hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Demontáž a výměna: Ovládací panel (M527)

Úvod

Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu ovládacího panelu tiskárny M527.

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu ovládacího panelu (M527)
B5L47-67018
Ovládací panel (M527) s pokyny

Požadované nástroje

 • Křížový šroubovák č. 2 s magnetickou špičkou.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním konfigurační stránky ověřte, že tiskárna funguje správně.

Krok 1: Vyjmutí ovládacího panelu (M527)

 1. Vyklopte náhradní ovládací panel směrem od základny.
  Obrázek : Otevření ovládacího panelu
 2. Pouze M527c/z: Při montáži ovládacího panelu nezapomeňte prostrčit plochý kabel klávesnice (popisek 1) otvorem (popisek 3) v základně ovládacího panelu.
  Obrázek : Kontrola plochého kabelu klávesnice (M527c/z)
 3. Vyhledejte čtyři háčky na tiskárně a odpovídající otvory v základně ovládacího panelu (popisek 1). Háčky při instalaci sestavy zapadnou do otvorů (popisek 2).
  Poznámka:
  Při montáži se ujistěte, že je uzemňovací svorka (popisek 3) na horní straně základny sestavy.
  Obrázek : Nalezení háčků a drážek
 4. Umístěte zadní stranu ovládacího panelu do tiskárny (popisek 1) a poté sklopte přední stranu směrem dolů (popisek 2).
  Poznámka:
  Pokud ovládací panel nelze namontovat snadno, zkontrolujte správné zarovnání háčků, drážek a uzemňovací svorky. Další informace najdete v kroku Vyhledejte čtyři háčky na tiskárně a odpovídající otvory v základně ovládacího panelu (popisek 1). Háčky při instalaci sestavy zapadnou do otvorů (popisek 2)..
  Obrázek : Montáž ovládacího panelu
 5. Zašroubujte tři šrouby (popisek 1) a nezapomeňte přitom zkontrolovat uzemňovací svorku (popisek 2).
  Poznámka:
  Šroubovák (dodává se se sadou) je oboustranný. Jednoduše ji vytáhněte z rukojeti a vložte ji zpět požadovanou stranou.
  Obrázek : Zašroubujte tři šrouby
 6. Připojte jeden kabel HDMI (popisek 1) a jeden konektor (popisek 2).
  Obrázek : Připojední dvou konektorů
 7. Vložte kabel USB (popisek 1) do držáku.
  Poznámka:
  Pouze M527z: Namontujte desku plošných spojů NFC pod čtyři západky (popisek 2).
  Obrázek : Montáž kabelu USB a sestavy plošných spojů NFC
 8. Pouze M527z: Vložte plochý kabel klávesnice do konektoru a zavřete západku konektoru.
  Poznámka:
  Mírně zatáhněte za kabel a ujistěte se, že je v konektoru řádně upevněn.
  Poznámka:
  Když je západka konektoru zavřená a kabel je správně připojen, bílá linka na kabelu je rovnoběžná se západkou konektoru.
  Obrázek : Připojení plochého kabelu (M527z)
 9. Umístěte kryt ovládacího panelu na tiskárnu.
  Obrázek : Umístění krytu ovládacího panelu na tiskárnu
 10. Počínaje od levé strany krytu ovládacího panelu opatrně nasaďte pět západek podél horní hrany krytu.
  Obrázek : Nasazení pěti západek
 11. Zavřete víko podavače dokumentů.
  Poznámka:
  Nastavte ovládací panel do požadovaného úhlu.
  Poznámka:
  Pokud tiskárna po zapnutí nereaguje, zkontrolujte plochý kabel připojený v kroku Pouze M527z: Vložte plochý kabel klávesnice do konektoru a zavřete západku konektoru.. V případě potřeby kabel znovu namontujte.
  Obrázek : Zavření podavače dokumentů

Krok 2: Vybalení náhradního ovládacího panelu

Vyjměte náhradní díl z obalu.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
Poznámka:
Nezapomeňte odstranit ochrannou fólii na dotykové obrazovce náhradního ovládacího panelu.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení

Krok 3: Montáž ovládacího panelu (M527)

 1. Vyklopte náhradní ovládací panel směrem od základny.
  Obrázek : Otevření ovládacího panelu
 2. Pouze M527c/z: Při montáži ovládacího panelu nezapomeňte prostrčit plochý kabel klávesnice (popisek 1) otvorem (popisek 3) v základně ovládacího panelu.
  Obrázek : Kontrola plochého kabelu klávesnice (M527c/z)
 3. Vyhledejte čtyři háčky na tiskárně a odpovídající otvory v základně ovládacího panelu (popisek 1). Háčky při instalaci sestavy zapadnou do otvorů (popisek 2).
  Poznámka:
  Při montáži se ujistěte, že je uzemňovací svorka (popisek 3) na horní straně základny sestavy.
  Obrázek : Nalezení háčků a drážek
 4. Umístěte zadní stranu ovládacího panelu do tiskárny (popisek 1) a poté sklopte přední stranu směrem dolů (popisek 2).
  Poznámka:
  Pokud ovládací panel nelze namontovat snadno, zkontrolujte správné zarovnání háčků, drážek a uzemňovací svorky. Další informace najdete v kroku Vyhledejte čtyři háčky na tiskárně a odpovídající otvory v základně ovládacího panelu (popisek 1). Háčky při instalaci sestavy zapadnou do otvorů (popisek 2)..
  Obrázek : Montáž ovládacího panelu
 5. Zašroubujte tři šrouby (popisek 1) a nezapomeňte přitom zkontrolovat uzemňovací svorku (popisek 2).
  Poznámka:
  Šroubovák (dodává se se sadou) je oboustranný. Jednoduše ji vytáhněte z rukojeti a vložte ji zpět požadovanou stranou.
  Obrázek : Zašroubujte tři šrouby
 6. Připojte jeden kabel HDMI (popisek 1) a jeden konektor (popisek 2).
  Obrázek : Připojední dvou konektorů
 7. Vložte kabel USB (popisek 1) do držáku.
  Poznámka:
  Pouze M527z: Namontujte desku plošných spojů NFC pod čtyři západky (popisek 2).
  Obrázek : Montáž kabelu USB a sestavy plošných spojů NFC
 8. Pouze M527z: Vložte plochý kabel klávesnice do konektoru a zavřete západku konektoru.
  Poznámka:
  Mírně zatáhněte za kabel a ujistěte se, že je v konektoru řádně upevněn.
  Poznámka:
  Když je západka konektoru zavřená a kabel je správně připojen, bílá linka na kabelu je rovnoběžná se západkou konektoru.
  Obrázek : Připojení plochého kabelu (M527z)
 9. Umístěte kryt ovládacího panelu na tiskárnu.
  Obrázek : Umístění krytu ovládacího panelu na tiskárnu
 10. Počínaje od levé strany krytu ovládacího panelu opatrně nasaďte pět západek podél horní hrany krytu.
  Obrázek : Nasazení pěti západek
 11. Zavřete víko podavače dokumentů.
  Poznámka:
  Nastavte ovládací panel do požadovaného úhlu.
  Poznámka:
  Pokud tiskárna po zapnutí nereaguje, zkontrolujte plochý kabel připojený v kroku Pouze M527z: Vložte plochý kabel klávesnice do konektoru a zavřete západku konektoru.. V případě potřeby kabel znovu namontujte.
  Obrázek : Zavření podavače dokumentů

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...