hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Aktualizujeme naše webové stránky!

  Pokud v tomto období zaznamenáte nějaké chyby, zkuste to znovu později. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - Instalace softwaru tiskárny v systému Windows prostřednictvím kabelové (ethernetové) sítě

  Poznámka:
Před instalací softwaru tiskárny je třeba nastavit tiskárnu HP. Pokud jste tiskárnu ještě nenakonfigurovali, řiďte se pokyny pro konfiguraci hardwaru produktu.
Instalace a dostupné ovladače
Projděte si následující informace a na základě nich se rozhodněte, kterou možnost instalace použijete.
Disk CD
Stáhnout
U nového produktu
Instalace z disku CD je také rychlá a snadná, nemusí však zajistit nejnovější dostupný software, a to i v případě novějšího produktu.
Stažení softwaru z webu HP je bezplatné a poskytuje nejnovější verze ovladačů produktu, instalačního softwaru a dalších nástrojů pro správu.
U staršího produktu
Instalace z disku CD nemusí fungovat, pokud instalujete produkt do počítače s novějším operačním systémem vydaným až po vydání produktu HP.
Stahování softwaru poskytuje dobré výsledky pro starší produkty a pomáhá předejít možným problémům s instalací.
O softwaru
Software na disku CD je aktuální pouze v době vydání produktu.
Software, který je dostupný na stránkách společnosti HP, je nejaktuálnější software dostupný pro váš produkt. Společnost HP provádí častou aktualizaci softwaru a ovladačů po uvedení produktu na trh a vydání instalačního disku CD.
Kromě výběru možnosti instalace softwaru je u některých produktů možné zvolit z více typů tiskových ovladačů. Pro systém Windows mohou být k dispozici následující možnosti:
Tiskový ovladač HP PCL 6: Tiskový ovladač HP PCL 6 se dodává na přibaleném disku CD jako výchozí tiskový ovladač. Tiskový ovladač HP PCL 6 má následující vlastnosti:
 • Doporučuje se pro všechna prostředí Windows a většinu tiskových požadavků, včetně obecných kancelářských aplikací, jako jsou textové nebo tabulkové procesory.
 • Poskytuje celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí zařízení pro většinu uživatelů.
 • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows Graphic Device Interface (GDI) za účelem dosažení nejlepší rychlosti v prostředích Windows.
 • Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL 5.
Univerzální tiskový ovladač HP (UPD): Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) pro systém Windows je určen pro snadnou správu tiskového prostředí s více tiskárnami v síti. Ovladač HP UPD je dobrou volbou pro produkt, který dokáže pouze tisknout, protože tento ovladač umožňuje POUZE tisk.
Pokud chcete používat ovladač UPD, stáhněte si ho z webu společnosti HP. Další informace najdete na stránce www.hp.com/go/upd.
Instalace pro systém Windows® a pevné připojení k síti Ethernet s použitím staženého softwaru
Existují dva způsoby stažení softwaru tiskárny. Na stránce 123.hp.com použijte automatizovaný instalační nástroj, který rozpozná operační systém počítače a model tiskárny HP za účelem stažení a instalace nejaktuálnějšího softwaru tiskárny. Stáhněte a nainstalujte software tiskárny manuálně ze stránky podporu produktu.
První metoda: Stažení softwaru tiskárny ze stránky 123.hp.com
 1. Připojte síťový kabel k tiskárně a síti. Vyčkejte několik minut, až tiskárna získá síťovou adresu.
 2. IP adresy tiskárny zjistěte pomocí jedné z následujících metod:
  • Čtyřřádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.
  • Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
  Pokud se zobrazuje IP adresa, je síťové připojení navázáno. Pokud není uvedena IP adresa, vyčkejte několik dalších minut a pokus opakujte. Poznamenejte si IP adresu pro použití během instalace softwaru. Příklad IP adresy: 192.168.0.1.
 3. Přejděte na stránku 123.hp.com.
 4. Z rozevírací nabídky Vyberte tiskárnu zvolte Tiskárny HP LaserJet* a klikněte na tlačítko Začínáme.
 5. Až se zobrazí obrazovka Připojit, klikněte na tlačítko Stáhnout.
  Počítač spustí stahování aplikace HP Easy Start.
 6. Při instalaci softwaru tiskárny postupujte podle uvedených kroků.
Druhá metoda: Stažení softwaru tiskárny ze stránky podpory produktu
Krok 1: Stažení softwaru tiskárny
 1. Připojte síťový kabel k tiskárně a síti. Vyčkejte několik minut, až tiskárna získá síťovou adresu.
 2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele. Pokud se zobrazuje IP adresa, je síťové připojení navázáno. Pokud není uvedena IP adresa, vyčkejte několik dalších minut a pokus opakujte. Poznamenejte si IP adresu pro použití během instalace softwaru. Příklad IP adresy: 192.168.0.1.
 3. Přejděte ke stránce Stažení softwaru a ovladačů pro vaši tiskárnu: Stažení softwaru a ovladačů
 4. V případě, že to bude potřeba, vyberte ze seznamu obdobných zařízení na stránce svou tiskárnu.
 5. Z rozbalovacího seznamu vyberte požadovaný jazyk a poté vyberte váš operační systém.
 6. Klikněte na možnost Ovladač – Software pro instalaci produktu a projděte si dostupný software a ovladače. Dostupné možnosti se u jednotlivých produktů liší.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje instalovat plnou verzi softwaru, která zajišťuje optimální výkon tiskárny a jejích funkcí.
 7. Kliknutím vyberte ovladač, zkontrolujte jeho údaje a klikněte na možnost Stáhnout. Software se stáhne do počítače.
    Poznámka:
  Poznamenejte si umístění složky.
 8. Až se spustí instalační program HP, podle pokynů na obrazovce nainstalujte software tiskárny.
    Poznámka:
  Pokud se instalační program HP neotevře automaticky, přejděte do složky s instalačním programem a spusťte stažený soubor. Název souboru má příponu .exe.
Krok 2: Dokončení instalace softwaru instalačním programem HP
Instalační program HP má šest kroků. K úplné instalaci softwaru je třeba dokončit všech šest částí.
První krok: Instalace softwaru
Otevře se obrazovka Software Selection (Výběr softwaru) s podrobnostmi o softwaru k instalaci.
 1. Vyberte software, který se má instalovat:
  • Když budete chtít pokračovat s instalací doporučeného softwaru, klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Pokud budete chtít změnit instalovaný software, klikněte na odkaz Customize software selections (Přizpůsobit výběr softwaru). Po dokončení výběru upraveného softwaru klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Chcete-li získat přístup k dalším možnostem a nástrojům podpory, klikněte na rozbalovací nabídky More Options (Další možnosti). Kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vraťte na obrazovku výběru softwaru. Možnosti zahrnují:
   • Software pro správu: Nástroj stáhněte pomocí stránky HP Web Jetadmin.
   • Documentation (Dokumentace): Stáhněte si uživatelskou příručku, soubor Readme a Průvodce zárukou a právními podmínkami. Zobrazení online verze příručky HP Universal Print Driver - System Administrator’s Guide (Univerzální tiskový ovladač HP – příručka pro správce systémů).
   • Získat specializované ovladače: Otevře portál univerzálního tiskového ovladače HP.
   • Web Support (Webová podpora): Přejděte na stránku podpory pro vaši tiskárnu.
 2. Přečtěte si podmínky instalace a dokumenty týkající se nastavení, označte možnost I have reviewed and accept the installation agreements (Přečetl(a) jsem si a přijímám podmínky instalace) a klikněte na tlačítko Next (Další).
Druhý krok: Příprava instalace
Zobrazí se hlášení Preparing to Install (Připravuje se instalace).
 1. Jakmile se příprava k instalaci dokončí, klikněte na tlačítko Next (Další).
Třetí krok: Připojení produktu
 1. Na obrazovce Connection Type (Typ připojení) vyberte možnost Connect through network (Připojit pomocí sítě), vyberte jednu z následujících možností vyhledávání a klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Automaticky vyhledat produkt v síti
  • Vyhledávání podle IP adresy
  • Vyhledávání podle názvu hostitele
  • Vyhledávání podle hardwarové adresy
 2. Na obrazovce Network Product(s) Found (Nalezená síťová zařízení) vyberte tiskárnu ze seznamu dostupných tiskáren. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Čtvrtý krok: Instalace
Až se dokončí instalace softwaru, zobrazí se zpráva Your software has been successfully installed (Software byl úspěšně nainstalován).
 1. Na obrazovce Product Configuration (Konfigurace produktu) si projděte možnosti konfigurace a v případě potřeby je změňte. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Pátý krok: Konfigurace produktu
 1. Na obrazovce Enable HP Web Services (Povolit webové služby HP) si přečtěte informace o službě HP ePrint a aplikacích HP Apps. Klikněte na tlačítko Next (Další).
    Poznámka:
  Další informace o službě HP ePrint naleznete v dokumentu Nastavení služby HP ePrint prostřednictvím e-mailu (c02981597).
  Otevře se integrovaný webový server HP (EWS).
    Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
 2. Pomocí serveru EWS povolíte webové služby HP.
Šestý krok: Dokončení
 1. Proces instalace dokončíte kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).
Instalace pro systém Windows® a pevné připojení k síti Ethernet s použitím přiloženého disku CD
Krok 1: Spuštění instalačního programu HP z dodaného disku CD
 1. Připojte síťový kabel k tiskárně a síti. Vyčkejte několik minut, až tiskárna získá síťovou adresu.
 2. IP adresy tiskárny zjistěte pomocí jedné z následujících metod:
  • Čtyřřádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.
  • Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele.
  Pokud se zobrazuje IP adresa, je síťové připojení navázáno. Pokud není uvedena IP adresa, vyčkejte několik dalších minut a pokus opakujte. Poznamenejte si IP adresu pro použití během instalace softwaru. Příklad IP adresy: 192.168.0.1.
 3. Vložte disk CD se softwarem tiskového systému do jednotky CD-ROM. Instalační program softwaru rozpozná jazyk operačního systému a zobrazí hlavní nabídku instalačního programu v příslušném jazyce.
  Pokud se instalační program nespustí do 30 vteřin, proveďte následující postup:
  1. V nabídce Start klikněte na možnost Spustit.
  2. Zadejte následující text: X:\SETUP.EXE (kde X je písmeno jednotky CD-ROM).
  3. Klikněte na tlačítko OK. Spustí se instalační program.
     Poznámka:
   Pokud se otevře obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Povolit nebo Ano.
Krok 2: Dokončení instalace softwaru instalačním programem HP
Instalační program HP má šest kroků. K úplné instalaci softwaru je třeba dokončit všech šest částí.
První krok: Instalace softwaru
Otevře se obrazovka Software Selection (Výběr softwaru) s podrobnostmi o softwaru k instalaci.
 1. Vyberte software, který se má instalovat:
  • Když budete chtít pokračovat s instalací doporučeného softwaru, klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Pokud budete chtít změnit instalovaný software, klikněte na odkaz Customize software selections (Přizpůsobit výběr softwaru). Po dokončení výběru upraveného softwaru klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Chcete-li získat přístup k dalším možnostem a nástrojům podpory, klikněte na rozbalovací nabídky More Options (Další možnosti). Kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vraťte na obrazovku výběru softwaru. Možnosti zahrnují:
   • Software pro správu: Nástroj stáhněte pomocí stránky HP Web Jetadmin.
   • Documentation (Dokumentace): Stáhněte si uživatelskou příručku, soubor Readme a Průvodce zárukou a právními podmínkami. Zobrazení online verze příručky HP Universal Print Driver - System Administrator’s Guide (Univerzální tiskový ovladač HP – příručka pro správce systémů).
   • Získat specializované ovladače: Otevře portál univerzálního tiskového ovladače HP.
   • Web Support (Webová podpora): Přejděte na stránku podpory pro vaši tiskárnu.
 2. Přečtěte si podmínky instalace a dokumenty týkající se nastavení, označte možnost I have reviewed and accept the installation agreements (Přečetl(a) jsem si a přijímám podmínky instalace) a klikněte na tlačítko Next (Další).
Druhý krok: Příprava instalace
Zobrazí se hlášení Preparing to Install (Připravuje se instalace).
 1. Jakmile se příprava k instalaci dokončí, klikněte na tlačítko Next (Další).
Třetí krok: Připojení produktu
 1. Na obrazovce Connection Type (Typ připojení) vyberte možnost Directly connect to this computer using a USB cable (Přímo připojit k tomuto počítači pomocí kabelu USB) a klikněte na tlačítko Next (Další).
 2. Pouze Windows XP, Windows Vista a Windows 7: Až se zobrazí obrazovka Connect your Product now (Nyní připojte svůj produkt), ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a připojte kabel USB od tiskárny k počítači.
 3. Vyčkejte, než instalační program rozpozná tiskárnu. Po dokončení procesu se zobrazí se obrazovka Product has been connected successfully (Produkt byl úspěšně připojen).
Čtvrtý krok: Instalace
Až se dokončí instalace softwaru, zobrazí se zpráva Your software has been successfully installed (Software byl úspěšně nainstalován).
 1. Na obrazovce Product Configuration (Konfigurace produktu) si projděte možnosti konfigurace a v případě potřeby je změňte. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Pátý krok: Konfigurace produktu
 1. Na obrazovce Enable HP Web Services (Povolit webové služby HP) si přečtěte informace o službě HP ePrint a aplikacích HP Apps. Klikněte na tlačítko Next (Další).
    Poznámka:
  Další informace o službě HP ePrint naleznete v dokumentu Nastavení služby HP ePrint prostřednictvím e-mailu (c02981597).
  Otevře se integrovaný webový server HP (EWS).
    Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
 2. Pomocí serveru EWS povolíte webové služby HP.
Šestý krok: Dokončení
 1. Proces instalace dokončíte kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...