hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP - Tiskárna nenalezena při nastavení ovladače sítě (systém Mac)

Tento dokument je určen pro tiskárny HP a počítače se systémem Mac.
Pokud vaše tiskárna není rozpoznána při instalaci softwaru tiskárny HP, pomocí těchto kroků odstraňte veškeré problémy tiskového systému, instalace a připojení.

Krok 1: Resetování tiskového systému

Resetování tiskového systému vymaže veškeré chybové stavy odstraněním všech tiskáren, tiskových úloh a preferencí tiskáren HP i jiných značek.
 1. Klikněte na nabídku Apple a poté na možnost Předvolby systému.
 2. Klikněte na Print & Fax (Tisk a fax), Print & Scan (Tisk a skenování) nebo Printers & Scanners (Tiskárny a skenery).
 3. Pravým tlačítkem myši nebo s klávesou Control klikněte kamkoliv v okně Printers (Tiskárny) a pak klikněte na možnost Reset printing system (Resetovat tiskový systém).
   Resetování tiskového systému na počítači Mac
 4. V okně s potvrzením klikněte na tlačítko Reset (Resetovat).
 5. Zadejte jméno správce a heslo a poté klikněte na tlačítko OK a dokončete obnovení.

Krok 2: Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač a software HP

Některé softwarové komponenty HP mohou být nainstalovány nesprávně, i v případě, že se nastavení tiskárny nezdařilo. Odeberte a znovu nainstalujte software za účelem odstranění všech možných problémů.
 1. Odpojte kabel USB od tiskárny, je-li to nutné.
 2. Klikněte na Finder (Vyhledávač) na panelu Dock.
 3. Na panelu nabídky klikněte na tlačítko Go (Přejít), klikněte na možnost Applications (Aplikace) a poté otevřete složku HP nebo Hewlett Packard.
  • Pokud je program HP Uninstaller ve složce, dvojitým kliknutím software odinstalujte a pak přejděte ke kroku, kterým tiskárnu připravíte k instalaci ovladače.
  • Pokud položka HP Uninstaller ve složce není, přejděte k následujícímu kroku.
 4. Klikněte na složku HP nebo Hewlett Packard a přetáhněte ji na ikonu koše na panelu Dock.
 5. Na panelu nabídky klikněte na tlačítko Go (Přejít), klikněte na tlačítko Go to Folder (Přejít do složky), zadejte výraz /Library/Printers a klikněte na tlačítko Go (Přejít).
 6. Klikněte na složku HP nebo Hewlett Packard a přetáhněte ji na ikonu koše na panelu Dock.
 7. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu koše nebo ji označte tlačítkem Ctrl, klikněte na ni a vyberte možnost Empty Trash (Vysypat koš).
 8. Připravte tiskárnu k instalaci ovladače. Přesvědčte se, že je zapnutá, jsou nainstalovány inkoustové kazety a do hlavního zásobníku je vložen obyčejný papír.
 9. Přejděte na stránku 123.hp.com. Tato služba s průvodcem automaticky vyhledá správný tiskový ovladač nebo aplikaci pro verzi operačního systému ve vašem počítači.
 10. Podle pokynů si stáhněte a nainstalujte ovladač nebo aplikaci. Během instalace vyberte možnost HP Smart nebo možnost kompletního softwaru, abyste tiskárnu HP využili na maximum, a poté podle pokynů nastavte připojení k tiskárně.
Zkuste tisknout. Není-li problém vyřešen, pokračujte k dalšímu kroku.

Krok 3: Odstranění potíží s připojením k tiskárně


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...