solution Contentsolution Content

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - Vkládání a tisk štítků

Úvod

Následující informace popisují, jak tisknout a vkládat štítky.
Pokud chcete tisknout štítky pomocí možnosti ručního podávání, vyberte správná nastavení pomocí tohoto postupu v ovladači tiskárny a po odeslání tiskové úlohy do tiskárny vložte štítky do zásobníku. Při použití ručního podávání tiskárna na vytisknutí úlohy čeká, dokud nerozpozná, že se zásobník otevřel a zavřel.

Ručně podávané štítky

 1. Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.
 2. Vyberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a kliknutím nebo klepnutím na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby spusťte ovladač tisku.
  Poznámka:
  Název tlačítka se v různých softwarových programech liší.
  Poznámka:
  Přístup k těmto funkcím z úvodní obrazovky systému Windows 8 či 8.1 získáte výběrem možnosti Zařízení, dále zvolte možnost Tisk a poté vyberte tiskárnu.
 3. Klikněte nebo klepněte na kartu Papír/Kvalita.
 4. V rozevíracím seznamu Formát papíru vyberte správný formát pro archy štítků.
 5. V rozevíracím seznamu Typ papíru vyberte možnost Štítky.
 6. V rozevíracím seznamu Zdroj papíru vyberte možnost Ruční podávání.
  Poznámka:
  Při použití ručního podávání tiskárna tiskne ze zásobníku s nejnižším číslem, který je nakonfigurován pro správný formát papíru, takže není třeba zadávat konkrétní zásobník. Například pokud je zásobník 2 nakonfigurován pro štítky, bude tiskárna tisknout ze zásobníku 2. Pokud je nainstalovaný a nakonfigurovaný pro štítky zásobník 3, ale zásobník 2 nakonfigurován pro štítky není, bude tiskárna tisknout ze zásobníku 3.
 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu.
 8. V dialogovém okně Tisk klikněte na tlačítko OK, tím úlohu vytisknete.
 9. Vkládejte archy štítků lícem nahoru a horní hranou listu směrem k pravé straně tiskárny.

Orientace štítku

Zásobník
Pokyny pro vkládání
Zásobník 1
Lícem dolů
Horní stranou napřed
Zásobník 2
Lícem nahoru
Horní okraj k pravé straně tiskárny
Zásobník 3 a zásobníky podavače papíru na 3 x 500 listů
Lícem nahoru
Horní okraj k pravé straně tiskárny


Další možnosti podpory