hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M527, M577, HP LaserJet Managed MFP E52545, E57540 - Demontáž a výměna: Ovládací panel

Úvod

Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu ovládacího panelu tiskárny M577.

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu ovládacího panelu
B5L47-67018
Ovládací panel a oboustranný šroubovák s pokyny

Požadované nástroje

 • Křížový šroubovák č. 2 s magnetickou špičkou.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Tiskárna obsahuje diagnostický testovací režim pro ovládací panel. Další informace naleznete v části zabývající se kontrolou ovládacího panelu , která je součástí příručky pro odstraňování problémů s tiskárnou.

Krok 1: Sejmutí krytu ovládacího panelu

 1. Otevřete podavač dokumentů (popisek 1).
  Poznámka:
  Pokud není ovládací panel zcela nakloněný dopředu, nakloňte ho, dokud se nezastaví (popisek 2).
  Obrázek : Otevřete víko podavače dokumentů
 2. Počínaje od pravé strany krytu ovládacího panelu opatrně uvolněte pět západek podél horní hrany krytu.
  Poznámka:
  Tenký černý plastový kryt se oddělí od bílé plastové základny ovládacího panelu.
  Obrázek : Uvolnění pěti západek
 3. Pokračujte v odklápění horní hrany krytu směrem od tiskárny a nakonec jej zcela sejměte.
  Obrázek : Odstranění krytu

Krok 2: Vyjmutí ovládacího panelu

 1. Pouze M577c/z, M527c/z: Otevřete západku konektoru (popisek 1) a uvolněte plochý kabel klávesnice.
    Upozornění:
  Pro uvolnění kabelu je třeba otevřít západku.
  Obrázek : Odpojte plochý kabel klávesnice (M577c/z, M527c/z)
 2. Odpojte jeden kabel HDMI (popisek 1) a jeden konektor (popisek 2).
  Obrázek : Odpojení konektorů
 3. Vyjměte kabel USB (popisek 1) z držáku.
  Pouze M577z: Uvolněte čtyři západky (popisek 2) a poté vyndejte desku plošných spojů modulu NFC.
  Obrázek : Odpojení konektorů
 4. Vyšroubujte tři šrouby (popisek 1).
  Poznámka:
  Šroubovák (dodává se se sadou) je oboustranný. Jednoduše ji vytáhněte z rukojeti a vložte ji zpět požadovanou stranou.
  Obrázek : Vyšroubujte tři šrouby
 5. Zvedněte přední stranu ovládacího panelu z tiskárny (popisek 1) a posuňte ji směrem k přední straně tiskárny (popisek 2). Takto ji odstraníte.
  Obrázek : Odstraňte ovládací panel

Krok 3: Vybalení náhradní sestavy

Vyjměte náhradní sestavu z obalu.
Úplné informace o recyklačních programech společnosti HP najdete v článku Vrácení a recyklace produktu.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje, abyste vadnou sestavu šetrně zlikvidovali.
Poznámka:
Nezapomeňte odstranit ochrannou fólii na dotykové obrazovce náhradního ovládacího panelu.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení

Krok 4: Montáž ovládacího panelu

 1. Vyklopte náhradní ovládací panel směrem od základny.
  Obrázek : Otevření ovládacího panelu
 2. Pouze M577c/z, M527c/z: Při montáži ovládacího panelu nezapomeňte prostrčit plochý kabel klávesnice (popisek 1) otvorem (popisek 2) v základně ovládacího panelu.
  Obrázek : Prostrčte plochý kabel klávesnice otvorem
 3. Vyhledejte čtyři háčky na tiskárně a odpovídající otvory v základně ovládacího panelu (popisek 1). Háčky při instalaci sestavy zapadnou do otvorů (popisek 2).
  Poznámka:
  Při montáži se ujistěte, že je uzemňovací svorka (popisek 3) na horní straně základny sestavy.
  Obrázek : Vyhledejte háčky a uzemňovací svorku
 4. Umístěte zadní stranu ovládacího panelu do tiskárny (popisek 1) a poté sklopte přední stranu směrem dolů (popisek 2).
  Poznámka:
  Pokud ovládací panel nelze namontovat snadno, zkontrolujte správné zarovnání háčků, drážek a uzemňovací svorky. Další informace naleznete v části Vyhledejte háčky a uzemňovací svorku.
  Obrázek : Montáž ovládacího panelu
 5. Zašroubujte tři šrouby (popisek 1) a nezapomeňte přitom zkontrolovat správnou montáž uzemňovací svorky (popisek 2).
  Poznámka:
  Šroubovák (dodává se se sadou) je oboustranný. Jednoduše ji vytáhněte z rukojeti a vložte ji zpět požadovanou stranou.
  Obrázek : Zašroubujte tři šrouby
 6. Připojte jeden kabel HDMI (popisek 1) a jeden konektor (popisek 2).
  Obrázek : Připojení konektorů
 7. Vložte kabel USB (popisek 1) do držáku.
  Pouze M577z: Namontujte desku plošných spojů modulu NFC pod čtyři západky (popisek 2).
  Obrázek : Nainstalujte kabel USB a modul NFC
 8. Pouze M577c/z, M527c/z: Vložte plochý kabel klávesnice do konektoru a poté zavřete západku konektoru (popisek 1).
  Poznámka:
  Mírně zatáhněte za kabel a ujistěte se, že je v konektoru řádně upevněn.
  Obrázek : Připojte plochý kabel klávesnice (M577c/z, M527c/z)

Krok 5: Montáž krytu ovládacího panelu

 1. Umístěte kryt ovládacího panelu na tiskárnu.
  Obrázek : Umístění krytu ovládacího panelu na tiskárnu
 2. Počínaje od levé strany krytu ovládacího panelu opatrně tlačte směrem dolů podél horní hrany krytu, čímž zajistíte všech pět západek.
  Obrázek : Nasazení pěti západek
 3. Zavřete víko podavače dokumentů.
  Poznámka:
  Nastavte ovládací panel do požadovaného úhlu.
  Obrázek : Zavření podavače dokumentů

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...