hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M527, HP LaserJet Managed MFP E50045, E52545 - Instalace příslušenství: Interní porty USB (M527)

Úvod

Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu interních portů USB.

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
  Upozornění:
Tento díl obsahuje součásti, které jsou citlivé na elektrostatický výboj (ESD). Chcete-li snížit riziko poškození elektrostatickým výbojem, vždy se před prací se součástmi citlivými na elektrostatický výboj (ESD) dotkněte plechové kostry přístroje.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu interních portů USB
F2A87A
Interní porty USB (M527)

Požadované nástroje

K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním konfigurační stránky ověřte, že tiskárna funguje správně.

Krok 1: Demontáž krytu formátovacího modulu

 1. Nasuňte kryt směrem k zadní straně tiskárny a sundejte ho.
  Obrázek : Demontáž krytu formátovacího modulu

Krok 2: Odebrání faxu (M527c/f/z)

Poznámka:
Tento krok platí pro tiskárny M527c/f/z. U modelu N527dn tento krok vynechejte a přejděte k Krok 3: Vybalení příslušenství.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Poznámka:
Pouze tiskárny M527c/f/z (volitelně u modelu M527dn).
 1. Odpojte tři konektory (popisek 1).
  Obrázek : Odpojte tři konektory
 2. Sevřením uvolněte příchytku.
  Obrázek : Uvolnění sestavy plošných spojů faxu
 3. Pootočte konec sestavy plošných spojů faxu s konektorem ven a pryč z formátovače (popisek 1) a poté jej vysunutím vyndejte, jak ukazuje obrázek (popisek 2).
  Obrázek : Vyjmutí sestavy plošných spojů faxu

Krok 3: Vybalení příslušenství

Vyjměte novou součást z obalu. Uložte všechny obaly k recyklaci.
Úplné informace o recyklačních programech společnosti HP najdete v článku Vrácení a recyklace produktu.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení

Krok 4: Montáž modulu interních portů USB

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Nasaďte drážky na sestavu plošných spojů interních portů USB přes svorky na držáku sestavy plošných spojů a zatlačením dolů připojte sestavu plošných spojů k držáku. Přesvědčte se, že svorky zapadly na místo.
  Obrázek : Montáž sestavy plošných spojů do držáku
 2. Připojte kabelový svazek k sestavě plošných spojů.
  Obrázek : Připojení jednoho kabelu
 3. Umístěte sestavu plošných spojů a držáku do tiskárny s horní západkou zarovnanou s horním otvorem (popisek 1) a spodní stranou držáku zarovnanou s dolním otvorem (popisek 2).
  Poznámka:
  Při správné montáži sestava plošných spojů a držáku pevně drží na místě.
  Obrázek : Umístění modulu interních portů USB
 4. Zasuňte sestavu plošných spojů a držák doleva, dokud výstupek na spodním okraji nezapadne na místo.
  Poznámka:
  Při správné montáži sestava plošných spojů a držáku pevně drží na místě.
  Obrázek : Montáž modulu interních portů USB
 5. Protáhněte kabelový svazek skrz uvedený otvor v šasi.
  Obrázek : Montáž kabelového svazku
 6. Připojte jeden konektor na formátovači.
  Obrázek : Připojte jeden konektor

Krok 5: Instalace faxu (M527c/f/z)

Poznámka:
Tento krok platí pro tiskárny M527c/f/z. U modelu N527dn tento krok vynechejte a přejděte k Krok 6: Instalace krytu formátovacího modulu.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Poznámka:
Pouze tiskárny M527c/f/z (volitelně u modelu M527dn).
 1. Než budete pokračovat, povšimněte si, kde se nachází drážky (popisek 1) v plechu, do kterých je třeba vsunout montážní výstupek kolébky sestavy plošných spojů a faxový port (popisek 2).
  Obrázek : Umístění drážek v plechovém rámu
 2. Vsuňte montážní výstupek kolébky sestavy pevných spojů faxu do otvoru v plechové desce (popisek 1) a poté otáčejte stranu sestavy plošných spojů s konektorem směrem k formátovači (popisek 2).
  Obrázek : Montáž sestavy plošných spojů faxu
 3. Nasaďte příchytku do drážky ve formátovači.
  Poznámka:
  Sevřením příchytku jednoduše nasaďte do drážky.
  Obrázek : Nasazení sestavy plošných spojů faxu
 4. Připojte tři konektory (popisek 1).
  Obrázek : Připojte tři konektory

Krok 6: Instalace krytu formátovacího modulu

 1. Namontujte ho nasunutím směrem k přední části tiskárny.
  Obrázek : Instalace krytu formátovacího modulu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...