hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M506, HP LaserJet Managed E50045 - Demontáž a výměna: Ovládací panel

Úvod

Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu ovládacího panelu tiskárny M506x.

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu ovládacího panelu (M506x)
B5L24-67903
Ovládací panel (M506x) s pokyny

Požadované nástroje

Poznámka:
Se sadou je dodáván oboustranný šroubovák.
 • Malý plochý šroubovák.
 • Křížový šroubovák č. 2 s magnetickou špičkou.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Z nabídky na ovládacím panelu vytiskněte konfigurační stránku a ujistěte se, že tiskárna funguje správně.

Krok 1: Vyndání ovládacího panelu (M506x)

 1. Vyklopte ovládací panel do plně vyvýšené polohy.
  Obrázek : Vyklopte ovládací panel nahoru.
 2. Pomocí malého plochého šroubováku dodaného společně s touto sadou uvolněte a sejměte kryt šroubů ovládacího panelu.
  Poznámka:
  Funkční část šroubováku lze do rukojeti vložit dvěma způsoby. Jednoduše ji vytáhněte z rukojeti a vložte ji zpět požadovanou stranou.
  Obrázek : Odstranění krytu
 3. Pomocí malého křížového šroubováku dodaného společně s touto sadou vyšroubujte dva šrouby (popisek 1).
  Poznámka:
  Uložte šrouby na bezpečné místo, ze kterého nemohou spadnout do tiskárny.
  Obrázek : Vyšroubujte dva šrouby
 4. Obraťte ovládací panel (popisek 1), abyste měli přístup ke spodní straně.
  Obrázek : Obraťte ovládací panel
 5. Odpojte jeden kabel HDMI (popisek 1), jeden konektor (popisek 2) a poté ovládací panel oddělte.
  Obrázek : Odstraňte ovládací panel

Krok 2: Vybalení náhradního ovládacího panelu

Vyjměte náhradní díl z obalu.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
Poznámka:
Nezapomeňte odstranit ochrannou fólii na dotykové obrazovce náhradního ovládacího panelu.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení

Krok 3: Montáž ovládacího panelu (506x)

 1. Připojte jeden kabel HDMI (popisek 1), jeden konektor (popisek 2).
  Obrázek : Připojení kabelů
 2. Vložte západky (popisek 1) na přední straně ovládacího panelu do otvorů (popisek 2) na horním krytu tiskárny.
  Obrázek : Instalace ovládacího panelu
 3. Otočte základnu ovládacího panelu směrem k produktu.
  Obrázek : Otočení základny ovládacího panelu dolů
 4. S pomocí malého křížového šroubováku dodaného v této sadě zašroubujte dva šrouby (popisek 1).
  Obrázek : Zašroubujte dva šrouby
 5. Zarovnejte výstupky krytu šroubů s otvory v horním krytu (popisek 1) a poté otočením krytu směrem dolů (popisek 2) kryt nainstalujte.
  Poznámka:
  Pevným zatlačením na kryt se ujistěte, že jsou západky (popisek 3) na svém místě.
  Obrázek : Instalace krytu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...