hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP  - Chyba modré obrazovky „Unmountable_Boot_Volume" během spouštění počítače nebo načítání systému (Windows XP)

Notebooky HP, které používají systém Microsoft Windows XP bez aktualizace Service Pack 2, mohou během spuštění zobrazit následující chybu:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME (v anglickém jazyce)
Tato chyba souvisí se způsobem, jakým systém Windows XP spolupracuje s pevným diskem během neočekávaného vypnutí. Pokud obsah mezipaměti není řádně zapsán na disk, tak se někdy po restartování notebooku zobrazí chybová zpráva.
Chcete-li vyřešit chybu modré obrazovky „Unmountable_Boot_Volume“, postupujte následovně:
 1. Počáteční chybovou zprávu odstraňte a spusťte příkaz Kontrola disku (CHKDSK).
 2. Chybě předejdete instalací aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows XP.
 3. V případě potřeby operační systém XP přeinstalujte.
Více informací od společnosti Microsoft k řešení této chyby najdete v článku Při připojeném svazku na jednotce IDE s povoleným ukládáním do mezipaměti se zobrazí chybová zpráva Stop 0x000000ED (v angličtině) a v článku nápovědy a podpory společnosti Microsoft Nepřipojitelný spouštěcí svazek (v angličtině).

Možnost 1: Vymažte původní chybu Unmountable_Boot_Volume

Jako první byste měli přejít přes chybovou zprávu a spustit příkaz CHKDSK /R, aby se v počítači mohl spustit systém Windows. V závislosti na tom, kdy během procesu spouštění k chybě došlo, může být možné přejít přes chybovou zprávou jedním z následujících způsobů. Odpojte všechna periferní zařízení a všechna zařízení USB.
 • Restartujte počítač, a zobrazí-li se možnost Spustit operační systém Windows XP nebo Spustit Konzolu pro zotavení, vyberte nástroj Konzola pro zotavení, spusťte Nouzový režim, poté otevřete příkazové okno a spusťte příkaz CHKDSK /R.
 • Restartujte počítač, stiskněte klávesu F8 pro spuštění Nouzového režimu, poté otevřete příkazové okno a spusťte příkaz CHKDSK /R.
 • Pokud máte k dispozici novější model notebooku XP s nástrojem HP Recovery Manager na jednotce D, restartujte počítač, stisknutím klávesy F11 spusťte nástroj HP Recovery Manager a vyberte možnost Advanced (Upřesnit). Pokud o to budete požádáni, otevřete příkazové okno a spusťte příkaz CHKDSK /R.
 • Pokud máte disk HP s operačním systémem, který byl dodáván se staršími modely notebooků XP, nebo maloobchodní verzi disku se systémem Windows XP, použijte možnost 1, restartujte počítač, vyberte možnost Konzola pro zotavení a poté spusťte příkaz CHKDSK /R.
 • Pokud máte disk HP pro obnovení, který byl dodáván s novějšími modely notebooků XP, a nemáte přístup k nástroji HP Recovery Manager na pevném disku, bude nutné přeinstalovat operační systém XP a poté nainstalovat aktualizaci Service Pack 2 pro systém XP.
Poznámka:
Disk HP pro obnovení nemá k dispozici nástroj Konzola pro zotavení, ale může sloužit k obnovení původního obrazu systému XP na pevném disku. Pokud disk nemůžete najít, najdete informace o objednání nového disku v článku Počítače HP – hledáte disky pro obnovení? (v angličtině).
Jakmile může počítač spustit systém Windows XP, můžete chybě předejít spuštěním nástroje Windows Update a instalací aktualizace Service Pack 2 nebo novější pro systém Windows XP.

V Konzole pro zotavení spusťte příkaz CHKDSK /R.

Pokud počítač nelze spustit v nouzovém režimu (F8) a nelze spustit nástroj Recovery Manager (F11), zkuste spustit Konzolu pro zotavení systému Windows a poté spuštěním příkazu CHKDSK /R počáteční chybu Unmountable_Boot_Volume odstranit. Následující postup vysvětluje, jak získat přístup k příkazovému oknu pomocí Konzoly pro zotavení. Jakmile v systému Windows XP otevřete příkazové okno, jsou pokyny pro používání příkazu Kontrola disku (CHKDSK /R) stejné.
 1. Vložte disk HP s operačním systémem nebo maloobchodní verzi disku s operačním systémem do jednotky CD nebo DVD a stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač.
 2. Po výzvě spusťte systém z disku CD nebo DVD stisknutím libovolné klávesy.
 3. Objeví se modrá obrazovka a načte se několik souborů. Načítání může trvat minutu nebo déle.
 4. Když se na modré obrazovce zobrazí nabídka instalace, stiskněte klávesu R a vyberte možnost Opravit instalaci systému Windows XP.
  Výběrem této možnosti se otevře příkazové okno.
  Pokud se spustil systém Windows, klikněte na nabídku Start, vyberte možnost Spustit, zadejte řetězec CMD a stisknutím klávesy Enter otevřete příkazové okno.
  Obrázek : Okno příkazového řádku
  Obrázek příkazového řádku.
 5. Na řádku C:\ zadejte příkaz CHKDSK /R a stiskněte klávesu Enter. Proces opravy může trvat 30 až 60 minut v závislosti na velikosti pevného disku a potřebných opravách.
 6. Jakmile se zobrazí výsledky příkazu CHKDSK, zadejte na řádku C: příkaz Exit (Ukončit) a stiskněte klávesu Enter.
 7. Systém Windows se restartuje. Vysuňte disk CD nebo DVD a spusťte systém Windows běžným způsobem.
Tento postup opraví původní chybovou zprávu.

Možnost 2: V případě potřeby přeinstalujte operační systém

Této možnosti využijte, pouze pokud nelze spustit systém Windows nebo pokud nelze otevřít okno příkazového řádku. Bude nutné nainstalovat operační systém XP spolu se všemi ovladači, aplikacemi a aktualizacemi.
  Varování:
Během instalace nebo obnovení se odstraní všechny osobní údaje a software nainstalovaný v notebooku. Před přeinstalací operačního systému vás aplikace HP Recovery Manager vyzve, abyste si vytvořili záložní kopii dokumentů a složek. Tato výzva se nezobrazí, pokud použijete maloobchodní verzi instalačního disku systému XP.

Přeinstalujte operační systém XP

S využitím disku HP s operačním systémem nebo maloobchodní verze instalačního disku Microsoft znovu nainstalujte operační systém Windows XP podle následujícího postupu.
 1. Připojte k notebooku adaptér napájení.
 2. Vložte instalační disk HP nebo Microsoft XP do jednotky CD nebo DVD a stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač.
 3. Po výzvě spusťte systém z disku CD nebo DVD stisknutím libovolné klávesy.
 4. Objeví se modrá obrazovka a načte se několik souborů. Načítání může trvat minutu nebo déle.
 5. V nabídce instalace na modré obrazovce pokračujte stisknutím klávesy Enter.
 6. Stisknutím klávesy F8 odsouhlaste licenční smlouvu a pokračujte.
 7. Jakmile se zobrazí okno instalace, stiskněte klávesu Esc a pokračujte v instalaci nové kopie operačního systému bez opravy.
 8. Stisknutím klávesy Enter nainstalujte operační systém.
 9. Stisknutím klávesy C pokračujte v instalaci do vybraného oddílu.
 10. Pomocí šipkových kláves vyberte možnost Zformátovat oddíl systémem souborů NFTS (rychle) a stiskněte klávesu Enter.
 11. Zobrazí se upozornění, že formátováním se odstraní všechny stávající soubory na této jednotce.
  1. Stisknutím klávesy ESC formátování zrušíte.
  2. Stisknutím klávesy F jednotku naformátujete.
Jakmile se pevný disk zformátuje, spustí se instalace systému Windows XP. Instalační proces může trvat hodinu. Notebook se několikrát restartuje a zobrazí se pracovní plocha systému Windows. Poté bude třeba dokončit konfiguraci. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nakonfigurujte hardware a software. Konfigurace je dokončena, když se zobrazí výzva k přihlášení k počítači.
Poznámka:
Pokud budete požádáni o kód Product Key k systému Microsoft Windows, naleznete jej na certifikátu pravosti od společnosti Microsoft na spodní straně notebooku.
Kromě instalačního disku HP s operačním systémem XP mohl být váš model dodán s diskem pro obnovení ovladačů. Tyto ovladače mohou být třeba k použití všech hardwarových součástí a připojení k síti. Vložte disk HP pro obnovení ovladačů do optické jednotky a postupujte podle pokynů na obrazovce. Viz kapitola Notebooky HP – obnovení aplikací pomocí disku pro obnovení ovladačů a aplikací (2001 až 2005) (v angličtině).

Obnovení operačního systému XP

Podle následujícího postupu obnovte originální bitovou kopii systému Windows XP pomocí disku HP pro obnovení (který jste si vytvořili sami v nástroji Recovery Manager nebo který jste získali od společnosti HP).
Podrobné pokyny ohledně obnovení pro váš model naleznete v článku Přehled postupů pro opravu nebo přeinstalaci operačního systému (v angličtině).
 1. Připojte k notebooku adaptér napájení.
 2. Vložte disk HP pro obnovení do jednotky CD nebo DVD a stisknutím tlačítka napájení zapněte počítač.
 3. Po výzvě spusťte systém z disku CD nebo DVD stisknutím libovolné klávesy.
 4. Obrazovka nástroje Recovery Manager zobrazí seznam možností.
 5. Pokud budete vyzváni k zálohování důležitých souborů, vložte prázdný disk CD nebo DVD do optické jednotky, poté klikněte na tlačítko Next (Další) a podle pokynů na obrazovce zálohujte soubory.
 6. Pokud budete vyzváni k obnovení operačního systému, klikněte na tlačítko Next (Další).
 7. Když se zobrazí upozornění, že formátování odstraní všechny soubory na disku, kliknutím na tlačítko Next (Další) potvrďte obnovení.
Proces obnovení pomocí disku HP pro obnovení bude trvat hodinu i déle. Notebook se několikrát restartuje a zobrazí se plocha systému Windows. Poté bude třeba dokončit obnovení a konfiguraci.
Rozbalení a instalace všech programů a souborů, které byly součástí původní instalace notebooku HP, bude chvíli trvat. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nakonfigurujte hardware a software. Obnovení je dokončeno, když se zobrazí výzva k přihlášení k počítači.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...