hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Instalace volitelného zásobníku 3 (podavač papíru na 1 x 500 listů)

Instalace volitelného zásobníku 3 (podavač papíru na 1 x 500 listů)

Tento dokument obsahuje postup instalace volitelného zásobníku 3 do tiskáren HP PageWide Enterprise Color MFP 586 a HP PageWide Enterprise Color 556.
 1. Vyjměte zásobník 3 z přepravního obalu a poté odstraňte balicí materiál. Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s položkami na tomto obrázku.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
  Obrázek : Obsah krabice
 2. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
  Obrázek : Vypnutí tiskárny
 3. Odpojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Odpojení kabelů
 4. Otevřete zásobník 2 a zcela jej vyjměte z tiskárny.
  Obrázek : Vyjmutí zásobníku 2
 5. Umístěte zásobník 3 na stabilní povrch a poté na něj tiskárnu nasaďte. Nasaďte tiskárnu na vodicí kolíky na horní straně zásobníku.
    Upozornění:
  Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Nasazení tiskárny na zásobník
 6. Umístěte dva čtvrtotáčkové šrouby do otvorů ve spodní části zásobníku 2 a poté jimi otočte do zajištěné polohy.
  Obrázek : Umístění šroubů do zásobníku 2 a zásobníku 3
 7. Vložte zásobník 2 do tiskárny a poté zásobník zavřete.
  Obrázek : Zavření zásobníku 2
 8. Otevřete zásobník 3.
  Obrázek : Otevření zásobníku 3
 9. Vyjměte přepravní oddělovač ze zásobníku.
  Obrázek : Odstranění balicího materiálu
 10. Upravte vodítko délky papíru uchopením seřizovací páčky a zatlačením směrem ven.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 11. Vložte papír do zásobníku.
  Obrázek : Plnění zásobníku
 12. Nastavte vodítka papíru na formát používaného papíru uchopením seřizovací páčky a zatlačením směrem dovnitř. Zkontrolujte, zda se vodítka lehce dotýkají stohu papírů, ale neohýbají jej.
  Poznámka:
  Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 13. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 14. Připojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Připojení kabelů
 15. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  Obrázek : Zapnutí tiskárny
 16. OS X: Seznam nainstalovaných doplňků by se měl automaticky aktualizovat při první tiskové úloze po instalaci příslušenství. Pokud ne, proveďte tyto kroky:
  1. V nabídce Apple klikněte na možnost Předvolby systému.
  2. Vyberte možnost Tisk a skenování (nebo Tiskárny a skenery).
  3. Vyberte tiskárnu, klikněte na tlačítko Příslušenství a spotřební materiál a poté vyberte kartu Příslušenství.
  4. Ručně nakonfigurujte příslušenství.
  Windows® 8.0, 8.1 a 10: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Windows® 8.0 a 8.1: Přejděte do levého dolního rohu obrazovky a klikněte pravým tlačítkem na zobrazené okno.
   Windows® 10: Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start v levém dolním rohu pracovní plochy.
  2. Vyberte položku Ovládací panely. V nabídce Hardware a zvuk vyberte možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
  4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
  5. Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
   • Síťové nebo USB připojení s univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části Instalovatelné součásti v položce Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.
   • Síťové nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost Aktualizovat.
   • Síťové nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL-6 verze 4: Nainstalujte příslušenství ručně kliknutím na rozevírací seznam u zásobníku, který se má instalovat. Vyberte možnost Instalováno.
  Windows® 7: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
  2. Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost Zařízení a tiskárny.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
  4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
  5. Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
   • Síťové nebo USB připojení s univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části Instalovatelné součásti v položce Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.
   • Síťové nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost Aktualizovat.
  Windows® XP a Windows Vista®: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
  2. Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost Zařízení a tiskárny (nebo Tiskárny a faxy v systému XP).
  3. Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti tiskárny (nebo Vlastnosti v systému XP).
  4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
  5. Klikněte na část Instalovatelné součásti.
  6. Chcete-li aktualizovat nainstalované možnosti připojení k síti nebo USB, vyberte v rozevírací nabídce vedle položky Automatická konfigurace možnost Aktualizovat nyní.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...