hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro M402, M403, MFP M426, MFP M427 - Demontáž a výměna: Váleček víceúčelového zásobníku (zásobník 1)

Úvod

Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu válce víceúčelového zásobníku (zásobník 1).

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu válce pro víceúčelový zásobník (zásobník 1)
RL2-0656-000CN
Válec, víceúčelový zásobník (zásobník 1)

Požadované nástroje

 • K demontáži této sady nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním stránky ze zásobníku 1 ověřte, že tiskárna funguje správně.

Krok 1: Odstranění válečku

V tomto postupu je znázorněna tiskárna M427/M426. Avšak uvedené pokyny platí pro tiskárny M403/M402.
 1. Stiskněte tlačítko uvolnění dvířek a poté otevřete dvířka tonerových kazet.
  Obrázek : Otevření dvířek tonerové kazety
 2. Uvolněte dvě západky mezi límcem válce a válcem a poté otočte horní stranu válce ven z tiskárny.
  Poznámka:
  Uvolnění západek si můžete usnadnit zatlačením na horní stranu válce.
  Obrázek : Uvolněte dvě západky
 3. Odstraňte válec.
  Obrázek : Odstranění válce

Krok 2: Vybalení náhradní sestavy

Vyjměte náhradní díl z obalu.
  Upozornění:
Nedotýkejte se šedé porézní vrstvy na náhradním válci. Kožní maz na válcích může způsobit potíže s podáváním papíru.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení

Krok 3: Instalace válce

  Upozornění:
Nedotýkejte se šedé porézní vrstvy na náhradním válci. Kožní maz na válcích může způsobit potíže s podáváním papíru.
V tomto postupu je znázorněna tiskárna M427/M426. Avšak uvedené pokyny platí pro tiskárny M403/M402.
 1. Nasaďte kolíky na spodní straně náhradního podávacího válce do otvorů v držáku a poté otočte horní část válce směrem nahoru a k tiskárně.
  Obrázek : Instalace válce
 2. Otáčejte horní stranou válce směrem do tiskárny (popisek 1), dokud se nezajistí dvě západky (popisek 2).
  Obrázek : Zacvakněte dvě západky
 3. Zavřete dvířka tonerové kazety.
  Obrázek : Zavření dvířek tonerové kazety

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...