hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro M501 - Sestavení tiskárny (hardware)

Tento dokument popisuje sestavení fyzických částí tiskárny. Než začnete s instalací softwaru tiskárny do počítače, je třeba provést následující kroky.
Pokud je tiskárna již sestavená, najdete popis instalace softwaru v části Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru na konci tohoto dokumentu.
Součástí tohoto dokumentu je následující postup sestavení tiskárny:

Krok 1: Rozbalte tiskárnu

 1. Vyberte umístění tiskárny, které splňuje následující podmínky:
  • Stabilní, dobře větraný a bezprašný prostor mimo dosah přímého slunečního světla
  • Rozsah teplot: 15 až 32,5 °C
  • Rozsah vlhkosti: 30 až 80 %
  Ponechejte kolem tiskárny dostatek prostoru na otevření všech dvířek a zásobníků.
    Upozornění:
  Hmotnost tiskárny je 11,6 kg.
  Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Prostorové požadavky
 2. Vyjměte tiskárnu HP z balení a sejměte balicí materiál. Zkontrolujte, zda se obsah balení shoduje s položkami na tomto obrázku.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje, pokud to okolnosti dovolují, recyklovat balicí materiál.
  Obrázek : Obsah krabice

Krok 2: Naplňte zásobník 2

 1. Vyjměte zásobník zcela z tiskárny.
  Poznámka:
  Zásobník neotvírejte, pokud se používá.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Upravte vodítka papíru stisknutím seřizovací páčky na levém vodítku a posunutím vodítka na hodnotu formátu používaného papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 3. Vložte papír do zásobníku.
  Poznámka:
  Nenastavujte vodítka papíru příliš těsně ke stohu papíru. Nastavte je na odsazení nebo značky v zásobníku.
  Poznámka:
  Abyste předešli uvíznutí papíru, upravte vodítka papíru do správné polohy a nepřeplňujte zásobník. Ujistěte se, že je horní úroveň stohu pod indikátory plného zásobníku, jak je uvedeno na zvětšení ilustrace.
  Poznámka:
  Pokud zásobník není nastaven správně, může se během tisku zobrazit chybová zpráva nebo může dojít k uvíznutí papíru.
  Obrázek : Vložení papíru
 4. Zasuňte zásobník zcela do tiskárny.
  Obrázek : Zavření zásobníku

Krok 3: Připojte napájecí kabel

 1. Připojte tiskárnu napájecím kabelem k uzemněné zásuvce střídavého proudu. Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tiskárnou, jinak může dojít k jejímu poškození.
    Upozornění:
  Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají jmenovitému napětí tiskárny. Jmenovité napětí naleznete na štítku tiskárny. Tato tiskárna využívá napětí 110–127 V stř. nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.
  Poznámka:
  Záložní systémy UPS nemusí poskytovat tiskárnám HP LaserJet dostatečné napájení a při používání mohou vydávat varovný signál. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, společnost HP doporučuje zapojit tiskárnu do chráněného obvodu.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu

Krok 4: Připojte jednotku USB, chcete-li povolit ukládání úloh (volitelné)

Chcete-li tisknout s ukládáním tiskových úloh, vložte do zadního portu USB jednotku USB Flash. Jednotka musí podporovat rozhraní USB 2.0 nebo vyšší a mít kapacitu paměti minimálně 16 GB.
Obrázek : Připojte jednotku USB Flash, chcete-li povolit ukládání úloh

Krok 5: Zapněte tiskárnu

 1. Zapněte napájení tiskárny.
  Obrázek : Zapnutí napájení

Krok 6: Připojte síťový kabel (volitelné)

Pokud tiskárnu plánujete připojit k síti, připojte síťový kabel nyní.
  Upozornění:
Kabel USB nyní nepřipojujte. Jestliže budete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru až tehdy, když k tomu budete vyzváni.
Počkejte 60 sekund, než budete pokračovat. Pokud je v tomto okamžiku tiskárna připojena k síti, proběhne její rozpoznání a tiskárně bude přidělena adresa IP nebo název hostitele.
Chcete-li u tiskárny připojené k síti upravit pokročilá nastavení, zadejte po dokončení instalace softwaru do adresního řádku webového prohlížeče adresu IP tiskárny.

Krok 7: Ověřte funkci tiskárny

 1. Následujícím postupem ověřte, zda tiskárna tiskne:
  1. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení .
  2. Rozbalte nabídku Sestavy.
  3. Vyberte možnost Sestava konfigurace.
  4. Jestliže je tiskárna připojena k síti, najdete IP adresu na stránce Jetdirect.
   • IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, zadejte IP adresu ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.
   • IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem „fe80:“, mělo by být možné tisknout. V opačném případě zadejte IP adresu ručně.
   Obrázek : Stránka Jetdirect
 2. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení .
 3. Otevřete nabídku Nastavení systému a nastavte následující základní funkce:
  Poznámka:
  Po instalaci softwaru jsou k dispozici podrobnější možnosti nastavení, které si otevřete zadáním IP adresy tiskárny do adresního řádku webového prohlížeče.
  • Jazyk
  • Datum a čas
  • Nastavení úspory energie

Krok 8: Aktualizujte firmware (volitelné, ale doporučené)

Společnost HP pravidelně aktualizuje funkce dostupné ve firmwaru tiskárny. Abyste mohli využívat nejnovější funkce tiskárny, proveďte aktualizaci firmwaru.
Poznámka:
Před aktualizací firmwaru tiskárny se poraďte se správcem sítě.
Informace o aktualizaci firmwaru tiskárny naleznete v článku Aktualizace firmwaru (c03754273).

Odkazy na pokyny pro instalaci softwaru

Po dokončení předchozího postupu nainstalujte software tiskárny.
Windows: Stáhněte software tiskárny nebo nainstalujte software tiskárny z disku CD. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Podrobnější pokyny k instalaci softwaru naleznete v souboru Poznámky k instalaci na disku CD tiskárny.
OS X: Počítače Mac a mobilní zařízení Apple jsou u této tiskárny podporovány. Stáhněte aplikaci HP Easy Start z adresy 123.hp.com/laserjet a nainstalujte software tiskárny.
  Upozornění:
U systémů Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7: Nyní nepřipojujte kabel USB. Pokud chcete pro připojení tiskárny k počítači používat kabel USB, připojte jej během instalace softwaru.
Poznámka:
Výchozí ovladač pro systémy OS X 10.8 Mountain Lion a OS X 10.9 Mavericks je ovladač Apple AirPrint. Chcete-li nainstalovat ovladač HP s kompletními funkcemi, v dialogovém okně Přidat vyberte příslušný ovladač HP v nabídce Použít: .
Pokyny pro instalaci softwaru zobrazíte kliknutím na odkaz určený pro konkrétní operační systém počítače a typ připojení.
Windows
OS X
Instalace je dokončena. Pokud jste tiskárnu nezaregistrovali v průběhu instalace softwaru, zaregistrujte ji nyní na adrese www.register.hp.com.

Další informace

Další informace naleznete v uživatelské příručce na disku CD dodaném s tiskárnou a na webové stránce s podporou k této tiskárně.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...