hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP OfficeJet Pro 8600 - Automatický podavač dokumentů (ADF) nepodává papír

Tento dokument je určen pro tiskárny OfficeJet Pro 8600 e-All-in-One.
Automatický podavač dokumentů (ADF) na tiskárně nepodává papír. Postupy v tomto dokumentu vám mohou pomoci prostřednictvím zobrazení návodů pro kontrolu papíru a vyčištění mechanismu automatického podavače dokumentů.
K nápravě problému proveďte v uvedeném pořadí následující kroky. Pokud některý z kroků problém odstraní, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
  Poznámka:
Zkontrolujte, zda není do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů vloženo více než 50 listů papíru. Pokud automatický podavač dokumentů podává jednotlivé listy papíru, ale nepodává je z balíků papíru, zkontrolujte, zda vkládáte správné množství papíru.
Krok 1: Zkontrolujte stav papíru a znovu jej vložte
Kvalita a typ papíru mohou mít vliv na tiskovou úlohu. Pomocí následujících pokynů se ujistěte o vhodnosti papíru. Pokud papír není vhodný, založte správný a vhodný typ.
  Poznámka:
Okraje papíru s nízkou kvalitou, které absorbovaly vlhkost, mohou list papíru zvlnit nebo nadzvednout tak, že nebude podáván do automatického podavače dokumentů. Podobně nemusí být správně podávány fotografické papíry nebo jiné typy papíru s lesklým povrchem, tyto papíry proto nesmějí být používány. Pokud si nejste jisti, zda můžete odeslat papír přes automatický podavač dokumentů, použijte plochý skener.
 1. Vyjměte papír z automatického podavače dokumentů.
 2. Na zkoušku z 10 listů nového obyčejného bílého papíru vytvořte balík papíru.
 3. Poklepejte balíkem papíru na rovný povrch, abyste jej srovnali.
    Poznámka:
  Neprovzdušňujte hrany listů papíru v balíku papíru jeho přejetím prsty.
 4. Vložte balík papíru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů. Ujistěte se, že je balík plně zasunut do vstupního zásobníku a že tiskárna rozpozná, že byl papír vložen. Když je papír do automatického podavače dokumentů vložen správně, musí tiskárna vydat zvukové znamení, rozsvítit kontrolku LED nebo zobrazit zprávu na ovládacím panelu.
 5. Posuňte vodítko šířky papíru k okraji balíku papíru. Ujistěte se, že vodítko lehce přiléhá k balíku papíru, ale nezachycuje listy.
 6. Zkuste znovu použít automatický podavač dokumentů.
  • Pokud automatický podavač dokumentů odebere všechny listy z balíku, vložte váš originální dokument nebo dokumenty a zkuste kopírování či skenování znovu.
  • Pokud automatický podavač dokumentů neodebere všechny listy z balíku, pokračujte krokem 2: Vyčistěte automatický podavač dokumentů.
 7. Pokud váš originální dokument nebude odebrán, ale budou odebrány všechny listy ve zkušebním balíku papíru, použijte ke skenování originálního dokumentu plochý skener.
Krok 2: Vyčistěte podávací válečky automatického podavače dokumentů
Na podávacích válečcích papíru se může hromadit prach, vlákna papíru a jiné nečistoty a způsobit problémy s podáváním papíru. Abyste předešli problémům s podáváním papíru, vyčistěte válečky uvnitř automatického podavače dokumentů.
 1. Otevřete kryt automatického podavače dokumentů.
  Obrázek : Otevřete kryt automatického podavače dokumentů (OfficeJet Pro 8600)
  Obrázek: Otevřete kryt automatického podavače dokumentů
  Obrázek : Otevřete kryt automatického podavače dokumentů (OfficeJet Pro 8600 Plus a Premium)
  Obrázek: Otevřete kryt automatického podavače dokumentů
 2. Měkký hadřík, který nezanechává vlákna, lehce navlhčete balenou nebo destilovanou vodou a potom z hadříku vyždímejte veškerou nadbytečnou tekutinu.
 3. Čistý hadřík nepouštějící vlákna navlhčete destilovanou, filtrovanou nebo balenou vodou.
    Upozornění:
  Nepoužívejte vodu z vodovodu nebo alkohol. Alkohol může válečky vysušovat. Voda z vodovodu obsahuje nečistoty, které mohou válečky poškodit.
  Přitlačte hadřík na váleček a otáčejte válečkem prsty. K odstranění prachu nebo usazené špíny použijte mírný tlak.
   Obrázek : Vyčistěte automatický podavač dokumentů (OfficeJet Pro 8600)
   Obrázek: Čištění zaváděcích válečků a oddělovacího bloku
  1. Kryt automatického podavače dokumentů
  2. Válečky
  3. Oddělovací blok
   Obrázek : Vyčistěte automatický podavač dokumentů (OfficeJet Pro 8600 Plus a Premium)
   Obrázek: Čištění zaváděcích válečků a oddělovacího bloku
  1. Kryt automatického podavače dokumentů
  2. Válečky
  3. Oddělovací blok
 4. Vyčistěte oddělovací blok pomocí stejného hadříku.
 5. Pevně zavřete kryt automatického podavače dokumentů.
 6. Zkuste znovu použít automatický podavač dokumentů.
  • Pokud automatický podavač dokumentů papír odebere, není třeba pokračovat.
  • Pokud automatický podavač dokumentů papír neodebere, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Resetujte tiskárnu
V mnoha případech „úplné restartování“ tiskárny může vyřešit problém.
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
 2. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 3. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
 4. Počkejte 60 sekund.
 5. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
 6. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 7. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
 8. Zkuste znovu použít automatický podavač dokumentů.
 • Pokud automatický podavač dokumentů papír odebere, není třeba pokračovat.
 • Pokud automatický podavač dokumentů papír neodebere, pokračujte dalším krokem řešení
Krok 4: Opravte tiskárnu
Jestliže ostatní kroky uvedené v tomto dokumentu problém nevyřeší, nechte tiskárnu opravit nebo vyměnit.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...