hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Instalace stojanu tiskárny

Instalace stojanu tiskárny
Tento dokument obsahuje postup instalace volitelného stojanu u tiskáren HP PageWide Enterprise Color MFP 586 a HP PageWide Enterprise Color 556.
 1. Vyjměte stojan tiskárny z přepravního obalu a poté odstraňte balicí materiál. Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s položkami na tomto obrázku.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
  Obrázek : Obsah krabice
 2. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
  Obrázek : Vypnutí tiskárny
 3. Odpojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Odpojení kabelů
 4. Umístěte tiskárnu na podstavec. Nasaďte tiskárnu na vodicí kolíky na horní straně stojanu. Je-li tiskárna vybavena zásobníkem 3, položte na stojan tiskárnu se zásobníkem 3.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Umístění tiskárny na podstavec
 5. Umístěte dva čtvrtotáčkové šrouby do otvorů ve spodní části zásobníku 2 a poté jimi otočte do zajištěné polohy. Je-li tiskárna vybavena zásobníkem 3, vložte šrouby do otvorů ve spodní části zásobníku 3.
  Obrázek : Vložení a zajištění šroubů
 6. Vložte výstupky na spojovací destičce v zadní části tiskárny do otvorů na stojanu a poté sklopte spodní část destičky směrem dolů. Je-li tiskárna vybavena zásobníkem 3, vložte výstupky spojovací destičky do otvorů v zásobníku 3.
  Obrázek : Vložení spojovací destičky
 7. Prostrčte dva šrouby skrz dolní částí spojovací destičky do stojanu tiskárny.
  Obrázek : Zašroubování šroubků do spojovací destičky
 8. Připojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Připojení kabelů
 9. Vložte stabilizační podpěry do otvorů v dolní části stojanu tiskárny.
  Obrázek : Sklopení stabilizačních podpěr
 10. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  Obrázek : Zapnutí produktu
 11. OS X: Seznam nainstalovaných doplňků by se měl automaticky aktualizovat při první tiskové úloze po instalaci příslušenství. Pokud ne, proveďte tyto kroky:
  1. V nabídce Apple klikněte na možnost Předvolby systému.
  2. Vyberte možnost Tisk a skenování (nebo Tiskárny a skenery).
  3. Vyberte tiskárnu, klikněte na tlačítko Příslušenství a spotřební materiál a poté vyberte kartu Příslušenství.
  4. Ručně nakonfigurujte příslušenství.
  Windows® 8.0, 8.1 a 10: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Windows® 8.0 a 8.1: Přejděte do levého dolního rohu obrazovky a klikněte pravým tlačítkem na zobrazené okno.
   Windows® 10: Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start v levém dolním rohu pracovní plochy.
  2. Vyberte položku Ovládací panely. V nabídce Hardware a zvuk vyberte možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
  4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
  5. Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
   • Síťové nebo USB připojení s univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části Instalovatelné součásti v položce Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.
   • Síťové nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost Aktualizovat.
   • Síťové nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL-6 verze 4: Nainstalujte příslušenství ručně kliknutím na rozevírací seznam u zásobníku, který se má instalovat. Vyberte možnost Instalováno.
  Windows® 7: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
  2. Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost Zařízení a tiskárny.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
  4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
  5. Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
   • Síťové nebo USB připojení s univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části Instalovatelné součásti v položce Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.
   • Síťové nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost Aktualizovat.
  Windows® XP a Windows Vista®: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
  2. Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost Zařízení a tiskárny (nebo Tiskárny a faxy v systému XP).
  3. Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti tiskárny (nebo Vlastnosti v systému XP).
  4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
  5. Klikněte na část Instalovatelné součásti.
  6. Chcete-li aktualizovat nainstalované možnosti připojení k síti nebo USB, vyberte v rozevírací nabídce vedle položky Automatická konfigurace možnost Aktualizovat nyní.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...