hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Blikající kontrolky na tiskárnách All-in-One řady HP PSC 1200, 1310, 1340 a 1350

Blikající kontrolky
Následující části popisují všechny kombinace (blikající) kontrolky zobrazené na ovládacím panelu produktu, za kterými následují řešení pro každou kombinaci. Vyhledejte vzor blikajících kontrolek, který se u vás vyskytl, a poté podle kroků problém odstraňte.
  Poznámka:
V zobrazení Kopie se může objevovat písmeno E. E je obecný indikátor stavu, kdy na tiskárně došlo k chybě. Přítomnost indikátoru E však nemá vliv na význam blikajících kontrolek a při řešení potíží ho lze ignorovat.
  Obrázek : Ovládací panel HP PSC 1200, 1310, 1340 a 1350 s uvedenými kontrolkami
  Obrázek ovládacího panelu produktu se zvýrazněnými kontrolkami
 1. Kontrolka Zapnuto/Pokračovat
 2. Kontrolka Zkontrolujte papír
 3. Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu
 4. Zobrazení Kopie (kde se může zobrazit „E“)
 5. Kontrolka Kopírovat černobíle
 6. Kontrolka Kopírovat barevně
  Poznámka:
Pro některé vzory blikání kontrolek může existovat více než jedno řešení. Až vyhledáte vzor, který odpovídá vašemu vzoru blikání, vyzkoušejte jednotlivá řešení v uvedeném pořadí, dokud problém neodstraníte.
Problém: Nesvítí žádné kontrolky
V tomto normálním stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující vzory blikání:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Nesvítí
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Nesvítí
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Nesvítí
Obrázek : Nesvítí žádné kontrolky
Obrázek ovládacího panelu produktu, kde žádné kontrolky nesvítí
Problém: Kontrolky Zapnuto/Pokračovat, Kopírovat černobíle a Kopírovat barevně svítí
V tomto normálním stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující vzory blikání:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Svítí
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Nesvítí
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Svítí
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Svítí
Obrázek : Kontrolky Zapnuto/Pokračovat, Kopírovat černobíle a Kopírovat barevně svítí
Obrázek ovládacího panelu produktu se svítícími kontrolkami Zapnuto/Pokračovat, Kopírovat a Kopírovat barevně
Problém: Kontrolka Zapnuto/Pokračovat bliká
V tomto normálním stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující vzory blikání:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Bliká
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Nesvítí
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Svítí
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Svítí
Obrázek : Kontrolka Zapnuto/Pokračovat bliká
Obrázek ovládacího panelu produktu s blikající kontrolkou Zapnuto/Pokračovat
Problém: Kontrolky Zapnuto/Pokračovat a Kopírovat černobíle blikají
V tomto normálním stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující vzory blikání:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Bliká
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Nesvítí
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Bliká
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Svítí
Obrázek : Kontrolky Zapnuto/Pokračovat a Kopírovat černobíle blikají
Obrázek ovládacího panelu produktu s blikajícími kontrolkami Zapnuto/Pokračovat a Kopírovat černobíle
Problém: Kontrolky Zapnuto/Pokračovat a Kopírovat barevně blikají
V tomto normálním stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující vzory blikání:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Bliká
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Nesvítí
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Svítí
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Bliká
Obrázek : Kontrolky Zapnuto/Pokračovat a Kopírovat barevně blikají
Obrázek ovládacího panelu produktu s blikajícími kontrolkami Zapnuto/Pokračovat a Kopírovat barevně
Problém: Kontrolka Zapnuto/Pokračovat bliká 3 sekundy a poté zůstane rozsvícená, zatímco kontrolky Kopírovat černobíle a Kopírovat barevně blikají
V tomto normálním stavu kontrolka Zapnuto/Pokračovat () bliká tři sekundy rychleji a poté zůstane zapnutá. Na ovládacím panelu se zobrazí následující vzory blikání kontrolek:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Bliká rychle 3 sekundy a poté zůstane svítit
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Nesvítí
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Bliká
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Bliká
Obrázek : Kontrolka Zapnuto/Pokračovat bliká 3 sekundy rychle a poté zůstane rozsvícená, zatímco kontrolky Kopírovat černobíle a Kopírovat barevně blikají
Obrázek ovládacího panelu s kontrolkou Zapnuto/Pokračovat, která bliká 3 sekundy rychle a poté zůstane rozsvícená, zatímco kontrolky Kopírovat černobíle a Kopírovat barevně blikají
Problém: Kontrolka Zapnuto/Pokračovat bliká rychle 20 sekund a poté zůstane svítit
V tomto chybovém stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující blikající kontrolky:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Bliká rychle 20 sekund a poté zůstane svítit
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Nesvítí
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Nesvítí
Obrázek : Kontrolka Zapnuto/Pokračovat bliká rychle 20 sekund a poté zůstane svítit
Obrázek ovládacího panelu s kontrolkou Zapnuto/Pokračovat, která rychle bliká 20 sekund a poté zůstane rozsvícená (přičemž všechny ostatní kontrolky jsou vypnuté)
Problém: Kontrolka Zkontrolujte papír bliká
V tomto chybovém stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující blikající kontrolky:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Svítí
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Bliká
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Nesvítí
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Svítí
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Svítí
Obrázek : Kontrolka Zkontrolujte papír bliká
Obrázek ovládacího panelu produktu s blikající kontrolkou Zkontrolujte papír
Problém: Bliká kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu
V tomto chybovém stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující blikající kontrolky:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Svítí
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Nesvítí
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Bliká
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Svítí
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Svítí
Obrázek : Bliká kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu
Obrázek ovládacího panelu produktu s blikající kontrolkou Zkontrolujte tiskovou kazetu
Problém: Kontrolky Zapnuto/Pokračovat, Zkontrolujte papír a Zkontrolujte tiskovou kazetu blikají
V tomto chybovém stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující blikající kontrolky:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Bliká
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Bliká
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Bliká
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Svítí
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Svítí
Obrázek : Kontrolky Zapnuto/Pokračovat, Zkontrolujte papír a Zkontrolujte tiskovou kazetu blikají
Obrázek ovládacího panelu produktu s blikajícími kontrolkami Zapnuto/Pokračovat, Zkontrolujte papír a Zkontrolujte tiskovou kazetu
Problém: Kontrolky Zkontrolujte papír a Zkontrolujte tiskovou kazetu blikají.
V tomto chybovém stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující blikající kontrolky:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Svítí
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Bliká
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Bliká
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Svítí
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Svítí
Obrázek : Kontrolky Zkontrolujte papír a Zkontrolujte tiskovou kazetu blikají.
Obrázek blikajících kontrolek Zkontrolujte papír a Zkontrolujte tiskovou kazetu
Problém: Všechny kontrolky blikají
V tomto chybovém stavu se na ovládacím panelu zobrazí následující blikající kontrolky:
 • Kontrolka Zapnuto/Pokračovat: Bliká
 • Kontrolka Zkontrolujte papír: Bliká
 • Kontrolka Zkontrolujte tiskovou kazetu: Bliká
 • Kontrolka Kopírovat černobíle: Bliká
 • Kontrolka Kopírovat barevně: Bliká
Obrázek : Na ovládacím panelu blikají všechny kontrolky
Obrázek, kdy všechny kontrolky na ovládacím panelu blikají
Předejte zařízení All-in-One do servisu
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...