hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Používání osobní digitální asistentky Cortany (Windows 10)

Tento dokument platí pro počítače HP a Compaq se systémem Windows 10.
Osobní digitální asistentka Cortana vám pomůže spravovat osobní informace, nastavení a různé úkoly. Chcete-li použít Cortanu, je nutné připojit počítač k Internetu.
  Poznámka:
Cortana není dostupná ve všech zemích/oblastech. Informace o oblastech a jazycích Cortany naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft (v angličtině).
V tomto dokumentu jsou uvedeny následující postupy:
 • nastavení Cortany;
 • použití funkce Ahoj, Cortano;
 • otevření programů, souborů a aplikací;
 • přidání oblíbených míst;
 • použití upozornění;
 • změna nastavení Cortany;
 • použití Cortany v prohlížeči Microsoft Edge.
První nastavení asistentky Cortany
Než budete moci použít digitální asistentku Cortana, vyžaduje společnost Microsoft povolení ke shromažďování vašich osobních informací.
  Poznámka:
Funkce rozpoznávání řeči není k dispozici ve všech jazycích a nefunguje u všech počítačů. Doporučení, co dělat, pokud tato funkce nefunguje s vaším počítačem, naleznete v tomto dokumentu v části Co když nastavení Cortany selže?.
 1. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k Internetu.
 2. Chcete-li otevřít Cortanu, klikněte na pole Zadat vyhledávání, které se také nazývá pole pro vyhledávání Cortana.
  Příklad pole pro vyhledávání Cortana
 3. V okně Cortana Help zkontrolujte typy úkolů, které vám Cortana může pomoci provést, poté klikněte na Cortana může provést i další akce...
  Kliknutí na možnost Cortana může provést i další akce...
 4. V okně Přihlášení klikněte na tlačítko Přihlásit.
  Zobrazí se okno Přihlásit se.
  Kliknutí na Přihlášení
 5. V okně Přihlásit se klikněte na účet, který chcete použít, nebo klikněte na účet Microsoft a přidejte nebo vytvořte jiný účet. Poté klikněte na tlačítko Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce, dokončete přihlášení.
  Umístění tlačítka Pokračovat
Povolení funkce Ahoj Cortano
Cortanu můžete naučit rozpoznat váš hlas a aktivovat Cortanu slovy Ahoj Cortano. Tato hands-free funkce umožňuje zadávat Cortaně požadované úkoly hlasovými příkazy. Můžete například říci „„Ahoj Cortano, vzbuď mě v 6 hodin“.
  Poznámka:
Funkce rozpoznávání řeči není k dispozici ve všech jazycích a nefunguje u všech počítačů. Doporučení, co dělat, pokud tato funkce nefunguje s vaším počítačem, naleznete v tomto dokumentu v části Co když nastavení Cortany selže?.
 1. Zkontrolujte, zda je Cortana nastavena. Další informace naleznete v části První nastavení asistentky Cortany v tomto dokumentu.
 2. Zkontrolujte, zda je počítač připojen k Internetu.
 3. Klikněte na pole pro vyhledávání Cortany a poté klikněte na ikonu Nastavení .
 4. Vyhledejte část Ahoj, Cortano a poté kliknutím na přepínač zapnutí/vypnutí zapněte funkci.
  Zobrazí se okno oprávnění.
  Kliknutí na přepínač, kterým zapnete funkci Ahoj, Cortano
 5. V části Ahoj, Cortano klikněte na tlačítko Naučit se říkat Ahoj, Cortano.
  Kliknutí na tlačítko Naučit se říkat Ahoj, Cortano
 6. V okně se zprávou, kde jste vyzváni zopakovat šest frází, klikněte na tlačítko Spustit.
  Cortana zobrazí postupně šest frází.
  Umístění tlačítka Spustit
 7. Každou frázi zopakujte, když se zobrazí. Po dokončení fráze Cortana zobrazí zprávu Všichni jste nastaveni!.
  Zpráva Všichni jste nastaveni!
Použití funkce Ahoj Cortano k vyhledání programů, souborů a aplikací Windows
Cortana vám může pomoci rychle hledat v nápovědě systému Windows. Systému Windows se můžete například zeptat, jak lze změnit velikost textu, kde jsou ovládací panely nebo jaká je vaše IP adresa. Můžete také vyhledat soubory systému Windows a aplikace vyslovením nebo zadáním názvu souboru nebo aplikace.
Používání zápisníku Cortana
Používejte zápisník Cortana k informování Cortany o vašich osobních zájmech. Můžete přidávat zájmy pomocí úprav v poli dovednosti. Některé z těchto zájmů jsou zapnuté už ve výchozím nastavení. Cortana nabízí různé odkazy na organizaci a správu dovedností, například:
 • Jídlo a pití: získejte doporučení na místa, kde se lze najíst a napít
 • Finance: zisky a ztráty na akciovém trhu
 • Novinky: získejte nejnovější titulky a články na témata, která vás zajímají
Okno zápisníku Cortana
Přidat oblíbená místa
Funkci oblíbených míst v Cortaně použijte k ukládání polohy oblíbených míst. Díky Cortaně také rychle vyhledáte cílové místo. Otevřete zápisník Cortany a upravte nebo přidejte oblíbené místo.
 1. Klikněte do vyhledávacího pole Cortana.
  Kliknutí na vyhledávací pole Cortana
 2. Klikněte na ikonu Zápisník , poté klikněte na ikonu tužky v okně Zápisník.
  Otevře se okno Přidat místo.
  Přidání oblíbených míst
 3. Klikněte na tlačítko Přidat místo.
  Otevře se okno Přidat oblíbené položky.
  Kliknutí na tlačítko Přidat místo
 4. Do pole Přidat oblíbenou položku zadejte název svého oblíbeného místa. Pokud například chcete přidat oblíbenou restauraci, zadejte název restaurace a poté restauraci vyberte ze seznamu výsledků vyhledávání.
  Příklad: Přidání oblíbené restaurace
 5. Pokud chcete přiřadit oblíbenému místu přezdívku, do pole Přezdívka zadejte její název a poté klikněte na tlačítko Uložit.
  Adresa a odkaz na mapu jsou přidány do oblíbených položek.
  Přidání oblíbeného místa
 6. Chcete-li zobrazit vaše oblíbená místa, klikněte na ikonu Zápisník , poté klikněte na ikonu tužky .
  Zobrazí se seznam vašich oblíbených míst.
 7. Chcete-li upravit oblíbené místo, podívat se na mapu nebo odstranit oblíbené místo, klikněte na ikonu nabídky , poté vyberte možnost Upravit, Zobrazit na mapě nebo Odstranit.
  Úprava oblíbeného místa
Změna jména, které pro vás Cortana používá
Otevřete zápisník Cortany a upravte jméno, které pro vás Cortana používá.
 1. Klikněte do vyhledávacího pole Cortana.
  Kliknutí na pole pro vyhledávání Cortany
 2. Klikněte na ikonu Zápisník , poté klikněte na vaši e-mailovou adresu pod vaše jméno.
  Zobrazí se okno O mně.
  Otevření okna O mně
 3. Klikněte na tlačítko Změnit mé jméno.
  Umístění tlačítka Změnit mé jméno
 4. Zadejte své jméno do pole a klikněte na Enter.
  Vyhledání tlačítka Enter
 5. Chcete-li si poslechnout, jak Cortana vyslovuje vaše jméno, klikněte na možnost Hear how I'll say it (Poslouchej, jak to vyslovím).
  Cortana vysloví vaše jméno.
  • Pokud Cortana vysloví vaše jméno správně, klikněte na možnost Správně a poté klikněte na Hotovo.
  • Pokud Cortana nevysloví vaše jméno správně, klikněte na Nesprávně a postupujte podle zobrazených pokynů.
  Zobrazí se zpráva Výborně, děkuji „...“, kde „...“ představuje jméno, které jste vybrali.
Změna nastavení Cortany
Pomocí nastavení Cortany změňte jméno, naučte Cortanu rozpoznávat váš hlas, změňte nastavení ochrany osobních údajů a proveďte další nastavení.
 1. Klikněte do pole pro vyhledávání Cortany.
  Kliknutí na vyhledávací pole Cortana
 2. Klikněte na ikonu Nastavení .
  Zobrazí se okno Nastavení.
  Okno nastavení Cortany
Použití Cortany v prohlížeči Microsoft Edge
Při provádění hledání v adresním řádku Microsoft Edge používá prohlížeč Microsoft Edge přizpůsobené informace, které jste poskytli Cortaně, aby lépe přizpůsobila výsledky hledání vašim potřebám. Pokud například do vyhledávací lišty Bing zadáte místní počasí, výsledky hledání budou ukazovat informace o počasí ve vašem místě. Pro změnu polohy klikněte na možnost Změnit vedle umístění zobrazeného na obrazovce.
Příklad Cortana zobrazující místní počasí
Pokud například najdete téma, o kterém chcete vědět více, můžete zvýraznit slovo nebo výraz na webu, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a poté zvolte, co má funkce Cortana dělat:
Zvýrazněte slovo a klikněte na ně pravým tlačítkem myši
 • Pro otevření okna s dalšími informacemi a souvisejícími odkazy klikněte na tlačítko Zeptat se Cortany na „...“, kde „...“ představuje zvýrazněné slovo nebo výraz.
  Příklad okna Cortana se zobrazením souvisejících odkazů
 • Aby mohla Cortana přečíst tuto stránku, klikněte na tlačítko Nahlas číst.
  Cortana načítá stránku.
  Hlas Cortany můžete ukončit, pozastavit, vrátit zpět, posunout rychle vpřed nebo změnit pomocí lišty Čtení nahlas.
  Panel nástrojů Cortana pro hlasité čtení
 • Pro výběr celé webové stránky klikněte na položku Vybrat vše.
 • Pro kopírování zvýrazněného slova nebo výrazu klikněte na tlačítko Kopírovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...