solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro MFP M426, M427 - Odstranění uvíznutého papíru z duplexní jednotky

Odstranění uvíznutého papíru z duplexní jednotky

Podle následujícího postupu zkontrolujete všechna kritická místa automatické duplexní jednotky, zda v nich neuvízl papír. Dojde-li k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu se zobrazí animace, podle které můžete papír odstranit.
 1. Z tiskárny zcela vyjměte zásobník 2.
  Obrázek : Demontáž zásobníku
 2. Stisknutím zeleného tlačítka uvolněte podavač oboustranného tisku.
  Obrázek : Stiskněte zelené tlačítko
 3. Odstraňte uvíznutý papír.
  Obrázek : Odstranění uvíznutého papíru
 4. Zavřete podavač oboustranného tisku.
  Obrázek : Zatlačte na podavač oboustranného tisku
 5. Znovu zasuňte zásobník 2.
  Obrázek : Zavření zásobníku


Další možnosti podpory