hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet M506, MFP M527, HP LaserJet Managed E50045, E52545 - Demontáž a výměna: Paměťový modul DIMM

Úvod

Tento dokument obsahuje postup demontáže a výměny paměťového modulu DIMM.

Než začnete provádět servis

Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
  Upozornění:
Tento díl obsahuje součásti, které jsou citlivé na elektrostatický výboj (ESD). Chcete-li snížit riziko poškození elektrostatickým výbojem, vždy se před prací se součástmi citlivými na elektrostatický výboj (ESD) dotkněte plechové kostry přístroje.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu sady paměťového modulu DIMM
E5K48-67902
G6W84-67902
Paměťový modul DIMM s pokyny (M527)
Paměťový modul Slim DIMM s pokyny (M506)

Požadované nástroje

K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.

Po provedení servisu

Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.

Test po provedení servisního zásahu

Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním konfigurační stránky ověřte, že tiskárna funguje správně.

Krok 1: Demontáž krytu formátovacího modulu

 1. Nasuňte kryt směrem k zadní straně tiskárny a sundejte ho.
  Obrázek : Demontáž krytu formátovacího modulu

Krok 2: Demontáž pevného disku

Poznámka:
Pouze modely s HDD. U ostatních modelů tento krok vynechejte a přejděte k Krok 3: Demontáž paměťového modulu DIMM.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Uvolněte zamykací konektor (popisek 1) a pak sevřením uvolněte pojistku (popisek 2).
  Obrázek : Uvolnění pevného disku
 2. Pootočte stranu pevného disku (HDD) s konektorem ven z formátovače (popisek 1) a poté jej vyjměte vysunutím, jak ukazuje obrázek (popisek 2).
  Obrázek : Vyjmutí pevného disku

Krok 3: Demontáž paměťového modulu DIMM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Poznámka:
Tiskárny M506 využívají paměťové moduly Slim DIMM.
 1. Pouze M506: Vyhledejte modul DIMM na formátovací jednotce a demontujte jej vytažením přímo z formátovací jednotky.
  Obrázek : Vyjmutí modulu DIMM (M506)
 2. Pouze M527: Proveďte následující akce
  1. Najděte ve formátovači modul DIMM a uvolněte dvě západky (popisek 1). Spodní hrana modulu DIMM se vytočí z držáku (popisek 2).
   Obrázek : Uvolnění modulu DIMM (M527)
  2. Vyjměte modul DIMM tak, že jej stáhnete dolů a vytáhnete.
   Obrázek : Vyjmutí modulu DIMM (M527)

Krok 4: Vybalení náhradního modulu paměti DIMM

Vyjměte náhradní sestavu z obalu.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje, abyste vadnou sestavu šetrně zlikvidovali.
Obrázek : Ilustrace recyklování a vybalení

Krok 5: Instalace paměťového modulu DIMM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Poznámka:
Tiskárny M506 využívají paměťové moduly Slim DIMM.
 1. Pouze M506: Zatlačte modul DIMM rovně do konektoru.
  Obrázek : Instalace modulu DIMM (M506)
 2. Pouze M527: Proveďte následující akce
  1. Vložte horní okraj modulu DIMM do držáku.
   Poznámka:
   Na modulu DIMM jsou zářezy a je tak možné jej vložit do držáku pouze jedním způsobem.
   Obrázek : Instalace modulu DIMM (M527)
  2. Otočte dolní stranu modulu DIMM směrem k držáku (popisek 1) a poté zkontrolujte, zda obě západky zapadly na své místo (popisek 2).
   Obrázek : Instalace modulu DIMM (M527)

Krok 6: Instalace pevného disku (HDD)

Poznámka:
Pouze modely s HDD. U ostatních modelů tento krok vynechejte a přejděte k Krok 7: Instalace krytu formátovacího modulu.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Než budete pokračovat, povšimněte si, kde se nachází zásuvka (popisek 1) v plechovém rámu, do kterého je třeba vsunout montážní výstupek kolébky disku (popisek 2).
    Upozornění:
  Tato část plechového rámu je oddělitelná deska (popisek 1). Při instalaci pevného disku na ni netlačte silou, aby se neoddělila.
  Obrázek : Umístění slotu v plechovém rámu
 2. Vsuňte montážní výstupek kolébky pevného disku do otvoru v plechovém rámu (popisek 1), poté sklopte stranu pevného disku s konektorem (popisek 2) na formátovač.
  Obrázek : Instalace pevného disku
 3. Ujistěte se, že je zamykací konektor (popisek 1) zajištěn a distanční matice (popisek 2) je utažená ve slotu ve formátovači. Pojistku může být nutné sevřít, aby se zacvakla.
  Obrázek : Instalace pevného disku

Krok 7: Instalace krytu formátovacího modulu

 1. Namontujte ho nasunutím směrem k přední části tiskárny.
  Obrázek : Instalace krytu formátovacího modulu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...