hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP 4500, 4600 Inkjet - První nastavení tiskárny

Tento dokument je určen pro následující tiskárny:
 • Tiskárny HP DeskJet Ink Advantage 4535, 4536, 4538, 4675, 4676 a 4678 All-in-One
 • Tiskárny HP ENVY 4510 (řada), 4511, 4512, 4513, 4516, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527 a 4528 All-in-One
 • Tiskárny HP OfficeJet 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657 a 4658 All-in-One
Když tiskárnu připravujete k práci, vyjměte ji spolu s veškerým obalovým materiálem z krabice, připojte napájecí kabel, nastavte předvolby ovládacího panelu, vložte papír do vstupního zásobníku, nainstalujte inkoustové kazety a poté nainstalujte software.
Poznámka:
Pokud hledáte software tiskárny, přejděte na stránku 123.hp.com, zadejte číslo modelu tiskárny, klikněte na možnost Začít a poté klikněte na tlačítko Stáhnout.

Krok 1: Vyjměte tiskárnu z krabice

Obsah se může v různých zemích/oblastech lišit. Seznam položek dodaných v krabici viz obal.
Vybalte tiskárnu z krabice a sejměte z ní veškeré pásky, nálepky a obalový materiál.
 1. Vyjměte tiskárnu z krabice.
 2. Z vnější strany tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
  Obrázek : Odstranění pásky z tiskáren HP DeskJet 4530, ENVY 4510 a 4520
  Obrázek: Odstranění pásky z tiskáren HP DeskJet 4530, ENVY 4510 a 4520.
  Obrázek : Odstranění pásky z tiskáren HP DeskJet 4670 a OfficeJet 4650
  Obrázek: Odstranění pásky z tiskáren HP DeskJet 4670 a OfficeJet 4650.
 3. Odstraňte nálepku na ovládacím panelu tiskárny.
 4. Jemně uchopte úchyty na obou stranách tiskárny, zvedněte přístupová dvířka inkoustových kazet, dokud nezaklapnou na místo, a poté odstraňte veškeré pásky a obalový materiál z vnitřní části tiskárny.
  Obrázek : Vyjmutí balicího materiálu z vnitřní části tiskárny
  Obrázek: Vyjmutí balicího materiálu z vnitřní části tiskárny.
 5. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety.
  Obrázek: Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety.
 6. Otevřete dvířka vstupního zásobníku, vytáhněte jej směrem k sobě a odstraňte obalovou pásku.
  Obrázek : Otevření vstupního zásobníku a odstranění pásky
  Obrázek: Otevření vstupního zásobníku a odstranění pásky.
 7. Vstupní zásobník zatlačte dopředu, dokud nezapadne na místo a nezavřou se jeho dvířka.
  Obrázek : Zavření vstupního zásobníku
  Obrázek: Zavření vstupního zásobníku.
 8. Obalový materiál recyklujte.

Krok 2: Připojte napájecí kabel a nastavte předvolby

Zapojte tiskárnu do zdroje napájení, zapněte ji a poté nastavte předvolby.
Poznámka:
V tuto chvíli nepřipojujte kabely USB. Připojení k počítači se nastaví při instalaci softwaru.
 1. Napájecí kabel připojte do zadní části tiskárny a jeho druhý konec do zásuvky.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu a napájecího zdroje
  Obrázek: Připojení napájecího kabelu a napájecího zdroje
 2. Zapněte tiskárnu.
 3. Chcete-li nastavit předvolby na ovládacím panelu tiskárny, klepněte na požadovaný jazyk a zemi/oblast a klepnutím na tlačítko Ano volbu potvrďte.
 4. Pokud se zobrazí výzva, vyberte datum a čas a poté klepnutím na tlačítko Ano volbu potvrďte.

Krok 3: Vložte papír do vstupního zásobníku

Vložte do vstupního zásobníku obyčejný papír formátu U.S. Letter nebo A4.
 1. Otevřete dvířka vstupního zásobníku a vytáhněte jej zatažením k sobě.
  Obrázek : Otevření vstupního zásobníku
  Obrázek: Otevření vstupního zásobníku.
 2. Posuňte vodítko šířky papíru do krajní polohy.
  Obrázek : Úprava vodítek šířky papíru
  Obrázek: Úprava vodítek šířky papíru
 3. Vložte do zásobníku papír formátu U.S letter nebo A4 kratší stranou dopředu a tiskovou stranou dolů.
  Obrázek : Vložení papíru do vstupního zásobníku
  Obrázek: Vložení papíru do vstupního zásobníku
 4. Papír zasuňte co nejdále do tiskárny.
 5. Zasuňte vodítka šířky papíru tak, aby těsně přiléhala k okrajům papíru, a poté zatlačte vstupní zásobník dopředu, dokud nezapadne na místo.
  Obrázek : Posunutí vodítek šířky papíru a následné zavření vstupního zásobníku
  Obrázek: Posunutí vodítek šířky papíru a následné zavření vstupního zásobníku.

Krok 4: Nainstalujte inkoustové kazety

Nainstalujte inkoustové kazety HP dodané v krabici spolu s tiskárnou.
 1. Zdvihnutím dvířek pro přístup k inkoustové kazetě je zaklapněte na své místo.
  Vozík se přesune mírně doleva.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Obrázek: Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 3. Vyjměte jednu inkoustovou kazetu z balení. Dotýkejte se pouze černého plastu na inkoustové kazetě.
  Obrázek : Vyjmutí inkoustové kazety z obalu
  Obrázek: Vyjmutí inkoustové kazety z obalu
 4. Odstraňte plastovou pásku z inkoustové kazety.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Ochrannou pásku už na kontakty znovu nelepte. Manipulací můžete způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Odstranění plastové pásky
  Obrázek: Odstranění plastové pásky
 5. Zvedněte víko na slotu inkoustové kazety.
  Obrázek : Zvednutí víka na slotu inkoustové kazety
  Obrázek: Zvednutí víka na slotu kazety
 6. Uchopte inkoustovou kazetu po stranách tak, aby trysky směřovaly k tiskárně. Poté zasuňte inkoustovou kazetu dopředu do slotu, dokud nezacvakne na místo.
  Obrázek : Vložení inkoustové kazety
  Obrázek: Vložení inkoustové kazety.
 7. Zavřete víko na slotu inkoustové kazety, a zajistěte ji tak na místě.
  Obrázek : Zavření víka na slotu inkoustové kazety
  Obrázek: Zavření víka na slotu inkoustové kazety
 8. Předchozí postup při instalaci další inkoustové kazety opakujte.
   Obrázek : Vložení inkoustových kazet
   Obrázek: Vložení inkoustových kazet
  1. Vložení nové inkoustové kazety
  2. Zavřete víko
  3. Barevná inkoustová kazeta je vlevo a černá vpravo
 9. Zavřete přístupová dvířka inkoustové kazety.
  • Pokud tiskárna vytiskne stránku zarovnání, přejděte na následující krok.
  • Pokud tiskárna stránku zarovnání nevytiskne, stiskněte ikonu Nastavení na ovládacím panelu tiskárny. Zvolte možnost Nástroje a poté možnost Zarovnat tiskárnu. Až se vytiskne stránka zarovnání, pokračujte dalším krokem.
  Obrázek : Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety.
  Obrázek: Zavření přístupových dvířek inkoustové kazety.

Krok 5: Zarovnejte inkoustové kazety

Zarovnáním inkoustové kazety dosáhnete nejlepší kvality tisku. Pomocí stránky zarovnání z předchozího kroku zarovnejte inkoustové kazety.
 1. Zvedněte víko skeneru.
 2. Stránku se vzorky položte na skleněnou desku skeneru potištěnou stranou dolů. Umístěte ji podle vyrytých vodítek podél skleněné desky.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
  Obrázek:
 3. Zavřete víko skeneru a poté na ovládacím panelu tiskárny klepněte na tlačítko OK.
  Tiskárna zarovná tiskové kazety.

Krok 6: Nainstalujte software tiskárny

Hardware tiskárny HP je nyní nastaven; můžete nainstalovat tiskový software. Nepokoušejte se připojit tiskárnu k počítači, dokud k tomu nedostanete pokyn ze softwaru tiskárny.
Stáhněte nejnovější verzi tiskového softwaru. Přejděte na webovou stránku 123.hp.com, zadejte číslo modelu tiskárny, klikněte na tlačítko Začít a poté na tlačítko Stáhnout.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...