hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP  - Instalace a používání aplikace HP Smart (Windows 10)

Tento dokument je určen pro tiskárny HP a aplikaci HP Smart používanou v počítačích se systémem Windows 10.
Aplikace HP Smart obsahuje nástroje k tisku, skenování, kontrole hladin inkoustu a nastavení tiskárny v bezdrátové síti.
Poznámka:
Tento dokument je určen pro aplikaci HP Smart v systému Windows 10. Pokud používáte počítač Mac nebo mobilní zařízení, přejděte do části Instalace a používání aplikace HP Smart (Mac) nebo Instalace a používání aplikace HP Smart (Android, iOS).
Ikona aplikace HP Smart

Krok 1: Instalace aplikace HP Smart

Nainstalujte aplikaci HP Smart a poté přidejte tiskárnu.
 1. Na zařízení se systémem Windows 10 přejděte na nabídku HP Smart (v angličtině), chcete-li získat aplikaci z obchodu Windows Store, a poté podle pokynů na obrazovce aplikaci stáhněte a nainstalujte.
 2. Na počítači spusťte aplikaci HP Smart a klikněte na znaménko plus.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte tiskárnu nebo nastavte novou tiskárnu.

Krok 2: Tisk nebo skenování dokumentů a fotografií

Na domovské obrazovce aplikace HP Smart klikněte na dlaždici a spusťte tisk nebo skenování položky z tiskárny nebo skenujte obrázky prostřednictvím kamery zařízení se systémem Windows 10.
Domovská obrazovka aplikace HP Smart

Krok 3: Správa předvoleb tiskárny, zpráv a spotřebního materiálu

Z domovské obrazovky můžete sledovat stav tiskárny a přistupovat k panelu nástrojů HP Instant Ink, případně zobrazit informace o tiskárně, hlášení tiskárny nebo úlohy údržby.
Poznámka:
Informace o tiskárně, zprávy a nástroje se u jednotlivých tiskáren liší.
 • Zobrazit stav tiskárny: Potvrďte, že vaše tiskárna je připravena k použití. Žlutý výstražný trojúhelník se zobrazí, když tiskárna vyžaduje pozornost.
 • Kontrola úrovně inkoustu nebo toneru a objednávání spotřebního materiálu: Odhadované hladiny inkoustu nebo toneru si zobrazíte na domovské obrazovce. Chcete-li objednat spotřební materiál, klikněte na svou tiskárnu, klikněte na tlačítko Stav spotřebního materiálu a poté klikněte na volbu Objednat spotřební materiál.
 • Přístup k panelu HP Instant Ink: Kliknutím na dlaždici HP Instant Ink otevřete panel služby HP Instant Ink nebo možnost zaregistrovat tiskárnu do služby HP Instant Ink.
 • Tisk sestav a přístup k nástrojům: Když kliknete na tiskárnu a poté na Zprávy tiskárny, můžete tisknout zprávy, například protokol o stavu tiskárny, stránku konfigurace sítě nebo zprávu o kvalitě tisku. Když kliknete na Nástroje pro kvalitu tisku, můžete provádět údržbu tiskárny.
 • Zobrazení stavu a informací bezdrátové sítě: Klikněte na tiskárnu a poté kliknutím na položku Informace o síti zobrazte potřebné informace, například IP adresu tiskárny, název ve Wi-Fi Direct a stav sítě.
 • Zobrazení seznamu tiskových úloh: Klikněte na tiskárnu a poté na volbu Zobrazit, co se tiskne a prohlížejte aktuální tiskovou úlohu.
  Ne všechny modely tiskáren podporují tuto funkci.
 • Přístup k integrovanému webovému serveru (EWS) tiskárny: Klikněte na tiskárnu a poté kliknutím na položku Upřesnit nastavení otevřete integrovaný webový server tiskárny (EWS).
 • Vymazat tiskárnu: Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a poté kliknutím na volbu Vymazat tuto tiskárnu odstraňte tiskárnu z domovské obrazovky.

Krok 4: Informace o dalších funkcích a zdrojích

Z hlavní obrazovky aplikace HP Smart můžete prozkoumat další funkce aplikace HP Smart a přejít na zdroje podpory od společnosti HP.
Poznámka:
Některé funkce nemusí být u vaší tiskárny dostupné.
 • Print Anywhere: Když zrovna nejste u tiskárny, můžete tiskové úlohy posílat přes internet pomocí mobilního zařízení. Funkce je dostupná u vybraných tiskáren HP. Přejděte k části Print Anywhere s aplikací HP Smart, kde najdete další informace.
 • Chytré úlohy: Můžete si vytvořit zkratky pro tisk, odesílání e-mailem a ukládání souborů z aplikace HP Smart. Přejděte k části Používání chytrých úloh, kde najdete další informace.
 • Mobilní fax: Odesílejte faxy z počítače se systémem Windows 10 na faxový přístroj nebo na tiskárnu s funkcí faxu. Přejděte k části Odesílání faxů pomocí aplikace HP Smart, kde najdete další informace.
 • Přehrát & Learn: Přístup k bezplatnému obsahu pro tisk dětem, například studijní listy, barevné stránky, hádanky, četba a další.
 • Nápověda a podpora: Získejte informace o službách dostupných pro vaši tiskárnu, jako je HP Smart (dříve HP Connected) nebo HP ePrint, a vyhledejte dokumenty s návody a postupy pro řešení problémů v rámci podpory HP.
 • Zdroje: Vyhledejte univerzální ovladač faxu a pomocí automatického nástroje Diagnostika a opravy rychle vyřešte problémy s tiskem a skenováním.
  Zdroje se liší podle používané tiskárny a operačního systému.
 • Nastavení: Přizpůsobení domovské obrazovky a získání dalších informací, například prohlášení o ochraně osobních údajů, dohod o sběru dat, příležitostí pro zpětnou vazbu atd.

Nejčastější dotazy

Přečtěte si následující části, kde získáte další informace o používání aplikace a odstraňování problémů.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...