnejte obrazy stránek, které by se při skenování mohly deformovat.
 1. Spusťte software HP Scan.
 2. Klikněte na zkratku skenování.
 3. Klikněte na možnost Další, vyberte kartu Dokument a poté vyberte možnost Vyrovnat obsah.

Skenování pomocí jiného softwaru pro skenování (Windows)

Následující aplikace dalších výrobců síťový skener HP ScanJet Pro 4500 fn1 také podporuje:
 • Readiris Pro – aplikace OCR.
 • Cardiris – aplikace pro vizitky.
 • PaperPort – aplikace pro správu osobních dokumentů.
 • Aplikace jiných výrobců podporující rozhraní TWAIN, ISIS a WIA.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...