hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M527, HP LaserJet Managed MFP E52545 - Demontáž a výměna: Deska plošných spojů faxu (M527, E52545 c/f/z)

Poznámka:
Pouze tiskárny M527c/f/z (volitelně u modelu M527dn).

Úvod

Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu desky plošných spojů faxu (M527c/f/z).

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
  Upozornění:
Tento díl obsahuje součásti, které jsou citlivé na elektrostatický výboj (ESD). Chcete-li snížit riziko poškození elektrostatickým výbojem, vždy se před prací se součástmi citlivými na elektrostatický výboj (ESD) dotkněte plechové kostry přístroje.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu sady desky plošných spojů faxu (M527c/f/z)
B5L53-67901
Deska plošných spojů faxu (M527c/f/z) s pokyny

Požadované nástroje

K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním konfigurační stránky ověřte, že tiskárna funguje správně.

Krok 1: Demontáž krytu formátovacího modulu

 1. Nasuňte kryt směrem k zadní straně tiskárny a sundejte ho.
  Obrázek : Demontáž krytu formátovacího modulu

Krok 2: Vyjmutí desky plošných spojů faxu (PCA)

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Poznámka:
Pouze tiskárny M527c/f/z (volitelně u modelu M527dn).
 1. Odpojte tři konektory (popisek 1).
  Obrázek : Odpojte tři konektory
 2. Sevřením uvolněte příchytku.
  Obrázek : Uvolnění sestavy plošných spojů faxu
 3. Pootočte konec sestavy plošných spojů faxu s konektorem ven a pryč z formátovače (popisek 1) a poté jej vysunutím vyndejte, jak ukazuje obrázek (popisek 2).
  Obrázek : Vyjmutí sestavy plošných spojů faxu

Krok 3: Vybalení náhradní sestavy plošných spojů faxu

Vyjměte náhradní sestavu z obalu.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje, abyste vadnou sestavu šetrně zlikvidovali.
Obrázek : Ilustrace recyklování a vybalení

Krok 4: Montáž sestavy plošných spojů faxu

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Poznámka:
Pouze tiskárny M527c/f/z (volitelně u modelu M527dn).
 1. Než budete pokračovat, povšimněte si, kde se nachází drážky (popisek 1) v plechu, do kterých je třeba vsunout montážní výstupek kolébky sestavy plošných spojů a faxový port (popisek 2).
  Obrázek : Umístění drážek v plechovém rámu
 2. Vsuňte montážní výstupek kolébky sestavy pevných spojů faxu do otvoru v plechové desce (popisek 1) a poté otáčejte stranu sestavy plošných spojů s konektorem směrem k formátovači (popisek 2).
  Obrázek : Montáž sestavy plošných spojů faxu
 3. Nasaďte příchytku do drážky ve formátovači.
  Poznámka:
  Sevřením příchytku jednoduše nasaďte do drážky.
  Obrázek : Nasazení sestavy plošných spojů faxu
 4. Připojte tři konektory (popisek 1).
  Obrázek : Připojte tři konektory

Krok 5: Instalace krytu formátovacího modulu

 1. Namontujte ho nasunutím směrem k přední části tiskárny.
  Obrázek : Instalace krytu formátovacího modulu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...