hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet - Instalace ovladače systému Windows pro tiskárnu HP, která je součástí sítě v systému Windows 10

Úvod

Chcete-li určit, zda je tiskárna podporována, nebo zobrazit seznam ovladačů a softwaru pro tiskárny HP LaserJet dostupných pro použití v systému Windows, přejděte na Podpora ovladačů a softwaru pro systém Windows 10.
Poznámka:
Ovladače HP pro systém Windows 10 nebudou dostupné, dokud 29. července 2015 nevyjde systém Windows 10.
Mnoho tiskáren HP LaserJet je při dodání vybaveno ovladačem ze služby Windows Update nebo je tento ovladač součástí operačního systému Windows (OS), tzv. „součást OS“. U některých tiskáren LaserJet se jedná o jediné ovladače, které jsou pro danou tiskárnu k dispozici, a není proto dostupné žádné stahování ze stránek www.hp.com. Tento dokument obsahuje pokyny k získání ovladače pro kabelové nebo bezdrátové tiskárny připojené k síti.
Je-li tiskárna podporována, můžete získat ovladač jedním ze čtyř způsobů:

Způsob 1: Připojení k síti a povolení funkce automatického zjišťování

V systému Windows 10 je funkce automatického nastavení ve výchozím nastavení povolena pro všechny počítače a tiskárny v malé síti s 30 nebo méně zařízeními. Po prvním připojení počítače k síti vás operační systém vyzve, abyste povolili systému Windows zjistit zařízení a tiskárny v domácí nebo firemní síti. Pokud toto povolíte, systém Windows automaticky rozpozná tiskárnu a stáhne a nainstaluje správný software ovladače HP (je-li k dispozici) pro zařízení a tiskárny. To vyžaduje, aby síť nebyla součástí domény a aby uživatel měl oprávnění správce.
Poznámka:
Pokud vaše prostředí zahrnuje více než 30 zařízení, může být tato funkce zakázána. Chcete-li tuto funkci povolit, zapněte zjišťování webových služeb, kontaktujte svého správce systému nebo oddělení podpory IT.
 1. Připojte se ke kabelové nebo bezdrátové síti.
 2. Výběrem možnosti Ano povolíte systému Windows připojení k privátní síti a automatické zjištění a nastavení tiskáren.
  Poznámka:
  Pokud jste již tuto výzvu obdrželi a buď zakázali, nebo vybrali veřejnou síť, přejděte na Způsob 2 a ručně nainstalujte ze složky Zařízení a tiskárny v systému Windows. Chcete-li změnit svůj výběr, otevřete okno Nastavení, vyberte Síť a internetu, vyberte Ethernet, vyberte připojení a poté zapněte funkci „Vyhledávat zařízení a obsah“.
  Obrázek : Výzva k automatickému zjišťování v systému Windows 10
 3. Počkejte, až systém Windows automaticky zjistí a nastaví tiskárnu.

Způsob 2: Okamžitá instalace ovladače ze složky Zařízení a tiskárny systému Windows

Pokud je tiskárna připojena k síti s 30 nebo méně zařízení, postupujte následovně:
Poznámka:
Pokud vaše prostředí zahrnuje více než 30 zařízení, může tato funkce vyžadovat přihlašovací údaje správce. Pokud ano, obraťte se na správce systému nebo oddělení podpory IT.
 1. Připojte síťový kabel k tiskárně.
 2. Otevřete Zařízení a tiskárny.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu a počkejte, až systém Windows automaticky zjistí dostupné tiskárny.
 4. Vyberte tiskárnu a klikněte na Další.
 5. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte pro tiskárnu kód PIN WPS.
 6. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci.
Pokud není tiskárna v seznamu uvedena, zkuste postup níže.
 1. Otevřete Zařízení a tiskárny.
 2. Klikněte na možnost Přidat tiskárnu.
 3. Klikněte na položku Požadovaná tiskárna není v seznamu.
 4. Vyberte Moje tiskárna je o něco starší. Pomozte mi ji nalézt a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
Pokud tiskárna nebyla nalezena, zkuste postup níže.
 1. Mějte připravenou IP adresu nebo název hostitele tiskárny.
 2. Otevřete Zařízení a tiskárny.
 3. Klikněte na možnost Přidat tiskárnu.
 4. Klikněte na položku Požadovaná tiskárna není v seznamu.
 5. Přidejte místní nebo síťovou tiskárnu pomocí ručního nastavení a klikněte na tlačítko Další.
 6. Vyberte Standardní port protokolu TCP/IP.
 7. Zadejte IP adresu tiskárny nebo název hostitele a poté klikněte na Další.
 8. Vyberte možnost Nahradit aktuální ovladač a klikněte na tlačítko Další.
 9. Vytiskněte zkušební stránku.
  • Pokud se zkušební stránka vytiskne, máte hotovo.
  • Pokud se nevytiskne, nebo potřebujete pokročilejší funkce, podívejte se na Instalace ovladače ze služby Windows Update nebo při připojení k jiné podsíti.

Metoda 3: Instalace ovladače pomocí služby Windows Update nebo při připojení k jiné podsíti

Poznámka:
Pokud vaše společnost omezuje přístup k internetu nebo službě Windows Update, obraťte se na správce systému nebo oddělení podpory IT.
 1. Spusťte službu Windows Update.
  1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k Internetu.
  2. Otevřete Zařízení a tiskárny.
  3. Klikněte na možnost Přidat tiskárnu.
  4. Klikněte na položku Požadovaná tiskárna není v seznamu.
  5. Vyberte možnost Přidat místní nebo síťovou tiskárnu pomocí ručního nastavení a klikněte na tlačítko Další.
  6. Zvolte možnost Použít stávající port.
  7. Klikněte na Windows Update a počkejte, až se proces aktualizace dokončí.
 2. V seznamu výrobců klikněte na možnost HP a vyhledejte svou tiskárnu.
  Poznámka:
  Ovladače tiskárny nemusí být uvedeny v abecedním nebo číselném pořadí. Pečlivě seznam projděte a vyhledejte správný model tiskárny.
 3. Vyberte ovladač tiskárny a poté klikněte na tlačítko Další.
 4. Vyberte možnost Nahradit aktuální ovladač.
 5. Vytiskněte zkušební stránku.
Pokud se nezdařila úspěšná instalace ovladače tiskárny nebo pokud nelze tisknout, podívejte se do části Poradce při potížích.

Způsob 4: Stažení ovladače pro pozdější využití nebo pro použití v jiném počítači

Chcete-li stáhnout ovladač služby Windows Update a nainstalovat jej později nebo do jiného počítače, postupujte takto:
Poznámka:
Tento postup je obvykle určen pro správce systému a odborníky z oddělení podpory IT. Tento postup mohou použít také uživatelé, kteří se nemohou připojit ke službě Windows Update nebo chtějí alternativní možnost, jak získat soubor ovladače.
 1. Než budete pokračovat, přejděte na článek 323166 znalostní báze Microsoft Knowledge Base a přečtěte si pokyny.
 2. Přejděte na katalog služby Microsoft Update (http://catalog.update.microsoft.com) a budete-li vyzváni, vytvořte uživatelské jméno a přihlaste se.
  Poznámka:
  Chcete-li zobrazit seznam nejčastějších dotazů týkajících se katalogu služby Microsoft Update, přejděte na následující webové stránky společnosti Microsoft http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Faq.aspx.
 3. Zadejte název tiskárny HP nebo číslo modelu (M351 nebo M475 atd.) do pole hledání a poté klikněte na tlačítko Hledat.
 4. Ve výsledcích hledání v katalogu služby Microsoft Update vyhledejte ovladač ve sloupci Klasifikace označeném jako Ovladače (tiskárny).
 5. Vyberte možnost ovladače v operačním systému Windows 10 uvedenou ve sloupci Zařízení a poté klikněte na tlačítko Přidat.
 6. Opakujte tento proces pro všechny další ovladače tiskárny v systému Windows a poté stáhněte aktualizace.
 7. Postupujte podle pokynů společnosti Microsoft a rozbalte a nainstalujte ovladače, jak je uvedeno v článku 323166 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.
Pokud se nezdařila úspěšná instalace ovladače tiskárny, který je součástí systému Windows, podívejte se do části Poradce při potížích.

Poradce při potížích

Nastanou-li během instalace potíže, využijte následující tipy:
 • Ujistěte se, zda je počítač, do kterého chcete nainstalovat ovladače, připojen k internetu.
 • V případě potřeby dočasně deaktivujte bránu firewall, abyste mohli službu Windows Update využít.
 • Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a správně nakonfigurovaná.
 • Ujistěte se, že máte přihlašovací údaje správce.
Pomocí níže uvedených odkazů odstraňte specifické potíže:

Neznám IP adresu nebo název hostitele

Pokud neznáte nebo nemáte k dispozici IP adresu nebo název hostitele tiskárny, vytiskněte konfigurační stránku, která IP adresu tiskárny obsahuje. Pokyny naleznete v uživatelské příručce, která je dodávána s tiskárnou.

Nelze se připojit ke službě Windows Update

Zkontrolujte, zda je počítač připojen k internetu a zda je povolena funkce služby Windows Update. Pokud přístup k internetu není k dispozici nebo vaše firma omezuje přístup ke službě Windows Update, kontaktujte svého správce systému nebo oddělení IT podpory.

Ovladač není v seznamu

Zkuste znovu spustit službu Windows Update a zkuste znovu vyhledávat podle čísla modelu (např. M351 nebo M475). Pokud ovladač stále není v seznamu uveden, nemusí být tiskárna podporována. Přejděte na Tiskárny nepodporované v systému Windows.

Ovladač je v seznamu, ale nefunguje

Nainstalujte ovladač ručně ze složky Zařízení a tiskárny systému Windows.

Ztráta funkčnost nebo funkce

Nainstalujte ovladač ručně ze složky Zařízení a tiskárny, nebo přejděte na Podporu HP a vyhledejte stažení ovladače.

Nelze tisknout nebo skenovat

Nainstalujte ovladač ručně ze složky Zařízení a tiskárny.

Zpráva „Vaše zařízení jsou připravena k použití“

Připojením kabelu USB dojde při připojení k vytvoření portu a v některých případech se ovladač nainstaluje automaticky. Tiskárny, jejichž ovladač je součástí systému Windows: Pokud připojíte počítač k internetu a poté zařízení k počítači pomocí kabelu USB, systém Windows rozpozná hardware a automaticky nainstaluje správný ovladač. Pokud se zobrazí okno Zařízení jsou připravena k použití a nezavře se automaticky, zavřete je.

V seznamu je pro tiskárnu uvedeno více ovladačů

Ovladač, který je součástí operačního systému, je obvykle v nabídce Zařízení a tiskárny označen jako „Class“. Tento ovladač obvykle doporučujeme, když není k dispozici žádná jiná možnost. Je-li pro vaši tiskárnu v seznamu uvedeno více ovladačů a nejste si jisti, který z nich vybrat, přejděte na Jak vybrat správný ovladač tiskárny.

Služba Windows Update zdá se zamrzá nebo nefunguje

Proces aktualizace službou Windows Update může nějakou dobu trvat (v závislosti na prostředí to může být hodina i více). Proces nepřerušujte a vyčkejte na jeho dokončení. Pokud se zdá, že služba Windows Update zamrzá nebo nefunguje, zkontrolujte připojení k internetu a zkuste to znovu.

Po instalaci jsou v seznamu dvě tiskárny

Pokud jsou v nabídce Zařízení a tiskárny uvedeny dvě tiskárny a vy chcete používat pouze jednu, odstraňte tiskárnu, která není označena jako výchozí. Chcete-li ji odstranit, klikněte pravým tlačítkem na tiskárnu, která není označena jako výchozí, a vyberte možnost Odebrat zařízení.
Pokud jste nebyli schopni úspěšně nainstalovat ovladač tiskárny, který je součástí v systému Windows, nebo ze služby Windows Update, tiskárna nemusí být podporována. Přejděte na Zařízení nepodporovaná systémem Windows.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...