hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M506, MFP M527 - Instalace volitelné skříně/stojanu

Instalace volitelné skříně/stojanu
Tento dokument obsahuje postup instalace volitelné skříně/stojanu pro tiskárny HP LaserJet Enterprise M506 a HP LaserJet Enterprise MFP M527.
Obrázek : Stojan se skříňkou
Ponechejte kolem tiskárny dostatek prostoru na otevření všech dvířek a zásobníků.
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
  Obrázek : Vypnutí tiskárny
 2. Odpojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel.
  Pouze M527: Odpojte telefonní kabel pro fax.
  Obrázek : Odpojení kabelů
 3. Otevřete podavač na 550 listů papíru.
    Upozornění:
  Nevytahujte současně více než jeden zásobník papíru.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 4. Zvednutím páčky odaretujte podavač papíru.
    Poznámka:
  Pokud je nainstalováno více podavačů papíru, opakujte kroky 4 až 6 a odaretujte všechny podavače papíru.
  Obrázek : Odaretování zásobníku
 5. Přejděte k zadní straně tiskárny.
  Obrázek : Přejděte k zadní straně tiskárny
 6. Stisknutím páčky směrem k zadní části tiskárny dokončete odaretování podavače.
  Obrázek : Odaretace podavače
 7. Umístěte všechny podavače papíru na skříň/stojan a potom umístěte tiskárnu na skříň/stojan s podavačem papíru.
    Upozornění:
  Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
  Obrázek : Umístění tiskárny na skříň/stojan
 8. Otevřete dvířka skříně/stojanu.
  Obrázek : Otevření dvířek
 9. Zatlačením na páčku aretujte skříň/stojan.
  Obrázek : Aretace skříně/stojanu
 10. Zavřete dvířka skříně/stojanu.
  Obrázek : Zavření dvířek
 11. Otevřete zásobník.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 12. Aretujte podavač zatlačením na aretační páčku.
    Poznámka:
  Pokud je nainstalováno více podavačů papíru, opakujte tento krok, dokud nezaaretujete všechny podavače papíru.
  Obrázek : Zajištění zásobníku
 13. Přejděte k zadní straně tiskárny.
  Obrázek : Přejděte k zadní straně tiskárny
 14. Stiskněte páčku na zadní straně skříně/stojanu směrem k přední části tiskárny.
  Obrázek : Aretace skříně/stojanu
 15. Stisknutím páčky pod zadní úchytkou směrem k přední části tiskárny dokončete aretaci podavače a skříně.
  Obrázek : Aretace podavače
 16. Aretujte kolečka na skříni/stojanu.
  Obrázek : Aretace koleček
 17. Připojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel.
  Pouze M527: Připojte telefonní kabel pro fax.
  Obrázek : Připojení kabelů
 18. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  Obrázek : Zapnutí tiskárny

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...