hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro M402, M403 - Instalace softwaru tiskárny v systému Windows prostřednictvím kabelu USB

Poznámka:
Před instalací softwaru tiskárny je třeba nastavit tiskárnu HP. Pokud jste tiskárnu ještě nenakonfigurovali, řiďte se pokyny pro konfiguraci hardwaru tiskárny.

Instalace a dostupné ovladače

Projděte si následující informace a na základě nich se rozhodněte, kterou možnost instalace použijete.
Stáhnout
Disk CD
U nové tiskárny
Stažení softwaru z webu HP je bezplatné a poskytuje nejnovější verze ovladačů tiskárny, instalačního softwaru a dalších nástrojů pro správu.
Stažení softwaru je upřednostňované řešení, které zajistí úplnou funkčnost softwaru tiskárny a zpřístupní její nejpokročilejší funkce. Tento ovladač je nejvhodnější volbou, a pokud je k dispozici, je doporučován u většiny multifunkčních tiskáren.
Instalace z disku CD je také rychlá a snadná, nemusí však zajistit nejnovější dostupný software, a to ani v případě novější tiskárny.
U starší tiskárny
Stahování softwaru poskytuje dobré výsledky pro starší tiskárny a pomáhá předejít možným problémům s instalací.
Instalace z disku CD nemusí fungovat, pokud instalujete tiskárnu do počítače s novějším operačním systémem vydaným až po uvedení tiskárny HP na trh.
O softwaru
Software, který je dostupný na stránkách společnosti HP, je nejaktuálnější software dostupný pro vaši tiskárnu. Společnost HP po uvedení tiskárny na trh a vydání instalačního disku CD software i ovladače často aktualizuje.
Software na disku CD je aktuální pouze v době uvedení tiskárny na trh.
Kromě výběru možnosti instalace softwaru je u některých tiskáren možné zvolit z více typů tiskových ovladačů. Pro systém Windows mohou být k dispozici následující možnosti:
Tiskový ovladač HP PCL 6: Tiskový ovladač HP PCL 6 se dodává na přibaleném disku CD jako výchozí tiskový ovladač. Tiskový ovladač HP PCL 6 má následující vlastnosti:
 • Doporučuje se pro všechna prostředí Windows a většinu tiskových požadavků, včetně obecných kancelářských aplikací, jako jsou textové nebo tabulkové procesory.
 • Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro většinu uživatelů
 • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows Graphic Device Interface (GDI) za účelem dosažení nejlepší rychlosti v prostředích Windows.
 • Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL 5.
Univerzální tiskový ovladač HP (UPD): Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) pro systém Windows je určen pro snadnou správu tiskového prostředí s více tiskárnami v síti. Ovladač HP UPD je dobrou volbou pro tiskárnu, která dokáže pouze tisknout, protože tento ovladač umožňuje POUZE tisk.
Pokud chcete používat ovladač UPD, stáhněte si ho z webu společnosti HP. Další informace najdete na stránce www.hp.com/go/upd.

Instalace pro systém Windows® a připojení USB s použitím staženého softwaru

Existují dva způsoby stažení softwaru tiskárny. Na stránce 123.hp.com použijte automatizovaný instalační nástroj, který rozpozná operační systém počítače a model tiskárny HP za účelem stažení a instalace nejaktuálnějšího softwaru tiskárny. Stáhněte a nainstalujte software tiskárny manuálně ze stránky podporu produktu.
Poznámka:
Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7: Před instalací softwaru nepřipojujte kabel USB. K připojení tohoto kabelu vás ve vhodný okamžik vyzve instalační nástroj.

První metoda: Stažení softwaru tiskárny ze stránky 123.hp.com

 1. Přejděte na stránku 123.hp.com.
 2. Z rozevírací nabídky Vyberte tiskárnu zvolte Tiskárny HP LaserJet* a klikněte na tlačítko Začínáme.
 3. Až se zobrazí obrazovka Připojit, klikněte na tlačítko Stáhnout.
  Počítač spustí stahování aplikace HP Easy Start.
 4. Při instalaci softwaru tiskárny postupujte podle uvedených kroků.

Druhá metoda: Stažení softwaru tiskárny ze stránky podpory produktu

Krok 1: Stažení softwaru tiskárny

 1. Přejděte ke stránce Stažení softwaru a ovladačů pro vaši tiskárnu: Software a ovladače ke stažení
 2. V případě, že to bude potřeba, vyberte ze seznamu obdobných zařízení na stránce svou tiskárnu.
 3. Z rozbalovacího seznamu vyberte požadovaný jazyk a poté vyberte váš operační systém.
 4. Klikněte na možnost Ovladač – Software pro instalaci produktu a projděte si dostupný software a ovladače. Dostupné možnosti se u jednotlivých produktů liší.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje instalovat plnou verzi softwaru, která zajišťuje optimální výkon tiskárny a jejích funkcí.
 5. Kliknutím vyberte ovladač, zkontrolujte jeho údaje a klikněte na možnost Stáhnout. Software se stáhne do počítače a otevře se instalační program HP.
  Poznámka:
  Poznamenejte si umístění složky.
  Poznámka:
  Pokud se instalační program HP neotevře automaticky, přejděte do složky s instalačním programem a spusťte stažený soubor. Název souboru má příponu .exe.

Krok 2: Dokončení instalace softwaru instalačním programem HP

Instalační program HP má šest kroků. Pro úplnou instalaci softwaru tiskárny je třeba dokončit všech šest kroků.
Poznámka:
Instalační program HP se může dotázat, zda se má pokusit vyhledat nejnovější instalační soubory pro tiskárnu online. Kvůli zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko Ano a umožnit instalačnímu programu ověřit dostupnost aktualizací a jejich stažení.
První krok: Instalace softwaru
Otevře se obrazovka Software Selection (Výběr softwaru) s podrobnostmi o softwaru k instalaci.
 1. Vyberte software, který se má instalovat:
  • Když budete chtít pokračovat s instalací doporučeného softwaru, klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Pokud budete chtít změnit instalovaný software, klikněte na odkaz Customize software selections (Přizpůsobit výběr softwaru). Po dokončení výběru upraveného softwaru klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Chcete-li získat přístup k dalším možnostem a nástrojům podpory, klikněte na rozbalovací nabídky More Options (Další možnosti). Kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vraťte na obrazovku výběru softwaru. Možnosti zahrnují:
   • Documentation (Dokumentace): Stáhněte si uživatelskou příručku, soubor Readme a Průvodce zárukou a právními podmínkami.
   • Web Support (Webová podpora): Přejděte na stránku podpory pro vaši tiskárnu.
 2. Přečtěte si podmínky instalace a dokumenty týkající se nastavení, označte možnost I have reviewed and accept the installation agreements (Přečetl(a) jsem si a přijímám podmínky instalace) a klikněte na tlačítko Next (Další).
Druhý krok: Příprava instalace
Zobrazí se hlášení Preparing to Install (Připravuje se instalace).
 1. Jakmile se příprava k instalaci dokončí, klikněte na tlačítko Next (Další).
Třetí krok: Připojení produktu
 1. Na obrazovce Connection Type (Typ připojení) vyberte možnost Directly connect to this computer using a USB cable (Přímo připojit k tomuto počítači pomocí kabelu USB) a klikněte na tlačítko Next (Další).
 2. Pouze Windows XP, Windows Vista a Windows 7: Až se zobrazí obrazovka Connect your Product now (Nyní připojte svůj produkt), ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a připojte kabel USB od tiskárny k počítači.
 3. Vyčkejte, než instalační program rozpozná tiskárnu. Po dokončení procesu se zobrazí se obrazovka Product has been connected successfully (Produkt byl úspěšně připojen).
Čtvrtý krok: Instalace
Až se dokončí instalace softwaru, zobrazí se zpráva Your software has been successfully installed (Software byl úspěšně nainstalován).
 1. Na obrazovce Product Configuration (Konfigurace produktu) si projděte možnosti konfigurace a v případě potřeby je změňte. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Pátý krok: Konfigurace produktu
 1. Na obrazovce Enable HP Web Services (Povolit webové služby HP) si přečtěte informace o službě HP ePrint a aplikacích HP Apps. Klikněte na tlačítko Next (Další).
  Poznámka:
  Další informace o službě HP ePrint naleznete v dokumentu Nastavení služby HP ePrint prostřednictvím e-mailu (c06265273).
  Otevře se integrovaný webový server HP (EWS).
  Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
 2. Pomocí serveru EWS povolíte webové služby HP.
Šestý krok: Dokončení
 1. Proces instalace dokončíte kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).

Sdílení tiskárny

Sdílení tiskárny v síti umožňuje jiným uživatelům přistupovat k ní a používat ji. Při sdílení tiskárny v síti postupujte podle těchto kroků.
Sdílení tiskárny v systému Windows® 7 nebo dřívějších verzích
 1. V závislosti na operačním systému klikněte na tlačítko Start a pomocí jednoho z následujících postupů vyhledejte seznam instalovaných tiskáren:
  • Klikněte na položku Zařízení a tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
  • Klikněte na položku Ovládací panely a pak na Tiskárny. Nebo nejprve klikněte na položku Hardware a zvuk a pak na položku Tiskárny.
  • Klikněte na možnost Nastavení a pak na Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny.
 3. Klikněte na možnost Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na kartu Sdílení a potom na políčko Sdílet tuto tiskárnu.
 5. Přiřaďte tiskárně Název sdílené složky a klikněte na tlačítko Použít.
 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.
Systém Windows® 8 a Windows® Server 2012
 1. Klikněte pravým tlačítkem v levém dolním rohu obrazovky.
 2. Klikněte na položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny nebo Zařízení a tiskárny.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny.
 5. Klikněte na kartu Sdílení a potom na políčko Sdílet tuto tiskárnu.
 6. Přiřaďte tiskárně Název sdílené složky a klikněte na tlačítko Použít.
 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.

Instalace pro systém Windows® a připojení USB s použitím přiloženého disku CD

Instalační program se může dotázat, zda se má pokusit vyhledat nejnovější instalační soubory pro tiskárnu online. Kvůli zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje, abyste kliknuli na tlačítko Ano a umožnili instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a stáhnout je.
Poznámka:
Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7: Před instalací softwaru nepřipojujte kabel USB. K připojení tohoto kabelu vás ve vhodný okamžik vyzve instalační nástroj.

Krok 1: Spuštění instalačního programu HP z dodaného disku CD

 1. Vložte disk CD se softwarem tiskového systému do jednotky CD-ROM. Instalační program softwaru rozpozná jazyk operačního systému a zobrazí hlavní nabídku instalačního programu v příslušném jazyce.
  Pokud se instalační program nespustí do 30 vteřin, proveďte následující postup:
  1. V nabídce Start klikněte na možnost Spustit.
  2. Zadejte následující text: X:\SETUP.EXE (kde X je písmeno jednotky CD-ROM).
  3. Klikněte na tlačítko OK. Spustí se instalační program.
   Poznámka:
   Pokud se otevře obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Povolit nebo Ano.

Krok 2: Dokončení instalace softwaru instalačním programem HP

Instalační program HP má šest kroků. Pro úplnou instalaci softwaru tiskárny je třeba dokončit všech šest kroků.
Poznámka:
Instalační program HP se může dotázat, zda se má pokusit vyhledat nejnovější instalační soubory pro tiskárnu online. Kvůli zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje kliknout na tlačítko Ano a umožnit instalačnímu programu ověřit dostupnost aktualizací a jejich stažení.
První krok: Instalace softwaru
Otevře se obrazovka Software Selection (Výběr softwaru) s podrobnostmi o softwaru k instalaci.
 1. Vyberte software, který se má instalovat:
  • Když budete chtít pokračovat s instalací doporučeného softwaru, klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Pokud budete chtít změnit instalovaný software, klikněte na odkaz Customize software selections (Přizpůsobit výběr softwaru). Po dokončení výběru upraveného softwaru klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Chcete-li získat přístup k dalším možnostem a nástrojům podpory, klikněte na rozbalovací nabídky More Options (Další možnosti). Kliknutím na tlačítko Back (Zpět) se vraťte na obrazovku výběru softwaru. Možnosti zahrnují:
   • Documentation (Dokumentace): Stáhněte si uživatelskou příručku, soubor Readme a Průvodce zárukou a právními podmínkami.
   • Web Support (Webová podpora): Přejděte na stránku podpory pro vaši tiskárnu.
 2. Přečtěte si podmínky instalace a dokumenty týkající se nastavení, označte možnost I have reviewed and accept the installation agreements (Přečetl(a) jsem si a přijímám podmínky instalace) a klikněte na tlačítko Next (Další).
Druhý krok: Příprava instalace
Zobrazí se hlášení Preparing to Install (Připravuje se instalace).
 1. Jakmile se příprava k instalaci dokončí, klikněte na tlačítko Next (Další).
Třetí krok: Připojení produktu
 1. Na obrazovce Connection Type (Typ připojení) vyberte možnost Directly connect to this computer using a USB cable (Přímo připojit k tomuto počítači pomocí kabelu USB) a klikněte na tlačítko Next (Další).
 2. Pouze Windows XP, Windows Vista a Windows 7: Až se zobrazí obrazovka Connect your Product now (Nyní připojte svůj produkt), ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a připojte kabel USB od tiskárny k počítači.
 3. Vyčkejte, než instalační program rozpozná tiskárnu. Po dokončení procesu se zobrazí se obrazovka Product has been connected successfully (Produkt byl úspěšně připojen).
Čtvrtý krok: Instalace
Až se dokončí instalace softwaru, zobrazí se zpráva Your software has been successfully installed (Software byl úspěšně nainstalován).
 1. Na obrazovce Product Configuration (Konfigurace produktu) si projděte možnosti konfigurace a v případě potřeby je změňte. Klikněte na tlačítko Next (Další).
Pátý krok: Konfigurace produktu
 1. Na obrazovce Enable HP Web Services (Povolit webové služby HP) si přečtěte informace o službě HP ePrint a aplikacích HP Apps. Klikněte na tlačítko Next (Další).
  Poznámka:
  Další informace o službě HP ePrint naleznete v dokumentu Nastavení služby HP ePrint prostřednictvím e-mailu (c06265273).
  Otevře se integrovaný webový server HP (EWS).
  Poznámka:
  Pokud se ve webovém prohlížeči zobrazí zpráva, že přístup na stránku nemusí být bezpečný, vyberte možnost pokračovat na stránku. Vstupem na stránku nedojde k poškození počítače.
 2. Pomocí serveru EWS povolíte webové služby HP.
Šestý krok: Dokončení
 1. Proces instalace dokončíte kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).

Sdílení tiskárny

Sdílení tiskárny v síti umožňuje jiným uživatelům přistupovat k ní a používat ji. Při sdílení tiskárny v síti postupujte podle těchto kroků.
Sdílení tiskárny v systému Windows® 7 nebo dřívějších verzích
 1. V závislosti na operačním systému klikněte na tlačítko Start a pomocí jednoho z následujících postupů vyhledejte seznam instalovaných tiskáren:
  • Klikněte na položku Zařízení a tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
  • Klikněte na položku Ovládací panely a pak na Tiskárny. Nebo nejprve klikněte na položku Hardware a zvuk a pak na položku Tiskárny.
  • Klikněte na možnost Nastavení a pak na Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny.
 3. Klikněte na možnost Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na kartu Sdílení a potom na políčko Sdílet tuto tiskárnu.
 5. Přiřaďte tiskárně Název sdílené složky a klikněte na tlačítko Použít.
 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.
Systém Windows® 8 a Windows® Server 2012
 1. Klikněte pravým tlačítkem v levém dolním rohu obrazovky.
 2. Klikněte na položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny nebo Zařízení a tiskárny.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny.
 5. Klikněte na kartu Sdílení a potom na políčko Sdílet tuto tiskárnu.
 6. Přiřaďte tiskárně Název sdílené složky a klikněte na tlačítko Použít.
 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.

Použití Průvodce přidáním tiskárny systému Windows® k instalaci pouze tiskového ovladače

Pokud chcete instalovat pouze tiskový ovladač, podle následujícího postupu stáhněte ovladač z webu a nainstalujte ho s použitím Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows.
 1. Na této webové stránce v části Stránka podpory vyhledejte rozevírací nabídku Možnosti stahování a vyberte možnost Ovladače a software.
 2. V případě potřeby vyberte svou tiskárnu ze seznamu obdobných zařízení na stránce.
 3. Z rozbalovacího seznamu vyberte požadovaný jazyk a poté vyberte váš operační systém.
 4. Klikněte na položku Ovladač – Software pro instalaci produktu nebo Ovladače – univerzální ovladač tiskárny a projděte si možnosti ovladače dostupné pro vaši tiskárnu. Dostupná nabídka se u jednotlivých tiskáren liší.
  Poznámka:
  Pokud chcete instalovat jen tiskový ovladač, vyberte ovladač, u kterého je uvedeno pouze tiskový ovladač nebo tiskový ovladač (bez instalačního programu).
 5. Kliknutím vyberte ovladač, zkontrolujte jeho údaje a klikněte na možnost Stáhnout. Ovladač se stáhne do počítače. Poznamenejte si umístění složky.
 6. Po dokončení stahování otevřete Průvodce přidáním tiskárny:
  • Windows Vista: V levém dolním rohu obrazovky stiskněte ikonu Windows a potom klikněte na položku Ovládací panelyTiskárny. Kliknutím na položku přidáte tiskárnu.
  • Windows 7: V levém dolním rohu obrazovky stiskněte ikonu Windows a potom klikněte na položku Zařízení a tiskárny. Kliknutím na položku přidáte tiskárnu.
  • Windows 8: Kliknutím pravým tlačítkem nebo klepnutím a podržením levého spodního rohu obrazovky otevřete nabídku. Klikněte nebo klepněte na položku Ovládací panely a poté na možnost Zařízení a tiskárny. Kliknutím nebo klepnutím na položku přidáte tiskárnu.
 7. Odpovídejte na otázky v průvodci přidáním tiskárny, dokud se neotevře obrazovka se seznamem výrobců zařízení.
 8. Klikněte na tlačítko Z diskety.
 9. Vyhledejte složku, do níž byly soubory stáhnuty a rozbaleny.
 10. Vyberte příslušný soubor INF.
 11. Klikněte na tlačítko Otevřít a potom na tlačítko OK.
 12. Vyberte příslušný tiskový ovladač.
 13. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci tiskového ovladače.

Přiřazení portu

Jakmile je postup instalace ukončen, lze tiskárnu přiřadit k portu sítě, pokud jste tak neučinili již během nastavení. Proveďte jeden z následujících postupů:
Instalace tiskového ovladače v systému Windows® 7 nebo dřívějších verzích
 1. V závislosti na operačním systému klikněte na tlačítko Start a pomocí jednoho z následujících postupů vyhledejte seznam instalovaných tiskáren:
  • Klikněte na položku Zařízení a tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
  • Klikněte na položku Ovládací panely a pak na Tiskárny. Nebo nejprve klikněte na položku Hardware a zvuk a pak na položku Tiskárny.
  • Klikněte na možnost Nastavení a pak na Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na právě nainstalovanou tiskárnu.
 3. Klikněte na možnost Vlastnosti nebo Vlastnosti tiskárny.
 4. Pokud chcete změnit údaje portu, klikněte na kartu Porty. Po vybrání portu klikněte na tlačítko Použít.
 5. Klikněte na kartu Nastavení zařízení a zkontrolujte aktualizace tiskárny.
 6. Klikněte na rozevírací nabídku Automatická konfigurace a vyberte položku Aktualizovat nyní. Po dokončení aktualizace zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK.
Systém Windows® 8 a Windows® Server 2012
 1. Klikněte pravým tlačítkem v levém dolním rohu obrazovky.
 2. Klikněte na položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny nebo Zařízení a tiskárny.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu nainstalované tiskárny.
 5. Pokud chcete změnit údaje portu, klikněte na kartu Porty. Po vybrání portu klikněte na tlačítko Použít.
 6. Klikněte na kartu Nastavení zařízení a zkontrolujte aktualizace tiskárny.
 7. Klikněte na rozevírací nabídku Automatická konfigurace a vyberte položku Aktualizovat nyní. Po dokončení aktualizace zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...