hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP  - černý inkoust netiskne a jiné problémy s kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro tiskárny HP ENVY 5640, 5642, 5643, 5644, 5646, 5660, 5664, 5665, 7640, 7644, 7645, Officejet 5740, 5741, 5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 8040 with Neat a 8045 e-All-in-One.
Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Pouze pro operační systém Windows: Pokud se vyskytne zpřeházený, neuspořádaný nebo nesmyslný text, výtisky nejsou úplné nebo chybí text nebo grafické části, přejděte k článku V systému Windows se trvale tisknou stránky se zvláštními nebo zpřeházenými znaky.
Obrázek : Příklad zpřeházeného, neuspořádaného nebo nesmyslného textu nebo neúplné tiskové úlohy
Obrázek: Zpřeházený nebo nesmyslný text nebo neúplný výtisk
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu spolehlivost kazet jiných výrobců, ani znovu naplněných kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, nemusí být pomocí kroků v tomto dokumentu problém vyřešen. Chcete-li zkontrolovat pravost tiskových kazet, přejděte na web hp.com/go/anticounterfeit.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Řešení 2: Nechte tiskárnu chvíli vypnutou
Mnoho potíží s kvalitou tisku, například nekvalitní černý text nebo problémy u nově nainstalovaných kazet, se dá odstranit pomocí automatického servisu tiskárny. Nemusíte nic dělat. Kvalita tisku by se měla začít zlepšovat během několika hodin.
 • Pokud automatický servis potíže vyřešil, můžete řešení problémů ukončit.
 • Pokud automatický servis problém nevyřešil, pokračujte dalším řešením.
Řešení 3: Zkontrolujte papír
Pomocí následujících pravidel se ujistěte, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud se nehodí, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Řada papírů obsahuje strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír nebo jiná speciální média). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
  Obrázek : Nepoužívejte zmačkaný papír
  Obrázek: Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Obrázek : Obyčejný papír s technologií ColorLok se doporučuje pro tištění textu
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
  Poznámka:
Nevhodný, poškozený nebo nepodporovaný papír může způsobit svislé proužky na výtiscích.
Ukázky svislých a vodorovných proužků na výtisku
Obrázek : Vodorovné proužky na výtisku
Obrázek: Vodorovné proužky na výtisku.
Pokud se na vašich výtiscích objevují vodorovné čáry nebo jiné problémy s kvalitou tisku kromě svislých proužků, přejděte k dalšímu kroku.
Obrázek : Svislé proužky na výtisku
Obrázek: Svislé proužky na výtisku.
Pokud jsou na výtisku svislé proužky, nevyměňujte tiskové kazety. Namísto toho zkontrolujte papír (jak je uvedeno výše v tomto dokumentu) nebo vyhledejte dokument, který se věnuje této záležitosti. Svislé proužky na kopiích odstraníte často vyčištěním skla skeneru.
Po kontrole papíru zkuste znovu tisknout.
Řešení 4: Zkontrolujte nastavení tisku
Ověřte, zda jsou nastavení tisku vhodná pro vaši tiskovou úlohu.
Řešení 5: Kontrola výskytu inkoustových skvrn na zadní straně výtisků
Jsou-li na zadní straně výtisků inkoustové skvrny, vyřešte potíže podle následujících kroků.
 1. Do zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny potáhněte prstem na displeji a přejděte na položku Instalace a poté stiskněte ikonu Instalace (). Zobrazí se nabídka Instalace.
 3. Potáhněte prstem na displeji až k možnosti Údržba tiskárny a poté možnost Údržba tiskárny stiskněte.
 4. Stiskněte možnost Vyčistit šmouhy.
    Poznámka:
  Mechanické zvuky během procesu čištění jsou normální.
 5. Po vytištění zkušební stránky stiskněte tlačítko OK.
 6. Prohlédněte si zkušební stránku a vyhodnoťte, zda byla závada odstraněna.
Řešení 6: Kontrola přibližných hladin inkoustu a výměna prázdných nebo téměř prázdných kazet
Podle těchto kroků zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu a potom vyměňte všechny tiskové kazety, které dochází nebo jsou prázdné.
Krok 1: Zkontrolujte přibližnou hladinu inkoustů
Podle následujících pokynů zkontrolujte přibližné hladiny inkoustu.
Stisknutím ikony Inkoust () na ovládacím panelu tiskárny zobrazíte aktuální odhadovanou hladinu inkoustu.
Obrázek : Příklad odhadovaných hladin inkoustu se zobrazením plných inkoustových kazet
Obrázek: Příklad odhadovaných hladin inkoustu.
  Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
 • Pokud je v kazetách dostatek inkoustu, není zatím třeba je měnit. Přejděte na další řešení.
 • Pokud v některé kazetě dochází inkoust, vyměňte ji podle dalšího kroku.
Krok 2: Výměna prázdných nebo téměř prázdných kazet
Podle těchto kroků vyměňte téměř prázdné nebo prázdné kazety.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete přístupová dvířka kazety vložením dvou prstů pod jeden nebo oba malé úchyty na bocích přístupových dvířek kazet a jejich následným zvednutím.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí se zobrazí obrazovka Otevřená dvířka se zprávou „Aby bylo možné tisknout, musí být kryt nebo dvířka zavřená. Zkontrolujte, zda jsou úplně zavřená.“ V pravém dolním rohu dotykové obrazovky se zobrazí také možnost Změnit inkoust.
 3. Klepnutím na možnost Změnit inkoust přehrajete na dotykové obrazovce video o výměně kazet (volitelné).
 4. Lehkým zatlačením na prázdnou nebo téměř prázdnou kazety ji uvolněte.
  Obrázek : Zatlačte na kazetu
  Obrázek: Zatlačte na kazetu
  • Vyjměte kazetu ze slotu na levé straně a nahraďte ji trojbarevnou kazetou.
  • Vyjměte kazetu ze slotu na pravé straně a nahraďte ji černou kazetou.
 5. Inkoustovou kazetu vytáhněte ze slotu směrem k sobě a potom ji dejte stranou na recyklaci.
    Poznámka:
  Všechny prázdné nebo téměř prázdné kazety recyklujte. Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling Program je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a je zdarma.
 6. Vyjměte novou kazetu z obalu. Dávejte pozor, abyste se na inkoustové kazetě dotýkali pouze černého plastu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu z obalu
  Obrázek: Vyjměte kazetu z obalu
 7. Pomocí oranžového poutka sejměte z nové kazety plastovou ochrannou pásku.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Odstraňte pásku a nedotýkejte se přitom kontaktů kazety ani inkoustových trysek
  Obrázek: Odstraňte pásku a nedotýkejte se přitom kontaktů kazety ani inkoustových trysek
 8. Zasuňte novou kazetu pod mírně zvýšeným úhlem do prázdného slotu a poté ji opatrným zatlačením nahoru zacvakněte na místo.
  • Do levého slotu vložte trojbarevnou kazetu.
  • Černou kazetu vložte do pravého slotu.
  Obrázek : Vložení nové tiskové kazety
  Obrázek: Vložení nové tiskové kazety
 9. Předchozí kroky opakujte i při případné výměně dalších kazet.
 10. Zavřete přístupová dvířka kazet. Když jsou dvířka úplně zavřená, obrazovka Otevřená dvířka se zprávou „Aby bylo možné tisknout, musí být kryt nebo dvířka zavřená. Zkontrolujte, zda jsou úplně zavřená.“ zmizí a tiskárna se vrátí na domovskou obrazovku.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 11. Stiskněte OK.
 12. Počkejte, až tiskárna kazety nakalibruje a zarovná. Po dokončení zarovnání tiskárna vytiskne stránku pro zarovnání.
 13. Stiskněte tlačítko OK, stránku pro zarovnání poté můžete odstranit nebo recyklovat.
Řešení 7: Vytiskněte a vyhodnoťte diagnostickou zprávu o kvalitě tisku a odstraňte veškeré vady
Následujícím postupem vytiskněte a vyhodnoťte diagnostickou zprávu o kvalitě tisku.
Krok 1: Vytiskněte Zprávu o kvalitě tisku
Následujícím postupem vytiskněte diagnostickou zprávu o kvalitě tisku.
 1. Do vstupního zásobníku vložte nepoužitý obyčejný bílý papír formátu U.S. Letter nebo A4.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny přejeďte prstem po displeji doleva a stiskněte možnost Instalace (). Zobrazí se nabídka Instalace.
 3. Vyberte možnost Zprávy a potom možnost Zpráva o kvalitě tisku. Vytiskne se diagnostická stránka kvality tisku.
Obrázek : Diagnostická zpráva o kvalitě tisku bez vad
Obrázek: Příklad Zprávy o kvalitě tisku bez vad.
Obrázek : Příklad diagnostické zprávy o kvalitě tisku s vadami
Obrázek: Příklad diagnostické zprávy o kvalitě tisku s vadami.
 • Pokud na testovací stránce nejsou žádné vady, tiskový mechanismus a inkoustové kazety fungují správně. Nepokračujte v odstraňování potíží dalšími kroky v tomto dokumentu. Jsou-li výtisky stále neuspokojivé, zkuste postupovat podle obecných pokynů pro kvalitu tisku.
  • Ujistěte se, že má tištěný obrázek dostatečné rozlišení. Příliš zvětšené obrázky mohou být rozmazané nebo kostičkované.
  • Pokud se problém týká proužků u okrajů výtisku, otočte obrázek o 180 stupňů v softwaru nainstalovaném s tiskárnou nebo v jiném softwaru. Na druhém konci výtisku k problému pravděpodobně nedojde.
  Zpřeházený nebo nesmyslný text nebo neúplný výtisk (grafika)
  Pouze pro systém Windows: Pokud dochází k zpřeházenému, neuspořádanému nebo nesmyslnému textu, neúplným výtiskům, chybějícímu textu nebo grafice, přejděte do části V systému Windows se trvale tisknou stránky zvláštních nebo zpřeházených znaků.
 • Pokud na testovací stránce vidíte jednu či více vad, pokračujte dalším krokem.
Krok 2: Zkontrolujte případné vady barevných bloků
Podle těchto kroků zkontrolujte případné vady barevných bloků.
 1. Zkontrolujte barevné bloky na diagnostické zprávě o kvalitě tisku.
  Obrázek : Příklad barevných bloků bez vad
  Obrázek: Příklad barevných bloků bez vad.
 2. Pokud barevné bloky nevykazují bílé čáry, nejsou vybledlé ani nechybí, přejděte ke kroku, kde zkontrolujete zarovnání.
 3. Pokud některý z barevných bloků vykazuje bílé čáry, je vybledlý nebo zcela chybí, pokračujte dalším krokem, kde proběhne čištění kazet.
Krok 3: Vyčistěte tiskové kazety
Pomocí následujícího postupu vyčistěte tiskové kazety z ovládacího panelu tiskárny.
 1. Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu U.S. Letter nebo A4.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny přejeďte prstem po displeji doleva a stiskněte možnost Instalace (). Zobrazí se nabídka Nastavení.
 3. Potáhněte prstem po displeji nahoru a stiskněte možnost Údržba tiskárny.
 4. Klepněte na možnost Vyčistit kazety. Tisk diagnostické zprávy o kvalitě tisku.
 5. Prohlédněte si Zprávu o kvalitě tisku.
  • Jestliže je kvalita nepřijatelná, stiskněte možnost Pokračovat a po zobrazení výzvy přejděte na další úroveň čištění. Předchozí kroky opakujte v případě nutnosti pro třetí fázi čištění.
     Poznámka:
   Je-li tisková hlava hodně zanesena, může vyžadovat další čisticí cyklus. Pokud je to tak, počkejte 30 minut a teprve pak znovu proveďte všechny tři úrovně čištění.
  • Jestliže je kvalita přijatelná, stiskněte možnost Hotovo a po zobrazení výzvy přejděte na další úroveň čištění. Není třeba pokračovat v odstraňování problémů.
 6. Zkontrolujte kvalitu tisku na Zprávě diagnostiky tisku.
  Poznámka:
Chcete-li zabránit problémům, které vyžadují čištění, tiskárnu vždy vypínejte tlačítkem napájení.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, přejděte na další řešení.
Krok 4: Zkontrolujte, zda zarovnání čar a bloky neobsahují vady
Podle těchto kroků zkontrolujte, zda zarovnání čar a bloky neobsahují vady.
 1. Na diagnostické zprávě o kvalitě tisku zkontrolujte zarovnání čar a blok.
  Obrázek : Příklad zarovnání čar a bloku
  Obrázek: Příklad zarovnání čar a bloku.
 2. Je-li zarovnání čar rovné a spojené, můžete řešení problémů ukončit.
 3. Pokud nejsou čáry rovné a spojené, pokračujte k dalšímu kroku a zarovnejte tiskárnu.
Krok 5: Zarovnejte tiskárnu
Pomocí následujícího postupu můžete zarovnat tiskárnu z ovládacího panelu tiskárny.
 1. Do vstupního zásobníku vložte nepoužitý obyčejný bílý papír formátu U.S. Letter nebo A4.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny přejeďte prstem po displeji doleva a stiskněte možnost Instalace (). Zobrazí se nabídka Instalace.
 3. Potáhněte prstem po displeji dolů a stiskněte možnost Údržba tiskárny.
 4. Stiskněte položku Zarovnat tiskárnu.
 5. Po vytištění stránky zarovnání stiskněte tlačítko OK a poté tuto stránku vyhoďte nebo zrecyklujte.
 6. Vytiskněte další diagnostickou zprávu o kvalitě tisku a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.
 • Pokud tento postup vyřešil problém, můžete odstraňování potíží ukončit.
 • Pokud diagnostická zpráva o kvalitě tisku obsahuje stopy vodítek nebo je rozmazaná, pokračujte dalším krokem a vyčistěte oblast kolem inkoustových trysek.
 • Pokud tyto kroky problém nevyřeší a diagnostická zpráva o kvalitě tisku neobsahuje stopy vodítek ani není rozmazaná, přejděte ke kroku výměna problematické tiskové kazety.
Krok 6: Vyčistěte oblast okolo inkoustových trysek
Tyto kroky neprovádějte, pokud zkušební stránka nebo výtisku nevykazují rozmazaný text nebo stopy vodítek. Pokud na výtiscích vidíte stopy vodítek nebo šmouhy, vyčistěte oblast okolo inkoustových trysek podle tohoto postupu.
Obrázek : Příklad rozmazaného textu
Obrázek: Příklad rozmazaného textu
Obrázek : Příklad textu se stopami vodítek
Obrázek: Příklad textu se stopami vodítek
 1. Připravte si následující materiály:
  • Suché tyčinky s pěnovými houbičkami, hadřík nepouštějící chlupy nebo jiný měkký materiál, který se nerozkládá a nepouští vlákna (hodí se například kávové filtry)
  • Destilovanou, přefiltrovanou nebo v lahvích balenou vodu (nepoužívejte vodu z vodovodu, může obsahovat příměsi, které mohou poškodit tiskové kazety)
     Upozornění:
   K čištění kontaktů tiskových kazet nepoužívejte čističe povrchů ani prostředky obsahující alkohol. Mohly by poškodit tiskovou kazetu nebo tiskárnu.
 2. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 3. Otevřete přístupová dvířka kazety vložením dvou prstů pod jeden nebo oba malé úchyty na bocích přístupových dvířek kazet a jejich následným zvednutím. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí se zobrazí obrazovka Otevřená dvířka se zprávou „Aby bylo možné tisknout, musí být kryt nebo dvířka zavřená. Zkontrolujte, zda jsou úplně zavřená.“ V pravém dolním rohu dotykové obrazovky se zobrazí také možnost Změnit inkoust. Není potřeba v tuto chvíli vybírat tuto možnost.
 4. Jednu z tiskových kazet uvolněte lehkým zatlačením dolů a pak ji směrem k sobě vytáhněte ze slotu.
  Obrázek : Zatlačením dolů tiskovou kazetu vyjměte
  Obrázek: Zatlačením dolů tiskovou kazetu vyjměte
    Upozornění:
  Nevyjímejte obě tiskové kazety současně. Vyjměte a vyčistěte každou kazetu zvlášť. Neponechávejte kazetu mimo tiskárnu déle než 30 minut.
 5. Uchopte tiskovou kazetu za boky.
  Obrázek : Uchopte tiskovou kazetu za boky
  Obrázek: Uchopte tiskovou kazetu za boky.
 6. Prohlédněte kontakty inkoustové kazety, zda nejsou znečištěny inkoustem nebo prachem.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se kontaktů ani trysek
  Obrázek: Nedotýkejte se kontaktů ani trysek.
 7. Mírně navlhčete pěnovou houbičku nebo hadřík, který nepouští chlupy, destilovanou vodou a přebytečnou vodu vyždímejte.
 8. Očistěte čelo a okraje okolo prostoru inkoustových trysek pěnovou houbičkou.
    Upozornění:
  Nečistěte panel inkoustových trysek.
   Obrázek : Vyčistěte oblast okolo inkoustových trysek
   Obrázek: Inkoustová tryska a kontakty na kazetě.
  1. Panel trysek - nečistěte
  2. Oblast okolo inkoustové trysky - vyčistěte
  3. Kontakty kazety – nečistěte
 9. Nechte kazetu venku 10 minut, aby čištěná oblast oschla, nebo ji vysušte novou pěnovou houbičkou.
 10. Zasuňte znovu tiskovou kazetu pod mírně zvýšeným úhlem do prázdného slotu a poté ji opatrným zatlačením nahoru zacvakněte na místo.
  • Do levého slotu znovu vložte trojbarevnou kazetu.
  • Černou kazetu znovu vložte do pravého slotu.
  Obrázek : Znovu vložte kazetu
  Obrázek: Znovu vložte kazetu
 11. Opakováním stejného postupu vyčistěte prostor okolo trysek na další tiskové kazetě.
 12. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 13. Stisknutím tlačítka napájení zapněte tiskárnu, pokud se nespustí automaticky.
Řešení 8: Výměna problematické inkoustové kazety
I v případě, že v kazetě nedochází inkoust, vyměňte problematickou kazetu podle těchto pokynů, pokud vidíte vady v diagnostické zprávě o kvalitě tisku a pokud předchozí kroky problém nevyřešily. Problémová kazeta je ta, která tiskne vadné oblasti v diagnostické zprávě o kvalitě tisku, jak je popsáno výše v tomto dokumentu.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Krok 2: Výměna problematické inkoustové kazety
Problémovou kazetu vyměňte tímto postupem.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete přístupová dvířka kazety vložením dvou prstů pod jeden nebo oba malé úchyty na bocích přístupových dvířek kazet a jejich následným zvednutím.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí se zobrazí obrazovka Otevřená dvířka se zprávou „Aby bylo možné tisknout, musí být kryt nebo dvířka zavřená. Zkontrolujte, zda jsou úplně zavřená.“ V pravém dolním rohu dotykové obrazovky se zobrazí také možnost Změnit inkoust.
 3. Klepnutím na možnost Změnit inkoust přehrajete na dotykové obrazovce video o výměně kazet (volitelné).
 4. Lehkým zatlačením na prázdnou nebo téměř prázdnou kazety ji uvolněte.
  Obrázek : Zatlačte na kazetu
  Obrázek: Zatlačte na kazetu
  • Vyjměte kazetu ze slotu na levé straně a nahraďte ji trojbarevnou kazetou.
  • Vyjměte kazetu ze slotu na pravé straně a nahraďte ji černou kazetou.
 5. Inkoustovou kazetu vytáhněte ze slotu směrem k sobě a potom ji dejte stranou na recyklaci.
    Poznámka:
  Všechny prázdné nebo téměř prázdné kazety recyklujte. Program recyklace spotřebního materiálu HP Inkjet Supplies Recycling Program je k dispozici v mnoha zemích/oblastech a je zdarma.
 6. Vyjměte novou kazetu z obalu. Dávejte pozor, abyste se na inkoustové kazetě dotýkali pouze černého plastu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu z obalu
  Obrázek: Vyjměte kazetu z obalu
 7. Pomocí oranžového poutka sejměte z nové kazety plastovou ochrannou pásku.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Odstraňte pásku a nedotýkejte se přitom kontaktů kazety ani inkoustových trysek
  Obrázek: Odstraňte pásku a nedotýkejte se přitom kontaktů kazety ani inkoustových trysek
 8. Zasuňte novou kazetu pod mírně zvýšeným úhlem do prázdného slotu a poté ji opatrným zatlačením nahoru zacvakněte na místo.
  • Do levého slotu vložte trojbarevnou kazetu.
  • Černou kazetu vložte do pravého slotu.
  Obrázek : Vložení nové tiskové kazety
  Obrázek: Vložení nové tiskové kazety
 9. Předchozí kroky opakujte i při případné výměně dalších kazet.
 10. Zavřete přístupová dvířka kazet. Když jsou dvířka úplně zavřená, obrazovka Otevřená dvířka se zprávou „Aby bylo možné tisknout, musí být kryt nebo dvířka zavřená. Zkontrolujte, zda jsou úplně zavřená.“ zmizí a tiskárna se vrátí na domovskou obrazovku.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 11. Stiskněte OK.
 12. Počkejte, až tiskárna kazety nakalibruje a zarovná. Po dokončení zarovnání tiskárna vytiskne stránku pro zarovnání.
 13. Stiskněte tlačítko OK, stránku pro zarovnání poté můžete odstranit nebo recyklovat.
Servis společnosti HP můžete kontaktovat ve všech zemích/oblastech kromě Asie a Tichomoří.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky a problém nebyl vyřešen, zajistěte opravu produktu.
Zjistěte, zda je váš produkt stále v záruce. Pokud ano, přejděte na stránku podpory společnosti HP a naplánujte opravu či výměnu.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
  Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázku tisku do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...