hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet M506, MFP M527, HP LaserJet Managed E50045, E52545 - Demontáž a výměna: Podavač na 550 listů papíru

  Poznámka:
Společnost HP doporučuje před prováděním servisního zásahu demontovat z produktu příslušenství.
Demontáž a výměna: Volitelný podavač na 550 listů papíru
Úvod
Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu volitelného podavače papíru na 550 listů.
  Poznámka:
Tiskárna podporuje až tři volitelné zásobníky papíru.
Než začnete provádět servis
Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu volitelného podavače na 550 listů papíru
F2A68-67909
Volitelný podavač papíru na 550 listů s pokyny
Požadované nástroje
 • K demontáži této sady nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje.
Po provedení servisu
Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.
Test po provedení servisního zásahu
Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním stránky z volitelného zásobníku 3 (či zásobníků) ověřte, že podavač papíru funguje správně.
Krok 1: Demontujte volitelný podavač na 550 listů papíru
 1. Vysuňte zásobník z tiskárny.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 2. Zatáhnutím za modrou páčku ji odjistěte.
  Obrázek : Odjištění předního zámku příslušenství
 3. Na zadní straně tiskárny uvolněte modrou páčku tím, že za ni zatáhnete.
  Obrázek : Odjištění zadního zámku příslušenství
 4. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 5. Zvedněte tiskárnu z příslušenství.
    Upozornění:
  Tiskárna je těžká. Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu zvedaly dvě osoby.
  Obrázek : Zvednutí tiskárny z příslušenství
Krok 2: Vybalení náhradního volitelného podavače papíru
Vyjměte náhradní díl z obalu.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení
Krok 3: Nainstalujte volitelný podavač na 550 listů papíru
 1. Odstraňte oranžovou přepravní pásku a poté umístěte tiskárnu na náhradní příslušenství.
    Upozornění:
  Tiskárna je těžká. Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu zvedaly dvě osoby.
    Poznámka:
  Tiskárna podporuje až tři volitelné zásobníky papíru.
  Obrázek : Odstranění přepravní pásky
 2. Vysuňte zásobník z tiskárny.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 3. Zatlačením na modrou páčku ji zajistěte.
  Obrázek : Zajištění předního zámku příslušenství
 4. Na zadní straně tiskárny zajistěte modrou páčku tím, že na ni zatlačíte.
    Poznámka:
  Opakujte tyto kroky, abyste se ujistili, že jsou všechny namontované zásobníky zajištěné k sobě a k základně tiskárny.
  Obrázek : Zajištění zadního zámku příslušenství
 5. Umístěte odpovídající destičku s číslem zásobníku do prohlubně na zásobníku a zatlačením ji upevněte.
    Poznámka:
  Destičky s číslem se dodávají s příslušenstvím.
  Obrázek : Montáž destičky s číslem zásobníku
 6. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...