hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  Společnost HP si je vědoma nedávné objevených bezpečnostných zranitelností nazývaných "spekulativní útoky vedľajších kanálů", které postihují mnoho moderních procesorů (Intel, AMD a ARM) a operačních systémů. Společnost HP poskytne aktualizované informace o tomto incidente, jakmile budou k dispozici. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskový server HP Jetdirect 2900nw - Průvodce zárukou a předpisy

Tento průvodce obsahuje informace o záruce a předpisech pro tiskový server HP Jetdirect 2900nw.
Prohlášení o omezené záruce společnosti HP
Výrobek společnosti HP
Záruční doba
Tiskový sever HP Jetdirect 2900nw
1 rok
Společnost HP poskytuje koncovému spotřebiteli záruku na to, že hardware a příslušenství HP bude bez vad materiálu a zpracování po výše uvedenou dobu po jeho zakoupení. Pokud společnost HP obdrží upozornění na takovou vadu v průběhu záruční doby, společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt. Náhradní produkt může být nový nebo ekvivalentní novému z hlediska výkonu.
Společnost HP nezaručuje, že činnost produktů HP bude nepřerušená nebo bezchybná. V případě, že společnost HP není schopna v přiměřené době opravit nebo vyměnit příslušný produkt podle podmínek stanovených v záruce, má uživatel právo na základě neprodleného vrácení produktu na vrácení ceny, za kterou zboží zakoupil.
Produkty HP mohou obsahovat repasované části ekvivalentní novým z hlediska výkonu nebo náhodně použité součásti.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku (a) nesprávné nebo nedostatečné údržby či kalibrace, (b) softwaru, rozhraní, součástí nebo spotřebního materiálu, které nebyly dodány společností HP, (c) neoprávněné úpravy nebo zneužití, (d) provozu v podmínkách, které nesplňují uveřejněné specifikace prostředí produktu nebo (e) nesprávné přípravy či údržby umístění.
AŽ DO ROZSAHU UMOŽŇOVANÉHO PŘÍSLUŠNÝMI MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÍ A NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, PSANÉ ANI ÚSTNÍ, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, A SPOLEČNOST HP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY A USPOKOJIVÉ KVALITY. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují omezení platnosti odvozené záruky, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené omezení týká. Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a případná další práva, která se liší podle konkrétní země/oblasti, státu nebo provincie.
Omezená záruka společnosti HP je platná v každé zemi/oblasti a místě, kde má společnost HP zastoupení pro podporu tohoto produktu a kde tento produkt prodává. Úroveň záručních služeb se může lišit podle místních standardů. Společnost HP nebude měnit formu, provedení nebo funkce produktu, aby umožnila jeho provozovatelnost v zemích/oblastech, pro něž nebyl určen z právních důvodů nebo kvůli omezením.
V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU NÁHRADY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKOVI PODLE TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁHRADOU, KTEROU MŮŽE ZÁKAZNÍK OBDRŽET. S VÝJIMKAMI UVEDENÝMI VÝŠE NENESE SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDOST ZA ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO DAT) ANI JINÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TYTO ŠKODY DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, PRÁVNÍ NORMY NEBO JINÝM ZPŮSOBEM. Zákony některých zemí/oblastí, států nebo provincií nepovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, proto si ověřte, zda se vás výše uvedené vyloučení nebo omezení odpovědnosti týká.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UVEDENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ ZÁVAZNÁ STATUTÁRNÍ PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI TOHOTO PRODUKTU UŽIVATELI, POKUD TO DOVOLUJE ZÁKON; POUZE JE DOPLŇUJÍ.
Autorizovaný prodejce
Pokud se vyskytnou potíže, obraťte se nejprve na osobu, která vám produkt HP prodala. Váš autorizovaný prodejce společnosti HP bude obeznámen s vašimi požadavky a poskytne vám pomoc.
Během záruční doby společnost HP vymění jednotku bezplatně, pokud bude vadná jednotka vrácena. Jednotku můžete vrátit autorizovanému prodejci společnosti HP nebo místnímu zástupci Prodejního a servisního střediska společnosti HP. Nezapomeňte přiložit kopii pokladního dokladu.
Informace o záručním servisu pro produkty HP vám poskytne podpora společnosti HP. Než budete podporu kontaktovat, připravte si následující informace:
 • produkt HP, kterého se váš telefonát týká,
 • číslo modelu tohoto výrobku,
 • sériové číslo výrobku,
 • úplný popis problému,
 • doklad o koupi výrobku,
 • vaši poštovní adresu.
Zástupce podpory společnosti HP vám pomůže s řešením problémů a poradí vám ve věci záručního servisu.
Vyúčtování servisu (mimo záruku)
Při objednání náhradní jednotky v případě mimozáručního servisu vám mohou být účtovány náklady na opravu. Spojte se prosím s místním autorizovaným prodejcem společnosti HP nebo se zástupcem místního Prodejního a servisního střediska společnosti HP. Další možností je spojit se se společností HP telefonicky na čísle (800)227-8164 (pouze v USA).
Servis mimo USA
Zákazníci mimo USA se mohou spojit s autorizovaným prodejcem společnosti HP nebo Prodejním a servisním střediskem společnosti HP, kde získají informace o cenách, dostupnosti náhradních jednotek a další pokyny.
Informace o předpisech
V následující části naleznete informace o předpisech pro tiskový server HP Jetdirect 2900nw Print Server.
Regulační identifikační číslo modelu
Pro účely identifikace má tento produkt přiděleno regulační číslo modelu. Regulační číslo modelu pro váš produkt je RSVLD-1501. Regulační číslo modelu nelze zaměňovat s obchodním názvem (Tiskový server HP Jetdirect 2900nw) ani s číslem produktu.
Poznámka pro USA
This device complies with Part 15 of the Federal Communication Commission rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at this own expense. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 • Reorient or relocate the receiving antenna.
 • Increase the separation between the equipment and the receiver.
 • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning – Exposure to Radio Frequency Radiation Although the radiated output power of this device is below the FCC radio exposure limits, the device should be used in such a manner that the potential for human contact with the antennas during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.
Poznámka pro Kanadu
This device complies with the limits for a Class B digital device and conforms to Industry Canada standard ICES-003. Products that contain a radio transmitter comply with Industry Canada standard RSS210 and are labeled with an IC ID.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and personnel.
Note pour le Canada
Cet appareil numérique de la classeBest conforme à la norme ICES-003 d'Industry Canada. La radio sans fil de ce dispositif est conforme à la certification RSS 210 d'Industry Canada et est étiquetée avec un numéro d’approbation IC.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toute réception d'interférence, y compris les interférences susceptibles de générer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiofréquences canadiennes applicables dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Prohlášení o souladu bezdrátových zařízení s předpisy a povinná označení
Oznámení pro Argentinu
CNC: C-10517
CNC: H-12973
Poznámka pro Brazílii
Aviso aos usuários no Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Poznámka pro Čínu
CMIIT ID: 2013DJ8806
CMIIT ID: 2012DJ1242
Poznámka pro Evropskou unii
Prohlášení o shodě
podle normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1
Název výrobce:
HP Inc.
Prohlášení o shodě č.: RSVLD-1501-RB
Adresa výrobce:
8000 Foothills Blvd
Roseville, CA 95747 USA
prohlašuje, že produkt
Název produktu a model:
Tiskový sever HP Jetdirect 2900nw
Regulační číslo modelu:1)
RSVLD-1501
Modely zařízení:
VŠECHNY
splňuje následující technické údaje:
EMC:
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1
BEZPEČNOST:
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
EN 62479:2010
TELECOM:
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 893 V 1.6.1
EN 62311:2008
RoHS:
EN 50581:2012
Produkt tímto vyhovuje požadavkům směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/ES, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES, směrnice R&TTE 1999/5/ES, směrnice RoHS 2011/65/EU a je označen příslušným symbolem CE .
Další informace:
1) Tomuto produktu je přiřazeno číslo regulačního modelu, které si ponechává regulační aspekty designu. Regulační číslo modelu je hlavním identifikátorem produktu v dokumentaci s předpisy a v hlášení k testu. Nezaměňujte toto číslo s marketingovým názvem nebo čísly produktu.
Roseville, Kalifornie, USA
25. září 2015
Místní kontakt pouze pro otázky týkající se předpisů:
Spojené státy americké:
HP, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA 650-857-1501
EU:
HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025 Böblingen, Německo
The telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries/regions:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.
This product complies with the following EU Directives:
 • Low Voltage Directive 2006/95/EC
 • EMC Directive 2004/108/EC
 • RoHS Directive 2011/65/EU
 • R&TTE Directive 1999/5/EC
Soulad s těmito směrnicemi značí, že byly dodrženy harmonizované evropské normy (standardy pro Evropu), které jsou uvedeny v prohlášení o shodě pro EU vydaném společností HP pro tento produkt nebo třídu produktů. Soulad je vyjádřen následující značkou shody umístěnou na produktu.
Poznámka pro Indonésii
 • 32829/SDPPI/2013
  • 2141
 • 23724/SDPPI/2012
  • 2141
Poznámka pro Japonsko
この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。
Poznámka pro Koreu
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
Poznámka pro Mexiko
No. de homologación:
 • SCT: RLVHPRS13-1535
 • SCT: RCPHPSD12-0172
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Program kontroly produktu ve vztahu k životnímu prostředí
Společnost HP je uznávána jako výrobce kvalitních produktů z hlediska ochrany životního prostředí. Tento produkt byl navržen s ohledem na následnou recyklaci. Počet potřebných materiálů byl omezen na minimum s ohledem na zajištění správné funkce a spolehlivosti. Různé materiály byly navrženy tak, aby se usnadnilo jejich oddělení. Upevňovače a spojky lze snadno nalézt, je k nim snadný přístup a lze je snadno odstranit pomocí běžných nástrojů. Velmi důležité součásti byly navrženy tak, aby k nim byl v případě demontáže nebo opravy umožněn rychlý přístup.
Další informace naleznete na webu o závazku společnosti HP vůči životnímu prostředí na adrese: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Směrnice RoHS v Indii
This product complies with the “India E-waste Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
Prohlášení RoHS pro Turecko
Restriction on Hazardous Substances statement (Turkey).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...