hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP  - Instalace a používání aplikace HP Smart (Windows 10)

Tento dokument je určen pro tiskárny HP a aplikaci HP Smart používanou v počítačích se systémem Windows 10.
Aplikace HP Smart obsahuje nástroje k tisku, skenování, kontrole hladin inkoustu a nastavení tiskárny v bezdrátové síti.
K používání některých funkcí HP Smart mohou být vyžadovány účty HP. Nemáte-li účet, můžete jej během procesu instalace softwaru vytvořit.
Poznámka:
Tento dokument je určen pro aplikaci HP Smart v systému Windows 10. Pokud používáte počítač Mac nebo mobilní zařízení, přejděte do části Instalace a používání aplikace HP Smart (Mac) nebo Instalace a používání aplikace HP Smart (Android, iOS).
Ikona aplikace HP Smart

Krok 1: Instalace aplikace HP Smart

Nainstalujte aplikaci HP Smart a poté přidejte tiskárnu.
 1. Na zařízení se systémem Windows 10 přejděte na nabídku HP Smart (v angličtině), chcete-li získat aplikaci z obchodu Windows Store, a poté podle pokynů na obrazovce aplikaci stáhněte a nainstalujte.
  Poznámka:
  Před stažením se odpojte od připojení k virtuální privátní síti (VPN).
 2. Po dokončení instalace otevřete aplikaci HP Smart.
 3. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Continue (pokračovat) a pak Ano.
  Aplikace HP Smart umožňuje shromažďovat údaje o využití.
 4. V závislosti na vašem požadavku klikněte na jednu z následujících možností:
  • Nastavte novou tiskárnu: Nastavte novou tiskárnu nebo připojte tiskárnu, která již byla nastavena.
  • Přihlásit se: Chcete-li používat funkce HP Smart, vytvořte účet HP nebo se přihlaste ke svému účtu HP. Budete-li vyzváni k ověření účtu, postupujte dle pokynů na obrazovce a vyhledejte ověřovací kód.
  • Přeskočit nyní: Přejdete na domovskou obrazovku aplikace HP Smart.
 5. Na domovské obrazovce klikněte na možnost Přidat tiskárnu nebo znaménko plus .
  Poznámka:
  Aplikace HP Smart vyhledá tiskárny v režimu bezdrátového nastavení nebo v již připojených tiskárnách.
  • Tiskárna v režimu bezdrátového nastavení: Aplikace HP Smart uvádí tiskárnu s názvem modelu a možnost Nastavení .
  • Bezdrátové nebo ethernetové tiskárny připojené: Aplikace HP Smart uvádí tiskárnu s názvem modelu a IP adresou.
  • Tiskárna připojená prostřednictvím USB: Aplikace HP Smart uvádí tiskárnu s názvem modelu a portem USB.
 6. Vyberte svou tiskárnu a klikněte na tlačítko Pokračovat.
 7. Pokud aplikace HP Smart při prvním hledání nepodaří Vyhledat tiskárnu, klikněte na možnost nastavit novou tiskárnu a zvolte způsob připojení a poté klikněte na tlačítko pokračovat.
  Obrazovka nastavení tiskárny
 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.
Pokud vaše tiskárna ještě není zjištěna, zavřete a otevřete aplikaci HP Smart a poté znovu přidejte tiskárnu.

Krok 2: Tisk nebo skenování dokumentů a fotografií

Na domovské obrazovce aplikace HP Smart klikněte na dlaždici a spusťte tisk nebo skenování položky z tiskárny nebo skenujte obrázky prostřednictvím kamery zařízení se systémem Windows 10.
Domovská obrazovka aplikace HP Smart

Krok 3: Správa předvoleb tiskárny, zpráv a spotřebního materiálu

Z domovské obrazovky můžete sledovat stav tiskárny a přistupovat k panelu nástrojů HP Instant Ink, případně zobrazit informace o tiskárně, hlášení tiskárny nebo úlohy údržby.
Poznámka:
Informace o tiskárně, zprávy a nástroje se u jednotlivých tiskáren liší.
 • Zobrazit stav tiskárny: Potvrďte, že vaše tiskárna je připravena k použití. Žlutý výstražný trojúhelník se zobrazí, když tiskárna vyžaduje pozornost.
 • Kontrola úrovně inkoustu nebo toneru a objednávání spotřebního materiálu: Odhadované hladiny inkoustu nebo toneru si zobrazíte na domovské obrazovce. Chcete-li objednat spotřební materiál, klikněte na svou tiskárnu, klikněte na tlačítko Stav spotřebního materiálu a poté klikněte na volbu Objednat spotřební materiál.
 • Přístup k panelu HP Instant Ink: Kliknutím na dlaždici HP Instant Ink otevřete panel služby HP Instant Ink nebo možnost zaregistrovat tiskárnu do služby HP Instant Ink.
 • Tisk sestav a přístup k nástrojům: Když kliknete na tiskárnu a poté na Zprávy tiskárny, můžete tisknout zprávy, například protokol o stavu tiskárny, stránku konfigurace sítě nebo zprávu o kvalitě tisku. Když kliknete na Nástroje pro kvalitu tisku, můžete provádět údržbu tiskárny.
 • Zobrazení stavu a informací bezdrátové sítě: Klikněte na tiskárnu a poté kliknutím na položku Informace o síti zobrazte potřebné informace, například IP adresu tiskárny, název ve Wi-Fi Direct a stav sítě.
 • Zobrazení seznamu tiskových úloh: Klikněte na tiskárnu a poté na volbu Zobrazit, co se tiskne a prohlížejte aktuální tiskovou úlohu.
  Ne všechny modely tiskáren podporují tuto funkci.
 • Přístup k integrovanému webovému serveru (EWS) tiskárny: Klikněte na tiskárnu a poté kliknutím na položku Upřesnit nastavení otevřete integrovaný webový server tiskárny (EWS).
 • Vymazat tiskárnu: Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a poté kliknutím na volbu Vymazat tuto tiskárnu odstraňte tiskárnu z domovské obrazovky.
 • Stručný přehled: Klikněte na svou tiskárnu a poté kliknutím na možnost rychlý odkaz otevřete stránku základy tiskárny nebo domovskou stránku tiskárny.

Krok 4: Informace o dalších funkcích a zdrojích

Z hlavní obrazovky aplikace HP Smart můžete prozkoumat další funkce aplikace HP Smart a přejít na zdroje podpory od společnosti HP.
Poznámka:
Některé funkce nemusí být u vaší tiskárny dostupné.
 • Print Anywhere: V případě, že jste mimo tiskárnu, můžete odesílat tiskové úlohy přes Internet pomocí mobilního zařízení. Funkce je dostupná u vybraných tiskáren HP. Přejděte k části Print Anywhere s aplikací HP Smart, kde najdete další informace.
 • Chytré úlohy: Můžete si vytvořit zkratky pro tisk, odesílání e-mailem a ukládání souborů z aplikace HP Smart. Přejděte k části Používání chytrých úloh, kde najdete další informace.
 • Mobilní fax: Odesílejte faxy z počítače se systémem Windows 10 na faxový přístroj nebo na tiskárnu s funkcí faxu. Přejděte k části Odesílání faxů pomocí aplikace HP Smart, kde najdete další informace.
 • Printables: Přístup k bezplatnému obsahu pro tisk dětem, například studijní listy, barevné stránky, hádanky a četba.
 • Nápověda a podpora: Informace o technologii HP Smart, tiskárnách a připojení, jak tisknout, skenovat a sdílet, odkazy na další pomoc a podporu a získání rychlé a bezplatné pomoci od našeho virtuálního agenta. Podporované jazyky virtuálního agenta jsou angličtina, španělština, němčina, holandština, francouzština, japonština, zjednodušená čínština a portugalština.
 • Diagnostika & oprava: Pomocí tohoto automatizovaného nástroje rychle vyřešíte problémy s tiskem a skenováním.
 • Nastavení: Přizpůsobení domovské obrazovky a získání dalších informací, například prohlášení o ochraně osobních údajů, dohod o sběru dat, příležitostí pro zpětnou vazbu atd.
 • Aktivity: Přístup do centra aktivit umožňuje zobrazit probíhající aktivity týkající se tisku, inteligentní úlohy, mobilního faxu a zobrazení oznámení pro váš účet HP nebo dodávku HP.
 • Můj účet HP: Přístup ke svému účtu HP, kde můžete spravovat účty, přidávat tiskárny a spravovat výhody společnosti HP. Obsah se může lišit v závislosti na typu vašeho účtu.

Nejčastější dotazy

Přečtěte si následující části, kde získáte další informace o používání aplikace a odstraňování problémů.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...