hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro M501, M506, MFP M527 - Demontáž a výměna: Podávací váleček a oddělovací podložka pro víceúčelový zásobník (Zásobník 1)

  Poznámka:
Na obrázcích v této části je vyobrazena tiskárna M506. Postup však platí také pro tiskárny M501 a M527.
Úvod
Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu podávacího válečku a oddělovací podložky víceúčelového zásobníku (zásobník 1).
Než začnete provádět servis
Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
  Poznámka:
Na obrázcích v tomto postupu je vyjmutá tonerová kazeta. Ačkoli to není nezbytné, výměna válců a oddělovací podložky může být snazší, když je tonerová kazeta vyjmutá.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu válečku, podávacího válečku a oddělovací podložky víceúčelového zásobníku (zásobník 1)
F2A68-67914
Podávací váleček, oddělovací podložka a sada oddělovací pružiny pro zásobník 1 s pokyny
Požadované nástroje
 • K demontáži těchto dílů nejsou zapotřebí žádné speciální nástroje.
Po provedení servisu
Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.
Test po provedení servisního zásahu
Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním stránky ze zásobníku 1 ověřte, že tiskárna funguje správně.
Krok 1: Vyjměte válec
 1. Otevřete dvířka tonerové kazety.
  Obrázek : Otevření dvířek tonerové kazety
 2. Uvolněte dvě západky mezi límcem válce a válcem (popisek 1) a poté otočte horní stranu válce ven z tiskárny (popisek 2).
    Poznámka:
  Uvolnění západek si můžete usnadnit zatlačením na horní stranu válce.
  Obrázek : Uvolněte dvě západky
 3. Odstraňte válec.
  Obrázek : Odstranění válečku
Krok 2: Vyjměte sestavu oddělovací podložky
 1. Vyhledejte západku na zadní straně držáku válce (popisek 1), zatlačte na západku a poté držák válce posunutím směrem doprava uvolněte.
  Obrázek : Uvolněte jednu západku
 2. Otevřete desku pro přístup k uvíznutému papíru (popisek 1), stiskněte držák oddělovací podložky (popisek 2) a poté posuňte držák válečku zcela doprava (popisek 3).
    Poznámka:
  Po odstranění válce uvolněte desku pro přístup k uvíznutému papíru. Válec zajistí, aby deska nepřekážela.
  Obrázek : Odstranění vozíku válečku
 3. Vyjměte sestavu oddělovací podložky.
    Poznámka:
  Pružina pod sestavou není připevněna a lze ji snadno ztratit.
  Obrázek : Vyjmutí sestavy oddělovací podložky
 4. Odstraňte pružinu (popisek 1) ze sestavy oddělovací podložky (popisek 2).
    Poznámka:
  Pružinu odložte. Bude třeba ji nasadit na náhradní oddělovací podložku,
    Poznámka:
  Pro případ poškození či ztráty pružiny je v sadě zahrnuta náhradní.
  Obrázek : Vyjmutí pružiny
Krok 3: Vybalení náhradního válce a podložky
Vyjměte náhradní díl z obalu.
  Upozornění:
Nedotýkejte se šedé porézní vrstvy náhradního válce nebo černé pryžové části sestavy podložky. Kožní maz na válcích může způsobit potíže s podáváním papíru.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadné díly řádně zlikvidovat.
Recyklace a vybalení
Obrázek : Recyklace a vybalení
Krok 4: Nainstalujte sestavu oddělovací podložky
  Upozornění:
Nedotýkejte se černé gumové vrstvy na sestavě podložky. Kožní maz na podložce může způsobit potíže s podáváním papíru. Společnost HP doporučuje si před manipulací se sestavami umýt ruce.
 1. Nasaďte pružinu (popisek 1) z použité sestavy oddělovací podložky (nebo použijte pružinu z této sady) na náhradní sestavu (popisek 2).
  Obrázek : Instalace pružiny
 2. Zarovnejte otvory na sestavě (popisek 1) s pojezdy na držáku (popisek 2).
  Obrázek : Zarovnání sestavy s držákem
 3. Vložte sestavu podložky do držáku.
    Poznámka:
  Při správné instalaci by se měla oddělovací podložka volně pohybovat na pružině nahoru a dolů. Pokud se podložka volně nepohybuje, zkontrolujte pružinu a proveďte instalaci znovu.
  Obrázek : Instalace sestavy podložky
 4. Posuňte vozík válečku zpět do středu hřídele (západka se zajistí).
    Poznámka:
  Jemně zatlačte na oddělovací podložku, aby na ni vozík válečku mohl najet.
  Obrázek : Posunutí vozíku válečku směrem doleva
Krok 5: Nainstalujte válec
  Upozornění:
Nedotýkejte se šedé porézní vrstvy na náhradním válečku. Kožní maz na válcích může způsobit potíže s podáváním papíru. Společnost HP doporučuje si před manipulací se sestavami umýt ruce.
 1. Nasaďte kolíky na spodní straně záchytného válečku do otvorů v držáku a otočte horní část válečku směrem nahoru a k tiskárně.
    Poznámka:
  Na začátku tohoto kroku je váleček vzhůru nohama, otočením se dostane do konečné polohy.
  Obrázek : Instalace válce
 2. Otáčejte horní stranou válečku směrem do tiskárny, dokud se nezajistí dvě západky.
  Obrázek : Zacvakněte dvě západky
 3. Zavřete dvířka tonerové kazety.
    Poznámka:
  Pokud byla tonerová kazeta vyjmuta, nezapomeňte ji znovu vložit.
  Obrázek : Zavření dvířek tonerové kazety

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...