hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárna HP DeskJet 2130, 2300-první nastavení tiskárny

Tento dokument je určen pro tiskárny řady DeskJet 2130, 2132, 2134, 2136, 2320, 2330, 2331, 2332, 2333, DeskJet Ink Advantage 2134, 2135, 2136, 2138, 2335, 2336, 2337, 2374, 2375 a 2376 All-in-One.
Při prvním nastavení tiskárny sejměte veškerý obalový materiál, připojte napájecí kabel, nainstalujte inkoustové kazety a vložte papír do hlavního vstupního zásobníku.
Poznámka:
Pokud hledáte software tiskárny, přejděte k http://123.hp.com/DJ2130.

Krok 1: Vybalte tiskárnu z krabice

Vybalte tiskárnu z krabice a poté z ní sejměte veškeré pásky, nálepky a obalový materiál.
Obsah se může v různých zemích/oblastech lišit. Zkontrolujte seznam položek balení tiskárny v krabici.
 1. Vyjměte tiskárnu z krabice.
 2. Z vnější strany tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
 3. Sklopte výstupní zásobník, sáhněte do tiskárny a uchopením úchytky a sklopením přístupových dvířek inkoustové kazety tiskárnu otevřete.
  Obrázek : Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
 4. Odstraňte všechny pásky a balicí materiál z vnitřní části tiskárny.
  Obrázek : Odstranění pásek a balicího materiálu
  Obrázek: Odstranění pásek a balicího materiálu
 5. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet
 6. Nezapomeňte před vyhozením nebo recyklací krabice a balicího materiálu vyjmout veškerý hardware a materiály.

Krok 2: Připojte napájecí kabel a poté zapněte tiskárnu.

Zapojte tiskárnu do zdroje napájení a tiskárnu zapněte.
Poznámka:
V tuto chvíli nepřipojujte kabely USB. Připojení k počítači se nastaví při instalaci softwaru a ovladačů.
 1. Napájecí kabel připojte do zadní části tiskárny a jeho druhý konec do zásuvky.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
  Obrázek: Připojení napájecího kabelu
 2. Stisknutím tlačítka Napájení zapněte tiskárnu.

Krok 3: Nainstalujte inkoustové kazety

Nainstalujte inkoustové kazety HP dodané v krabici spolu s tiskárnou.
 1. Uchopením úchytky a otevřením přístupových dvířek inkoustové kazety tiskárnu otevřete.
  Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny.
  Obrázek : Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Vyjměte jednu inkoustovou kazetu z balení. Dotýkejte se pouze černého plastu na inkoustové kazetě.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety z obalu
  Obrázek: Vyjmutí inkoustové kazety z obalu
 4. Odstraňte plastovou pásku.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Odstranění plastové pásky
  Obrázek: Odstranění plastové pásky
 5. Uchopte inkoustovou kazetu ze strany tak, aby trysky směřovaly k tiskárně, a poté ji zasuňte do slotu.
  • Černou inkoustovou kazetu vložte do pravého slotu.
  • Do levého slotu vložte trojbarevnou inkoustovou kazetu.
 6. Zasuňte novou inkoustovou kazetu pod mírně zdviženým úhlem do prázdného slotu a poté ji opatrným zatlačením nahoru zacvakněte na místo.
  Obrázek : Zaklapněte inkoustovou kazetu na místo
  Obrázek: Zaklapněte inkoustovou kazetu na místo
 7. Tento postup opakujte při instalaci tiskové kazety.
 8. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka inkoustových kazet

Krok 4: Vložte papír do vstupního zásobníku

Po instalaci inkoustových kazet vložte obyčejný papír formátu U.S. letter nebo A4.
 1. Zvedněte vstupní zásobník.
  Obrázek : Zvedněte vstupní zásobník
  Obrázek: Zvedněte vstupní zásobník
 2. Ze vstupního zásobníku vyjměte papír, který se liší od typu papíru, který chcete vložit, a poté posuňte vodítko šířky papíru co nejvíce vlevo.
  Obrázek : Posunutí vodítko šířky papíru doleva
  Obrázek: Posunutí vodítko šířky papíru doleva
 3. Do zásobníku vložte papír formátu U.S letter nebo A4 kratší stranou dopředu a tiskovou stranou co nejblíže k sobě. Papír zasuňte co nejdále do tiskárny.
  Obrázek : Vložení papíru do vstupního zásobníku
  Obrázek: Vložení papíru do vstupního zásobníku
 4. Posuňte vodítko šířky papíru doprava, dokud se nezastaví o hranu papíru.
  Obrázek : Posuňte vodítko šířky papíru doprava
  Obrázek: Posuňte vodítko šířky papíru doprava.
 5. Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.
  Obrázek : Spuštění výstupního zásobníku a vytažení nástavce zásobníku.
  Obrázek: Spusťte výstupní zásobník a vytáhněte nástavec zásobníku.

Krok 5: Zarovnejte inkoustové kazety

Zarovnáním inkoustové kazety dosáhnete nejlepší kvality tisku.
 1. Po vložení papíru tiskárna automaticky vytiskne stránku pro zarovnání.
  Poznámka:
  Tiskárna automaticky vytiskne stránku pro zarovnání pouze při instalaci nových inkoustových kazet.
 2. Zvedněte víko skeneru.
 3. Položte zarovnanou stránku na pracovní plochu skeneru potištěnou stranou dolů a poté ji umístěte podle vyrytých vodítek podél plochy.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
  Obrázek: Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
 4. Zavřete víko skeneru.
 5. Stiskněte tlačítko zahájit černobílé kopírování ( ) nebo tlačítko Spustit barevné kopírování ( ) na ovládacím panelu tiskárny.
  Tiskárna zarovná tiskové kazety.

Krok 6: Nainstalujte software tiskárny

Hardware tiskárny HP je nyní nastaven; můžete instalovat software tiskárny. Nepokoušejte se připojit tiskárnu k počítači, dokud k tomu nedostanete pokyn ze softwaru tiskárny.
Stáhněte nejnovější verzi tiskového softwaru z následujícího webu společnosti HP: http://123.HP.com/DJ2130.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...