solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Demontáž a výměna: Vstupní zásobník na 250 listů

Úvod

Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu zásobníku 2.

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu zásobníku 2
RM2-5392-000CN
Sestava kazety (zásobník 2)

Požadované nástroje

 • K demontáži této sady nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním konfigurační stránky ze zásobníku 2 ověřte, že tiskárna funguje správně.

Krok 1: Vyjmutí zásobníku 2

 1. Vyndejte zásobník vytažením přímo ven z tiskárny.
  Obrázek : Demontáž zásobníku

Krok 2: Vybalení náhradní sestavy

Vyjměte náhradní díl z obalu.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení

Krok 3: Instalace zásobníku 2

 1. Zasuňte zásobník přímo do tiskárny a nainstalujte ho tak.
  Obrázek : Instalace zásobníku


Další možnosti podpory