hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP a Compaq  - Používání příslušenství HP Wireless Audio

Tento dokument se týká počítačů HP a Compaq.
Příslušenství HP Wireless Audio umožňuje bezdrátově streamovat zvuk z počítače do až čtyř různých sad reproduktorů ve vaší domácnosti. Tento dokument popisuje, jak používat příslušenství HP Wireless Audio ke streamování zvuku z počítače do reproduktorů, sluchátek a zvukových zařízení KleerNet . Pomocí softwaru HP Wireless Audio Manager lze přidat a odebrat zvuková zařízení a upravit nastavení.

Přehrát video o používání příslušenství HP Wireless Audio

(v angličtině)

Přehled příslušenství HP Wireless Audio

Technologie HP Wireless Audio se skládá z vysílače (1) a přijímače (2).
Obrázek : HP Wireless Audio: vysílač a přijímač
HP Wireless Audio: vysílač a přijímač
Audio vysílač přenáší bezdrátový zvukový signál z počítače do audio přijímače. Audio přijímač přijme bezdrátový signál pomocí interních antén a zobrazí informace ve slyšitelné podobě, kterou můžete poslouchat. V závislosti na typu počítače můžete příslušenství HP Wireless Audio nakonfigurovat jedním z následujících dvou způsobů:
 • Některé počítače mají integrovaný bezdrátový vysílač s technologií KleerNet. V tomto případě můžete použít audio přijímač, který je součástí příslušenství HP Wireless Audio. Nepoužívá se audio vysílač USB.
 • V počítačích, které nemají vestavěný vysílač, můžete použít audio vysílač a přijímač USB, který byl dodán s příslušenstvím HP Wireless Audio.
Obrázek : Dvě konfigurace příslušenství HP Wireless Audio
Dvě konfigurace příslušenství HP Wireless Audio

Příslušenství HP Wireless Audio

Následující schémata poskytují více informací o audio vysílači a přijímači.
  Obrázek : Audio vysílač
  Audio vysílač
 1. Konektor USB
 2. Kontrolka LED párování
  Obrázek : Audio přijímač
  Audio přijímač
 1. Tlačítko párování
 2. Port S/PDIF
 3. Levý a pravý analogový port (RCA)
 4. Kombinovaný port mini TOSLINK / 3,5mm analogový port
 5. Port napájecího konektoru USB
 6. Kontrolka LED napájení
 7. Kontrolka LED párování

Než začnete

Než začnete, zkontrolujte, že jsou splněny následující podmínky.
 • Zvukové zařízení je zapnuto a kontrolka bezdrátové sítě na počítači svítí.
 • Počítač má volný port USB.
 • Připojované zvukové zařízení má dostupný jeden z těchto portů: S/PDIF, RCA, mini TOSLINK nebo 3,5mm analogový port.
  Poznámka:
  Zařízení má integrované kabelové připojení pro zvukové zařízení.
  Obrázek : Porty RCA
  Porty RCA
  Obrázek : Port S/PDIF
  Port S/PDIF
  Obrázek : Port mini TOSLINK nebo 3,5mm analogový port
  Port mini TOSLINK nebo 3,5mm analogový port
 • Je k dispozici napájecí zdroj pro přijímač HP Wireless Audio.
 • Vysílač a přijímač HP Wireless Audio jsou od sebe vzdáleny maximálně 5 metrů.
  Poznámka:
  Po dokončení počátečního nastavení můžete vzdálenost vysílače od přijímače a reproduktorů prodloužit až na 30 metrů.
 • V počítači je nainstalován nástroj HP Wireless Audio Manager. V některých počítačích HP je tento software předinstalován. Chcete-li ověřit instalaci softwaru HP Wireless Audio Manager, klikněte na položky Start, Všechny programyHP. Poté zkontrolujte, zda se software HP Wireless Audio Manager zobrazí.
  Obrázek : Nalezení softwaru HP Wireless Audio Manager
  Nalezení softwaru HP Wireless Audio Manager
  Pokud software v počítači nenajdete, nainstalujte ho z disku CD, dodaného s příslušenstvím HP Wireless Audio. Vložte disk CD do počítačové jednotky CD/DVD a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Poznámka:
  Pokud počítač jednotku CD/DVD nemá, vyhledejte software HP Wireless Audio Manager na webu zákaznické podpory HP. Vyhledejte příslušenství HP Wireless Audio a otevřete stránku podpory pro daný model zařízení.

Nastavení příslušenství HP Wireless Audio ve třech krocích

Krok 1: Připojení audio vysílače

Poznámka:
Pokud je příslušenství HP Wireless Audio součástí vašeho počítače, tak tento krok přeskočte.
Připojte bezdrátový audio vysílač do volného portu USB počítače.
Obrázek : Připojení bezdrátového audio vysílače
Připojení bezdrátového audio vysílače

Krok 2: Párování audio vysílače a přijímače

Než bude počítač moci posílat zvuk do reproduktorů, je třeba spárovat audio přijímač a vysílač.
Poznámka:
Než zahájíte proces párování, zkontrolujte, zda svítí kontrolka bezdrátové sítě počítače.
 1. Umístěte přijímač v blízkosti vysílače a připojte napájecí kabel.
 2. Klikněte na položky Start, Všechny programy, HPHP Wireless Audio Manager.
  Obrázek : Otevření nástroje HP Wireless Audio Manager
  Otevření nástroje HP Wireless Audio Manager
 3. Zkontrolujte, zda je přijímač HP Wireless Audio uveden v panelu dostupných zařízení . Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda je přijímač v dosahu 5 metrů a je zapnutý. Kliknutím na položku Rescan (Hledat znovu ) vyhledejte zařízení. Tato akce může trvat několik minut.
  Obrázek : Domovská obrazovka My Wireless Audio
  Domovská obrazovka My Wireless Audio
 4. Klikněte na tlačítko + vedle přijímače HP v panelu dostupných zařízení. Otevře se okno Pair Device (Spárovat zařízení).
  Obrázek : Okno Pair Device (Spárovat zařízení)
  Okno Pair Device (Spárovat zařízení)
 5. Klikněte na tlačítko Pair (Spárovat) v poli Pair Device (Spárovat zařízení).
 6. Stiskněte tlačítko párování na audio přijímači.
  Obrázek : Umístění tlačítka párování
  Umístění tlačítka párování
  Pokus přijímače o spárování s vysílačem signalizuje blikající kontrolka LED párování na horní části audio přijímače. Po úspěšném spárování se kontrolka LED rozsvítí modře.
  Poznámka:
  Párování může trvat několik minut.
  Poznámka:
  Bezdrátové antény vysílají signály z vysílače do přijímače. K dosažení optimálního přenosu nezakrývejte antény.
 7. Klikněte na tlačítko OK v okně Success! (Dokončeno!).
  Obrázek : Okno Success! (Dokončeno!)
  Okno Success! (Dokončeno!)
  Poznámka:
  Párování může trvat i několik minut.
  Po úspěšném spárování audio vysílače a přijímače se vedle názvu přijímače na hlavním panelu My Wireless Audio zobrazí zelená tečka.
  Při dalším použití zvukového zařízení s příslušenstvím HP Wireless Audio nebude třeba vysílač s přijímačem spárovat znovu.
 8. Odpojte napájecí kabel od audio přijímače, přesuňte přijímač k reproduktoru nebo domácímu stereu a přejděte k dalšímu kroku.

Krok 3: Připojení audio přijímače ke zvukovému zařízení (reproduktorům)

V závislosti na kabelových portech zvukového zařízení máte tři možnosti připojení audio přijímače.
V níže uvedeném seznamu klikněte na znaménko plus (+) vedle způsobu, jakým se chcete připojit ke zvukovému zařízení.

Odebrání zvukového zařízení

Zvukové zařízení ze systému odeberete kliknutím na tlačítko odebrání v levé dolní části panelu. Zvukové zařízení zmizí ze seznamu Available Devices (Dostupná zařízení).
Obrázek : Umístění tlačítka odebrání
Umístění tlačítka odebrání

Úprava nastavení

Na panelu Settings (Nastavení) lze povolit příslušenství HP Wireless Audio, povolit oznámení ze zvukových zařízení a zakázat uvítací panel po spuštění softwaru.
Chcete-li otevřít panel Settings (Nastavení), klikněte na tlačítko nastavení v levém dolním rohu hlavní obrazovky My Wireless Audio.
Obrázek : Umístění tlačítka nastavení
Obrázek : Panel Settings (Nastavení)
Panel Settings (Nastavení)
Chcete-li povolit nebo zakázat nějakou možnost, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí daného nastavení a klikněte na tlačítko Save (Uložit).
Poznámka:
Pokud chcete prodloužit výdrž baterie, vypněte příslušenství HP Wireless Audio, když ho nepoužíváte.

Správa více zvukových zařízení

Pomocí možností tlačítka Create Group (Vytvořit skupinu) můžete spravovat více reproduktorů jako jedno zařízení. Například pokud chcete poslouchat stejnou hudbu v obýváku a v ložnici, můžete seskupit reproduktory v obou místnostech. Seskupená zvuková zařízení budou přijímat stejný bezdrátový signál z počítače a přehrají zvuk současně.
Obrázek : Umístění tlačítka Create Group (Vytvořit skupinu)
Umístění tlačítka Create Group (Vytvořit skupinu)
Poznámka:
Tlačítko Create Group (Vytvořit skupinu) se aktivuje až po spárování minimálně dvou zařízení s počítačem. Seznam těchto spárovaných zařízení se zobrazí na hlavním panelu My Wireless Audio.
Chcete-li seskupit bezdrátová audio zařízení, proveďte následující kroky.
 1. Klikněte na možnost Create Group (Vytvořit skupinu). Otevře se panel Create Group/Edit Group (Vytvořit/upravit skupinu).
 2. Zaškrtněte políčko vedle každého zařízení, které chcete přidat do skupiny.
  Poznámka:
  Panel Create Group/Edit Group (Vytvořit/upravit skupinu) umožňuje také zadat název skupiny nebo z ní odstranit zařízení.
 3. Klikněte na možnost Create Group (Vytvořit skupinu). Reproduktory ve skupině budou přehrávat zvuk ve stejnou dobu.

Ikony a tlačítka aplikace HP Wireless Audio Manager

Následující tabulka ukazuje všechna tlačítka aplikace HP Wireless Audio Manager s krátkým popisem jejich funkce.
Ikona nebo tlačítko
Funkce
Kliknutím přidáte dostupné zařízení na hlavní panel My Wireless Audio.
Kliknutím odstraníte nepotřebná zařízení.
Kliknutím provedete opětovné hledání dostupných zařízení v oblasti, popřípadě se pokusíte získat silnější bezdrátový signál.
Zobrazí-li se název zařízení v seznamu, je součástí domácího audio systému. Zaškrtnutím políčka bude zvuk streamován do daného zařízení nebo skupiny.
Poznámka:
Zařízení jsou seřazena podle názvu produktu. Pokud chcete přejmenovat zařízení, vyberte jeho název ze seznamu a klikněte na tlačítko Edit (Upravit).
Zařízení jsou barevně označena podle sílu signálu.
 • Zelená: silný signál. Červená: slabý signál.
 • Žlutá: středně silný signál.
 • Červená: slabý signál.
Kliknutím na tlačítko Settings (Nastavení) můžete provést následující:
 • Odstranit zařízení z hlavní obrazovky My Wireless Audio.
 • Zapnout/vypnout příslušenství HP Wireless Audio.
 • Zobrazit uvítací panel.
 • Zobrazit upozornění po zjištění zařízení.
Kliknutím na nástroj Wireless Audio Assistant odstranit problém.
Kliknutím na tlačítko Create Group (Vytvořit skupinu) spravovat více zařízení jako jednu synchronizovanou skupinu.
Poznámka:
Tlačítko Create Group (Vytvořit skupinu) se aktivuje až poté, co jsou na hlavním panelu My Wireless Audio uvedena alespoň dvě zařízení.

Poradce při potížích

Následující tabulka uvádí některé z běžných potíží, s nimiž se můžete setkat při práci s příslušenstvím My Wireless Audio, a jejich možná řešení.
Problém
Řešení
Kvalita signálu je špatná.
Rušení bezdrátového signálu může způsobit kabeláž ve zdi, vzdálenost od zdroje signálu a konflikt s dalšími bezdrátovými signály. Je-li kvalita signálu nízká v jedné oblasti vaší domácnosti, zkuste změnit kanál reproduktorů nebo jejich umístění.
Kontrolka napájení LED na přijímači HP Wireless Audio se nerozsvítí.
 1. Zkontrolujte, zda je adaptér napájení pevně připojen k přijímači HP Wireless Audio a k elektrické zásuvce.
 2. Zapojte do elektrické zásuvky jiné zařízení a zkontrolujte, zda zásuvka funguje.
Kontrolka párování LED na vysílači HP Wireless Audio se nerozsvítí.
 1. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely pevně připojeny k přijímači HP Wireless Audio.
 2. Přesuňte vysílač blíž k přijímači během procesu párování.
 3. Vypojte vysílač z portu USB, počkejte 10 sekund a znovu jej zapojte do jiného portu USB v počítači.
Kontrolka párování LED na přijímači HP Wireless Audio se nerozsvítí.
 1. Postupem podle všech výše uvedených kroků zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty bezpečně připojeny.
 2. Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty připojeny podle pokynů.
Kontrolka párování LED na přijímači HP Wireless Audio se rozsvítí, ale stále bliká.
 1. Počkejte několik minut, než se dokončí inicializace komponent. Měl by se ozvat zvuk z reproduktorů nebo domácího zábavního centra.
 2. Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty připojeny podle pokynů.
Přijímač HP Wireless Audio nevysílá zvuk do připojených reproduktorů nebo domácího zábavního centra.
 1. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně připojeny k přijímači HP Wireless Audio a připojeným reproduktorům nebo domácímu zábavnímu centru.
 2. Zkontrolujte, zda jsou přijímač a vysílač HP Wireless Audio správně spárovány. Podle postupu párování spárujte vysílač s přijímačem.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...