hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP ScanJet Pro 2500 - Základní tipy pro řešení potíží

Jednoduché problémy, jako jsou šmouhy na skenovacích pruzích nebo uvolněné kabely, mohou způsobit neostrost, neočekávané chování při skenování nebo jeho selhání. Dojde-li k potížím se skenováním, prověřte nejprve následující možnosti.
 • Pokud skenujete dokument, který bude analyzován optickým rozpoznáváním znaků (OCR), ujistěte se, že je původní dokument pro analýzu dostatečně čitelný.
 • Ujistěte se, že je kabel USB i napájecí kabel pevně usazen v příslušných konektorech na zadní straně skeneru a že napájecí kabel je zapojen do funkční elektrické zásuvky nebo přepěťového chrániče.
 • Ověřte, že se skener automaticky nevypíná. Pokud ano, stisknutím vypínače skener zapněte.
  Poznámka:
  Nastavení automatického vypnutí můžete změnit v aplikaci HP Scanner Tools Utility (Windows) nebo HP Utility (Mac OS X).
 • Zkontrolujte, zda je skener napájen proudem.
  • Zkontrolujte, zda svítí zelená dioda LED na krytu zdroje napájení.
  • Pokud zelená dioda LED nesvítí, zkontrolujte napájení zásuvky nebo přepěťové ochrany, do které je napájecí kabel zapojen.
  • Pokud jsou zásuvka nebo přepěťový chránič napájené, ale zelená dioda LED přesto nesvítí, je zdroj napájení pravděpodobně vadný. Vyhledejte informace na stránce www.hp.com/support.
 • Pokud obdržíte chybovou zprávu Skener nenalezen při pokusu o použití skeneru, vypněte jej na 30 sekund a potom znovu zapněte. Pokud se zpráva stále zobrazuje, může být nutné obnovit nastavení skeneru.
 • Pokud je skener připojený k počítači prostřednictvím rozbočovače USB nebo pomocí portu USB na přední straně počítače, odpojte jej a znovu zapojte do portu USB na zadní straně počítače.
 • Windows: Zkontrolujte, zda tlačítko pro skenování funguje (další informace naleznete v části „Usnadnění produktu“).
 • Vypněte skener, počkejte 30 sekund a poté jej opět zapněte.
 • Zkontrolujte, zda je poklop podavače dokumentů zavřený.
 • Restartujte počítač.
Jestliže potíže přetrvají, je možné, že software HP pro skenování, firmware nebo příslušné ovladače jsou zastaralé nebo poškozené. Na adrese www.hp.com/support naleznete aktualizace softwaru, firmwaru a ovladačů pro váš skener.

Test skeneru

Postup při otestování skeneru:
 1. Zkontrolujte, zda je zdroj napájení řádně připojen ke skeneru a k elektrické zásuvce nebo k přepěťové ochraně. Zkontrolujte, zda svítí zelená dioda LED na krytu zdroje napájení, a ověřte tak funkčnost zdroje napájení.
 2. Pokud je zdroj napájení připojen k přepěťové ochraně, zkontrolujte, zda je přepěťová ochrana zapojena do zásuvky a zda je zapnutá.
 3. Stiskněte vypínač na skeneru, odpojte zdroj napájení od skeneru a potom vypněte počítač, ke kterému je skener připojen. Počkejte 30 sekund, znovu připojte zdroj napájení ke skeneru, stiskněte vypínač na skeneru a zapněte počítač.
 4. Zkuste provést opakované snímání.

Resetování skeneru

Nastavení skeneru může být nutné obnovit za následujících podmínek:
 • Pokud se při pokusu o použití skeneru zobrazí chyba podobná této: „Chyba inicializace skeneru“.
 • Pokud se při pokusu o použití skeneru a jeho vypnutí po dobu 30 sekund a opětovné zapnutí zobrazí chybová zpráva „Skener nebyl nalezen“, ale problém není vyřešen.
Postup při resetování skeneru:
 1. Pokud jsou spuštěny, ukončete software HP Scan a HP Scanner Tools Utility.
 2. Stisknutím vypínače skener vypněte a odpojte od něj zdroj napájení.
 3. Vyčkejte 30 sekund.
 4. Znovu připojte zdroj napájení a potom skener zapněte stisknutím vypínače.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...