hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M506, MFP M527 - Demontáž a výměna: integrovaná multimediální karta (eMMC)

  Poznámka:
Pouze tiskárny řady M506 (všechny modely) a M527dn.
Úvod
Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu integrované multimediální karty (eMMC).
Než začnete provádět servis
Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
  Upozornění:
Tento díl obsahuje součásti, které jsou citlivé na elektrostatický výboj (ESD). Chcete-li snížit riziko poškození elektrostatickým výbojem, vždy se před prací se součástmi citlivými na elektrostatický výboj (ESD) dotkněte plechové kostry přístroje.
  Poznámka:
Formátovací modul, řadič DC a desku plošných spojů karty eMMC nevyměňujte současně v rámci jediného servisního zásahu na tiskárně. Mohli byste způsobit, že tiskárna bude nestabilní nebo neschopná provozu.
  Poznámka:
Data uložená na kartě eMMC nejsou zabezpečená a není možné je zašifrovat.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
číslo dílu sady integrované multimediální karty (eMMC)
5851-6436 (M527dn)
5851-6687 (M506)
integrovaná multimediální karta (eMMC) s pokyny
integrovaná multimediální karta (eMMC) s pokyny
Požadované nástroje
K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
Po provedení servisu
Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.
Test po provedení servisního zásahu
Zkontrolujte, zda se tiskárna inicializuje do stavu Připraveno.
Vytištěním konfigurační stránky ověřte, že tiskárna funguje správně.
Krok 1: Demontáž krytu formátovacího modulu
 1. Nasuňte kryt směrem k zadní straně tiskárny a sundejte ho.
  Obrázek : Demontáž krytu formátovacího modulu
Krok 2: Demontáž integrované multimediální karty (eMMC)
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
  Poznámka:
Pouze tiskárny řady M506 (všechny modely) a M527dn.
 1. Vyhledejte kartu eMMC na formátovací jednotce a demontujte ji vytažením přímo z formátovací jednotky.
  Obrázek : Demontáž karty eMMC
Krok 3: Vybalení náhradní karty eMMC
Vyjměte náhradní sestavu z obalu.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje, abyste vadnou sestavu šetrně zlikvidovali.
Obrázek : Ilustrace recyklování a vybalení
Krok 4: Instalace karty eMMC
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
  Poznámka:
Pouze tiskárny řady M506 (všechny modely) a M527dn.
 1. Konektor náhradní karty eMMC (popisek 1) zarovnejte s konektorem na formátovači a poté kartu eMMC připojte zatlačením směrem k formátovači.
    Poznámka:
  Zatlačte na kartu eMMC v místě, na které ukazuje šipka. Ignorujte případné štítky „Push here“ (Zatlačit zde) na kartě eMMC. Dbejte na to, aby byla karta eMMC zcela zasunuta do konektoru.
    Poznámka:
  Modul eMMC je možné ve formátovači nainstalovat pouze jedním způsobem.
  Obrázek : Instalace karty eMMC
Krok 5: Instalace krytu formátovacího modulu
 1. Namontujte ho nasunutím směrem k přední části tiskárny.
  Obrázek : Instalace krytu formátovacího modulu
Krok 6: Opětovná instalace firmwaru produktu
  Poznámka:
Pokud instalujete novou kartu eMMC, přeinstalujte firmware pomocí následujících kroků.
 1. Přejděte na stránku www.hp.com/go/futuresmart.
 2. Vyberte možnost Upgrade now (Aktualizovat).
 3. Najděte si svůj model podnikové tiskárny.
 4. Výběrem odkazu otevřete stránku pro stažení firmwaru.
 5. Vyberte ze seznamu operačních systémů možnost OS Independent (Nezávislý na OS).
 6. V části Firmware vyhledejte soubor pro více operačních systémů.
 7. Vyberte položku Download (Stáhnout).
  Poznámka:
Pokyny k instalaci najdete na stránce www.hp.com/go/futuresmart. Vyberte možnost Upgrade now (Aktualizovat) a poté odkaz How to perform a firmware update (Jak provést aktualizaci firmwaru).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...