hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M506 - Výměna tonerových kazet

Úvod

V následující části jsou uvedeny podrobnosti o tonerové kazetě pro tiskárnu a pokyny pro její výměnu.

Informace o tonerové kazetě

Tiskárna signalizuje stav, kdy je úroveň obsahu tonerové kazety nízká a velmi nízká. Skutečná výdrž tiskové kazety se může lišit. Doporučujeme mít k dispozici náhradní tiskovou kazetu pro případ, kdy už by kvalita tisku nebyla přijatelná.
V tisku pokračujte se stávající kazetou, dokud toner poskytuje přijatelnou kvalitu tisku. Pokud chcete, aby byl toner rovnoměrně rozložen, vyjměte tiskovou kazetu z tiskárny a opatrně s ní pohybujte ve vodorovném směru ze strany na stranu. Grafické znázornění naleznete v pokynech k výměně kazety. Tonerovou kazetu vložte zpět do tiskárny a poté zavřete přední kryt.
Pokud chcete zakoupit kazety nebo zkontrolovat kompatibilitu kazet s příslušnou tiskárnou, přejděte na web HP SureSupply: www.hp.com/go/suresupply. Přejděte na konec stránky a zkontrolujte, zda je správně vybrána země/oblast.
Položka
Popis
Číslo kazety
Výrobní číslo
Originální černá tonerová kazeta HP 87A LaserJet
Náhradní černá tonerová kazeta se standardní kapacitou
87A
CF287A
Originální černá tonerová kazeta HP 87X LaserJet s vysokou výtěžností
Vysokokapacitní náhradní černá tonerová kazeta
87X
CF287X
Poznámka:
Tonerové kazety s vysokou výtěžností obsahují více toneru než standardní tiskové kazety, a umožňují tak vytisknout více stránek. Další informace najdete na stránce www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Nevytahujte tonerovou kazetu z balení dříve, než ji budete měnit.
  Upozornění:
Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud se chystáte tonerovou kazetu vyjmout z tiskárny na delší dobu, zakryjte zelený zobrazovací válec.
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny komponenty tonerové kazety.
  Obrázek : Komponenty tonerové kazety
 1. Paměťový čip
 2. Zobrazovací válecNedotýkejte se zobrazovacího válce. Otisky prstů mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.
  Upozornění:
Pokud toner zašpiní oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
Poznámka:
Informace o recyklaci použitých tonerových kazet najdete v krabici od toneru.

Vyjměte a vložte zpět kazetu.

 1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění horního krytu na levé straně tiskárny.
  Obrázek : Stisknutí uvolňovacího tlačítka
 2. Otevřete přední dvířka.
  Obrázek : Otevření předních dvířek
 3. Uchopte páčku použité tonerové kazety a zatažením ji vyjměte.
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety
 4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z ochranného obalu tak, že odtrhnete plastový proužek a otevřete obal. Uložte veškerý obalový materiál pro recyklaci použité tonerové kazety.
  Obrázek : Nová tonerová kazeta
 5. Tonerovou kazetu chyťte za obě strany a 5krát až 6krát s ní zatřeste.
  Obrázek : Zatřeste tonerovou kazetou
 6. Zarovnejte tonerovou kazetu se slotem a poté ji vložte do tiskárny.
  Obrázek : Vložení tonerové kazety
 7. Zavřete přední dvířka.
  Obrázek : Zavření předních dvířek
 8. Zabalte použitou tonerovou kazetu do krabice, ve které jste obdrželi novou tonerovou kazetu. Informace o recyklaci naleznete v přiložené recyklační příručce.
  V USA a Kanadě je součástí balení předplacený přepravní štítek. V jiných zemích/oblastech přejděte na web www.hp.com/recycle a vytiskněte si předplacený přepravní štítek.
  Přilepte předplacený štítek ke krabici a vraťte použitou tonerovou kazetu k recyklaci do společnosti HP.
  Obrázek : Recyklace použité tonerové kazety

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...