hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Používání funkcí Časová osa a Přichycení (Windows 10)

Tento dokument platí pro počítače HP a Compaq se systémy Windows s aktualizací 10. Dubna 2018.
Tento dokument popisuje, jak používat funkce Časová osa a Přichycení u systému Windows. Pomocí funkce Časová osa můžete vyhledávat a obnovovat aktivity na pracovní ploše nebo organizovat činnosti s virtuálními stolními počítači. Pomocí funkce Přichycení můžete rychle uspořádat okna na ploše a prohlížet a využívat tak více aplikací současně.

O funkci Časová osa Timeline

Funkce Časová osa ve Windows vám pomůže znovu aktivovat činnosti, na kterých jste pracovali v posledních 30 dnech, nebo činnosti aktuálně spuštěné v počítači. Můžete také vyhledat a obnovovat činnosti, které byly synchronizovány v rámci zařízení se systémem Windows, nebo vytvářet Virtuální stolní počítače, s možností seřazování a organizování činností podle vašich potřeb.

Povolte funkci Časová osa Windows

V systému Windows s aktualizací 10. dubna 2018 je nastavena funkce Časové osy Windows ve výchozím nastavení. Možná budete také potřebovat povolit funkci Časová osa Windows ručně, v závislosti na vašem soukromí nebo firemním nastavení.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nastavení soukromí u historie činností.
  Klikněte na „Nastavení soukromí u historie činností“ v seznamu výsledků.
 2. Klikněte na políčko vedle položky Umožnit systému Windows shromáždění aktivit z počítače.
  Nyní je aktivována funkce Časová osa Windows.
  Vyberte možnost „Umožnit systému Windows shromáždění aktivit z počítače“

Použití Windows časové osy pro obnovu, vyhledávání nebo odstraňování činností

Pomocí Windows časové osy pro rychlé vyhledávání, obnovu nebo odstraňování aktuálních nebo předchozích činností, na kterých jste pracovali během posledních 30 dnů. Můžete také získat přístup k činnostem z dalších zařízení, po přihlášení k účtu Microsoft.
Na hlavním panelu klikněte na ikonu Zobrazení úkolů, nebo stiskněte a podržte současně klávesy Windows a Karta.
Poznámka:
Pokud máte nastaven systém s více monitory, otevřená okna se zobrazí pouze na příslušných monitorech. Například, pokud máte k dispozici dva monitory v rozšířeném zobrazení a pokud kliknete na ikonu Zobrazení úkolů, budou otevřená okna v Zobrazení 1 rozvržena na Časové ose tohoto monitoru, zatímco otevřená okna v Zobrazení 2 budou rozvržena na Časové ose příslušného monitoru.
Zobrazení nedávných činností na Časové ose systému Windows

Použijte virtuální stolní počítače ve funkci Časová osa systému Windows

Časová osa systému Windows vám poskytuje možnost vytvářet virtuální stolní počítače, kde můžete organizovat a uspořádávat své aktivity tak, aby nejlépe vyhovovaly vašim potřebám. Například pokud chcete nechat své otevřené pracovní aktivity na jednom stolním počítači a pokud mají být osobní nebo zábavné činnosti otevřené na jiném počítači, pomůže vám virtuální stolní počítač organizovat příslušné kroky.
Poznámka:
Pomocí virtuálních stolních počítačů lze získat rychlý přístup k aktivitám; nelze však používat další funkce na ploše Windows. Pokud provedete změny samostatné konfigurace plochy prostředí, například změnu pozadí plochy, připnutí aplikace na hlavním panelu nebo přidání ikony na ploše, pak se tyto změny zobrazí na všech dalších virtuálních stolních počítačích.

Zachycení činností z Časové osy systému Windows

Zachycení představuje funkci produktivity určenou pro zajištění několika úkolů a zobrazení několika oken na vaší obrazovce. Můžete například zároveň chatovat, procházet webové stránky, poslouchat hudbu a používat tabulkový procesor. Můžete zachytit až čtyři činnosti doleva, doprava nebo na horní nebo spodní straně obrazovky.
Aktivita přichycená na levé straně obrazovky
Pomocí myši nebo klávesnice proveďte přichycení až čtyř činností na ploše, s cílem kontrolovat zobrazené aktivity.
 • Přichycení činnosti: Klikněte pravým tlačítkem myši na konkrétní aktivitu a poté vyberte Přichycení doleva či Přichycení doprava. Můžete také kliknout na záhlaví otevřené aktivity; přetáhněte ji doleva, doprava, k horní nebo spodní části obrazovky; poté uvolněte tlačítko myši.
  Pro přichycení aktivity pomocí příkazů na klávesnici klepněte na záhlaví otevřené aktivity a poté stiskněte a podržte klávesy Windows a Šipka vlevo, Šipka vpravo, Šipka nahoru nebo šipku dolů, v závislosti na tom, kde se má aktivita zobrazit.
  Aktivita se přichytí v novém umístění. Přichycení automaticky změní velikost jednotlivých oken, a to tak, aby se všechny přichycené činnosti správně lokalizovaly na obrazovce; rovněž budou doporučeny další otevřené aktivity, a to zobrazením aktivit ve formě dlaždic do zbývajícího prostoru na ploše.
  Uchopte a přesuňte aktivitu na levou nebo pravou stranu obrazovky
 • Uvolněte aktivitu: Dvakrát klikněte na záhlaví aktivity.
  Aktivity se vrátí do předchozích velikostí.
 • Změňte velikost okna s aktivitou: Okno s přichycenou aktivitou rozšiřte nebo zužte. Přichyťte novou aktivitu, klikněte na boční okraj okna, přetáhněte kurzor myši přes obrazovku; a až bude mít okno požadovanou šířku, uvolněte tlačítko myši. Při nabírání dalších aktivit provede funkce Přichycení automatickou změnu velikostí oken, a to tak, aby byly všechny přichycené činnosti správně lokalizovány na obrazovce

Změna nastavení funkce Přichycení

Můžete změnit funkci Přichycení, s cílem vybrat umístění přichycení, změnit velikost oken při přichycování; nebo můžete navrhnout další aplikace pro přichycení na plochu.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete nabídku Nastavení.
 2. Na obrazovce Nastavení vyberte položku Systém.
  Obrazovka nastavení systému Windows se zvýrazněnou volbou Systém
 3. Na obrazovce Systém vyberte Více úkolů.
  Obrazovka Systém se zvýrazněnou položkou Více úkolů
  Zobrazí se obrazovka Více úkolů.
  Umístění možností Přichycení u funkce Více úkolů
 4. Přepínáním posuvníků Zapnuto nebo Vypnuto změníte příslušné možnosti.
  • Uspořádejte okna automaticky jejich přetažením do stran či rohů obrazovky: Systém Windows umožňuje přichycení ve výchozím nastavení. Pro deaktivaci funkce Přichycení přesuňte posuvník do polohy Vypnuto
  • Po Přichycení okna bude provedena automatická změna velikosti, aby bylo zaplněno příslušné místo: Když přichytíte aktivitu a změníte její velikost, zaplní další přichycená aplikace zbývající prostor na obrazovce. Pokud chcete, aby funkce Přichycení vždy zachycovala další aktivitu pouze na polovině nebo čtvrtině obrazovky, vypněte tuto možnost.
  • Pokud přichytím okno, ukáže, co se dá přichytit k němu: Po přichycení první aktivity funkce Přichycení automaticky navrhuje další otevřené aplikace, a to zobrazením aktivity ve formě dlaždic ve zbývajícím prostoru na ploše. Pokud chcete zobrazovat plochu bez navrhovaných aplikací, vypněte toto nastavení.
  • Po změně velikosti přichyceného okna současně změníte velikost všech přilehlých přichycených oken: Tato funkce je určena pro dvě činnosti přichycené vedle sebe. Rozbalte nebo stáhněte aktivitu a sledujte proces změny velikosti další aktivity.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...