hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Odstranění potíží s kvalitou tisku pro tiskárny HP Deskjet 3070A e-All-in-One

Problém

Kvalita vytištěných dokumentů nebo fotografií neodpovídá očekávání. Postupy v tomto dokumentu by měly pomoci v případě výtisků s pruhy nebo vybledlých výtisků, nevytištěného černého či barevného inkoustu, dokumentů s rozmazaným nebo neostrým textem, pruhů inkoustu nebo rozmazaného inkoustu a dalších problémů s kvalitou tisku.
Poznámka:
Některá z následujících řešení vyžadují software HP s kompletními funkcemi. Pokud jste software HP s kompletními funkcemi nenainstalovali při instalaci tiskárny, přejděte kliknutím sem na stránku se softwarem a ovladači a poté tento software pro vaši tiskárnu stáhněte a nainstalujte.

Řešení 1: Používejte originální tiskové kazety HP

Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu ani spolehlivost kazet jiných výrobců než společnosti HP a ani znovu naplněných tiskových kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, může se stát, že pomocí kroků v tomto dokumentu nelze problém vyřešit. Chcete-li zkontrolovat pravost kazety, přejděte na webovou stránku HP proti padělkům (v angličtině).

Řešení 2: Umožněte dokončení automatického servisu

Mnoho potíží s kvalitou tisku při použití černého inkoustu, například nekvalitní černý text nebo problémy u nově nainstalované černé kazety, se dá odstranit pomocí automatického servisu tiskárny. Nemusíte nic dělat. Kvalita tisku by se měla začít zlepšovat během několika hodin.
Pokud nemůžete čekat, pokračujte pomocí těchto kroků k odstranění problému.

Řešení 3: Zkontrolujte papír

Pomocí následujících pravidel se ujistěte, zda se používaný papír hodí na příslušnou tiskovou úlohu. Pokud se nehodí, založte do tiskárny vhodný typ papíru.
Poznámka:
Nahlédněte do technických údajů vaší tiskárny, kde jsou uvedeny konkrétní typy papíru, které tiskárna podporuje.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Mnoho druhů papíru má strany, které jsou a které nejsou určeny k tisku (například fotografický papír a obálky). Strana určená k tisku je obvykle hladší. Strana, která k tisku určena není, na sobě někdy nese logo výrobce papíru.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Používejte pouze čistý a nezmačkaný papír.
  Nepoužívejte zmačkaný papír
 • Používejte pro daný projekt správný typ papíru.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok. Papíry s technologií ColorLok představují papíry založené na oborovém standardu, které jsou vhodné pro inkousty HP.
   Logo ColorLok
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
  • Některé druhy papíru nevstřebávají inkoust tak dobře jako jiné. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Až těsně před tiskem založte 10 až 20 listů fotografického papíru a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Zjistíte tak, zda potíže souvisí s papírem.
Poznámka:
Svislé proužky na vytištěných dokumentech zpravidla způsobuje nevhodný papír (pokud se problém vyskytuje u kopií, je obvyklou příčinou špinavé sklo skeneru). Svislé proužky neodstraňujte výměnou kazet.
Ukázky svislých a vodorovných proužků na výtisku
Obrázek : Vodorovné proužky na výtisku
Obrázek: Vodorovné proužky
Obrázek : Svislé proužky na výtisku
Obrázek: Svislé proužky
Pokud výtisk obsahuje vodorovné proužky (nebo jiné potíže s kvalitou tisku kromě svislých proužků), pokračujte následujícími kroky pro řešení potíží.
Pokud jsou na výtisku svislé proužky, nevyměňujte kazetu. Namísto toho zkontrolujte papír, jak je popsáno výše v tomto dokumentu, zkontrolujte, zda je správně zapojený napájecí kabel a připojení USB, resetujte tiskárnu a poté k vyřešení problému zkuste vyčistit sklo skeneru a spodní část víka skeneru pomocí čističe skla.
Vyzkoušejte výše uvedená řešení a zkuste tisk opakovat.

Řešení 4: Zkontrolujte nastavení tisku

Vyberte svůj operační systém, abyste zajistili, že nastavení tisku jsou vhodná pro vaši tiskovou úlohu.

Řešení 5: Zkontrolujte hladiny inkoustu a vyměňte všechny kazety, v nichž dochází nebo došel inkoust

Hladiny inkoustu v tiskárně zkontrolujte níže uvedeným postupem a pak podle výsledků vyměňte kazety, v nichž dochází nebo došel inkoust.
Poznámka:
Varování a kontrolky týkající se hladiny inkoustu poskytují pouze odhady za účelem plánování. Pokud se rozsvítí kontrolka upozorňující na malé množství inkoustu, zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení ().
 2. Stiskněte tlačítko () vedle klávesy se šipkou dolů () a vyberte Hladiny inkoustu.
 3. Stiskněte tlačítko () vedle tlačítka OK. Zobrazí se aktuální hladiny inkoustu.
  Obrázek : Příklad odhadované hladiny inkoustu
  Obrázek: Příklad odhadované hladiny inkoustu

Řešení 6: Vytiskněte a vyhodnoťte diagnostickou zprávu o kvalitě tisku a odstraňte vady

Následujícím postupem vytiskněte a následně vyhodnoťte diagnostickou zprávu o kvalitě tisku.

Krok 1: Vytiskněte diagnostickou zprávu o kvalitě tisku

 1. Do zásobníku papíru vložte bílý papír formátu U.S. Letter nebo formátu A4.
 2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení ().
 3. Stiskněte tlačítko () vedle šipky dolů (), abyste vybrali možnost Nástroje, a pak stiskněte tlačítko () vedle OK.
 4. Stiskněte tlačítko () vedle šipky dolů (), abyste vybrali možnost Zpráva o kvalitě tisku, a pak stiskněte tlačítko () vedle OK. Vytiskne se diagnostická zpráva o kvalitě tisku.
  Obrázek : Příklad diagnostické zprávy o kvalitě tisku
  Obrázek: Příklad diagnostické zprávy o kvalitě tisku

Krok 2: Zkontrolujte, zda diagnostická zpráva o kvalitě tisku obsahuje nějaké vady

Obecně platí, že pokud tiskárna a její kazety fungují správně, neměly by chybět žádné barevné pruhy a měly by po celé šířce stránky být jednobarevné a bez narušení. V černém textu na stránce by neměly být skvrny inkoustu.
V následující tabulce najdete příklady vad v diagnostické zprávě o kvalitě tisku. Následující příklady nejsou vyčerpávající, ale v zásadě představují nejběžnější problémy.
Příklady vad v diagnostické zprávě o kvalitě tisku
Vada
Příklad
Velký text je na jedné straně roztřepený
Obrázek: Roztřepený velký text
Nepravidelně proužkované nebo vybledlé barevné pruhy
Obrázek: Proužkované nebo vybledlé barevné pruhy
Roztřepené barevné pruhy
Obrázek: Roztřepené barevné pruhy
Barevné pruhy jsou narušené jinou barvou
Obrázek: Proužkované barevné pruhy
Barevné bloky mají pravidelné bílé skvrny
Obrázek: Bílé proužky v barevných pruzích
Zubaté zarovnání
Obrázek: Zubaté zarovnání
 • Pokud diagnostická zpráva o kvalitě tisku neuvádí žádné vady, funguje tiskový mechanismus a kazety správně. Nepokračujte v odstraňování potíží dalšími kroky ve zbývající části tohoto dokumentu.
  Jsou-li výtisky stále neuspokojivé, zkuste postupovat podle obecných pokynů pro kvalitu tisku:
  • Ujistěte se, že má tištěný obrázek dostatečné rozlišení. Příliš zvětšené obrázky mohou být rozmazané nebo kostičkované.
  • Pokud se problém týká proužků u okrajů výtisku, použijte software instalovaný s tiskárnou nebo jiný software k otočení obrázku o 180 stupňů. Na druhém konci výtisku by se problém neměl opakovat.
 • Pokud na testovací stránce vidíte jednu či více z těchto vad, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Ujistěte se, že kazety jsou řádně větrané a správně usazené

 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení. Než budete pokračovat, počkejte, dokud tiskárna není nečinná a tichá.
 2. Otevřete přístupová dvířka kazet. Vozík se přesune do přístupové oblasti.
  Obrázek : Otevřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Otevřete přístupová dvířka kazet
 3. Uvolněte kazetu stisknutím páčky na přední straně kazety dovnitř a pak ji zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu ze slotu
  Obrázek: Vyjměte kazetu ze slotu
 4. Na každé kazetě nad logem společnosti HP (na horní straně kazety) zkontrolujte ventilační mřížku.
  Obrázek : Ventilační mřížka na horní straně kazety
  Obrázek: Ventilační mřížka na horní straně kazety
 5. Pokud na kazetě zůstal oranžový štítek, sejměte jej.
  Obrázek : Oranžový štítek
  Obrázek: Oranžový štítek.
 6. Je-li ventilátor zanesený, pomocí rovného špendlíku z něj jemně odstraňte přebytečné lepidlo.
   Obrázek : Vyčištění zaneseného ventilátoru špendlíkem
   Obrázek: Vyčistěte zanesený ventilátor špendlíkem.
  1. Zanesený ventilátor
  2. Odstraňte přebytečné lepidlo z ventilátoru špendlíkem
  3. Vyčištěný ventilátor
 7. Trysku a kontakty nasměrujte dolů a zasuňte kazetu do správného slotu. Zatlačte kazetu dolů, dokud nezapadne na své místo.
  Poznámka:
  Ujistěte se, že každá kazeta je nainstalována ve správném slotu. Tvar ikony a barva kazety se musí shodovat s tvarem ikony a barvou u slotu.
  Obrázek : Znovu vložte kazetu
  Obrázek: Vložte kazetu
 8. Opakujte tyto kroky a zkontrolujte ventilátory na všech kazetách.
 9. Ujistěte se, že každá kazeta je usazena pevně na místě ve slotu. Prstem přejeďte podél horní části kazet. Pokud ucítíte, že některá vyčnívá, energicky na ni zatlačte, až zaklapne na místo.
 10. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 11. Znovu spusťte tiskovou úlohu.

Krok 4: Zarovnejte tiskovou hlavu pomocí automatického nástroje

Pokud jste na diagnostické zprávě o kvalitě tisku nalezli nějaké vady, pomocí těchto kroků spusťte nástroj k vyčištění tiskové hlavy.
 1. Ujistěte se, že v zásobníku papíru je vložen obyčejný bílý papír ve formátu Letter nebo A4.
 2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení ().
 3. Stiskněte tlačítko () vedle šipky dolů (), abyste vybrali možnost Nástroje, a pak stiskněte tlačítko () vedle OK.
 4. S vybranou možností Vyčistit tiskovou hlavu stiskněte tlačítko () vedle OK. Produkt vyčistí tiskovou hlavu a poté vytiskne zkušební stránku.
 5. Zkontrolujte kvalitu tisku na zkušební stránce. Je-li kvalita tisku stále nepřijatelná, stisknutím tlačítka () vedle OK spusťte čištění druhé úrovně. Je-li kvalita tisku přijatelná, stiskněte tlačítko Storno ().
 • Pokud tyto kroky problém odstranily, není třeba v řešení problémů pokračovat. Následující preventivní opatření vám mohou pomoci zabránit problému v budoucnu.
  • Zabraňte tomu, aby nechráněné tiskové kazety byly uloženy mimo tiskárnu po delší dobu.
  • K vypnutí tiskárny vždy používejte tlačítko napájení. Tak se kazety chrání před vlivem vzduchu.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 5: Zarovnejte tiskárnu

Podle těchto kroků zarovnejte tiskárnu, pokud jste nalezli vady na diagnostické zprávě o kvalitě tisku.
 1. Ujistěte se, že v zásobníku papíru je vložen obyčejný bílý papír ve formátu Letter nebo A4.
 2. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu stiskněte tlačítko Nastavení ().
 3. Stiskněte tlačítko () vedle šipky dolů (), abyste vybrali možnost Nástroje, a pak stiskněte tlačítko () vedle OK.
 4. Stiskněte tlačítko () vedle šipky dolů (), abyste vybrali možnost Zarovnat tiskovou hlavu, a pak stiskněte tlačítko () vedle OK. Produkt zarovná kazety a poté vytiskne stránku zarovnání.
 5. Zvedněte víko skeneru a potom umístěte stránku pro zarovnání potištěnou stranou dolů na sklo skeneru. Umístěte roh stránky do pravého předního rohu skla.
  Obrázek : Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
  Obrázek: Umístění stránky zarovnání na sklo skeneru
 6. Zavřete víko skeneru a poté stiskněte tlačítko () vedle OK na ovládacím panelu. Produkt naskenuje stránku zarovnání.
 7. Jakmile se na ovládacím panelu objeví zpráva Zarovnání proběhlo úspěšně, dokončete zarovnání stisknutím tlačítka () vedle tlačítka OK.

Řešení 7: Vyměňte problematickou inkoustovou kazetu

Pokud předchozí kroky problém nevyřešily, podle těchto kroků vyměňte kazetu, která odpovídá vadě na diagnostické zprávě o kvalitě tisku. Například pokud je vadný některý z purpurových barevných pruhů, vyměňte purpurovou kazetu.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku Přehled výtěžnosti stránek a tiskárny a poté si přečtěte informace o limitované záruce týkající se spotřebního materiálu.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 2. Otevřete přístupová dvířka kazet. Vozík se přesune do přístupové oblasti.
  Obrázek : Otevřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Otevřete přístupová dvířka kazet
 3. Uvolněte kazetu stisknutím páčky na přední straně kazety dovnitř a pak ji zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu ze slotu
  Obrázek: Vyjměte kazetu ze slotu
 4. Zatáhněte za oranžovou záchytku, abyste mohli sejmout plastový obal z nové kazety.
  Obrázek : Sejměte plastový obal z nové kazety
  Obrázek: Vyjměte novou kazetu z plastového obalu
 5. Sejměte oranžové víčko z nové kazety tak, že jím budete otáčet proti směru otáčení hodinových ručiček, dokud se nevycvakne.
  Obrázek : Z nové kazety odstraňte oranžové víčko
  Obrázek: Z nové kazety odstraňte oranžové víčko
 6. Trysku a kontakty nasměrujte dolů a zasuňte kazetu do správného slotu. Zatlačte kazetu dolů, dokud nezapadne na své místo.
  Obrázek : Vložte kazetu
  Obrázek: Vložte kazetu
 7. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet
 8. Po vložení nové kazety vás tiskárna automaticky vyzve k zarovnání. Chcete-li provést zarovnání, na ovládacím panelu stiskněte tlačítko () vedle OK.

Řešení 8: Předejte tiskárnu do servisu

Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázkový výtisk do výstupního zásobníku.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...