hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Používání prohlížeče Microsoft Edge (Windows 10)

Tento dokument platí pro počítače HP a Compaq s prohlížečem Microsoft Edge a se systémem Windows 10.
Microsoft Edge je výchozí prohlížeč pro počítače a mobilní zařízení se systémem Windows 10. Tento prohlížeč se integruje do ostatních služeb společnosti Microsoft, jako je například osobní digitální asistentka Cortana a služba OneDrive, a nabízí poznámkové nástroje a režim čtení.
Poznámka:
Některé weby se nemusí načíst, případně se mohou zobrazit následující zprávy: Tento web vyžaduje aplikaci Internet Explorer nebo Tento web používá technologie, která nejlépe fungují s aplikací Internet Explorer. Klikněte na ikonu Další v prohlížeči Microsoft Edge k zobrazení webů v aplikaci Internet Explorer 11. Pokud používáte tyto typy webů často, můžete změnit výchozí prohlížeč. Další informace najdete v části Změna výchozího prohlížeče v tomto dokumentu.
Některé weby se nemusí načíst, protože by byly vytvořeny pomocí aplikace Adobe Flash. Je-li aplikace Adobe Flash blokována, zobrazí se v adresním řádku ikona . Klikněte na ni tak, aby se aplikace Adobe Flash na webových stránkách spustila.

Otevření prohlížeče Microsoft Edge

Chcete-li otevřít prohlížeč Microsoft Edge, vyhledejte jej v systému Windows, klikněte na ikonu na hlavním panelu nebo otevřete nabídku Start.
Ve vyhledávacím poli systému Windows vyhledejte a otevřete program Edge a klikněte na tlačítko Microsoft Edge.
Můžete také kliknout na ikonu Microsoft Edge na hlavním panelu nebo kliknout na tlačítko a poté kliknout na dlaždici Microsoft Edge v nabídce Start.
V nabídce Start klikněte na dlaždici Microsoft Edge
Při prvním otevření aplikace Microsoft Edge se otevře úvodní obrazovka.
Poznámka:
Chcete-li změnit stránku, která se zobrazí po otevření aplikace Microsoft Edge, zobrazte si část Změna úvodní obrazovky v tomto dokumentu.
Úvodní obrazovka

Přidání webové stránky do oblíbených položek

Pomocí nástroje Oblíbené položky přidejte web do oblíbených položek a otevřete jeden z oblíbených webů.
 1. Otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat do oblíbených položek, a poté klikněte na ikonu Oblíbenév pravé části adresového řádku.
  Zvýrazněná je ikona Oblíbené položky
 2. V poli Název (volitelné) změňte název a klikněte na položku Přidat.
  Poznámka:
  Chcete-li web uložit do panelu oblíbených položek nebo do jiného umístění, vyberte požadované umístění z rozevírací nabídky Uložit do.
  Kliknutí na tlačítko Přidat
 3. Chcete-li otevřít jeden z oblíbených webů, klikněte na ikonu Centrum na pravé straně do adresového řádku; klikněte na ikonu Oblíbených položek a pak klikněte na web, který chcete otevřít.
  Výběr oblíbené webové stránky pro otevření

Přidání webu na seznam K přečtení

Chcete-li přidat web na seznam K přečtení, použijte nástroj Oblíbené položky.
 1. Otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat do seznamu K přečtení a poté klikněte na ikonu Oblíbené v pravé části adresového řádku.
  Klikněte na ikonu Oblíbené položky
 2. Chcete-li přidat web do seznamu K přečtení, klikněte na ikonu seznamu K přečtení , změňte název v poli Název (volitelné) a poté klikněte na tlačítko Přidat.
  Kliknutí na tlačítko Přidat
 3. Chcete-li otevřít web na seznamu K přečtení, klikněte na ikonu Centrum a na pravé straně adresového řádku klikněte na ikonu seznam K přečtení a pak klikněte na web, který chcete otevřít.
  Otevření stránky na seznamu k přečtení

Správa záložek

Prohlížeč Microsoft Edge umožňuje zobrazení úvodní karty Start a Domů, vytvářet nové karty, zobrazit rychlý náhled aktivních karet, odkládat karty stranou a obnovovat karty, které jste již dříve odložili stranou.
Panely na kartě prohlížeče Microsoft Edge
 • Vytvoření nové karty: Klikněte na znaménko plus na panelu karet.
 • Zobrazení karty Start: Klikněte na ikonu karty Start na panelu karet.
 • Zobrazení karty Domů: Klikněte na ikonu karty Domů v adresním řádku.
 • Zobrazíte náhled aktivní karet: Klikněte na šipku dolů na panelu karet.
 • Odložení aktivních karet stranou: Klikněte na ikonu Odložit karty stranou na panelu karet.
 • Zobrazení, správa a obnovení karet, které byly dříve odloženy stranou: Klikněte na karty, které jste dříve odložili stranou, na panelu karet. Chcete-li karty obnovit, klikněte na tlačítko Obnovit karty v okně Karty, které jste odložili stranou. Chcete-li karty přidat do oblíbených nebo je sdílet, klikněte na ikonu Další .
  Kliknutí na karty Obnovit
 • Chcete-li ztlumit kartu přehrávání zvuku: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu hlasitosti na kartě. V rozevírací nabídce vyberte kartu Ztlumit.

Čtení knih v prohlížeči Microsoft Edge

Pomocí nabídky Centrum můžete číst knihy eBooks v prohlížeči Microsoft Edge.
 1. Klikněte na ikonu Centrum na pravé straně adresového řádku a poté klikněte na ikonu Knihy .
  Zobrazí se seznam vašich knih.
  Poznámka:
  Pro připnutí knihy do nabídky start klikněte pravým tlačítkem myši na Knihu a poté vyberte Připnout na Start obrazovku.
  Kliknutí na ikonu Knihy
 2. Vyberte knihu, kterou chcete číst.
  Poznámka:
  Chcete-li zakoupit novou knihu, klikněte na možnost Nakupovat knihy a poté podle pokynů na obrazovce nakupujte knihy v obchodě Microsoft Store.
 3. Po otevření knihy můžete kliknutím na pravou stranu okna prohlížeče otáčet stránky. Kliknutím na levou stranu okna prohlížeče se vrátíte na předchozí stránku. Kliknutím nad text otevřete nabídku přečtení s následujícími možnostmi:
  • Obsah
  • Správa záložek
  • Hledat
  • Možnost „Velikost písma“
  • Čtení nahlas
  • Přidání záložky

Příklad Zobrazení ke čtení

V prohlížeči Microsoft Edge můžete pomocí Zobrazení pro čtení zjednodušit zobrazení. Můžete také změnit jas displeje a velikost textu.
Příklad normálního webového zobrazení
Příklad Zobrazení ke čtení
 1. Otevřete webovou stránku, kterou si chcete přečíst v Zobrazení pro čtení.
 2. Pro úpravu velikost písma (volitelné) kliknutím na ikonu Další a poté kliknutím na symbol Plus nebo Minus v oblasti Zoom.
  Upravení velikosti fontu
 3. V adresním řádku klikněte na ikonu Zobrazení pro čtení .
  Web se otevře v režimu Zobrazení pro čtení.
  Kliknutí na ikonu Zobrazení pro čtení

Přidání Poznámek na web

Můžete použít nástroj Vytvořit poznámky na webu k zakroužkování a zvýraznění položek, kreslení tvarů a přidávání poznámek. Poté můžete uložit snímek obrazovky komentované webové stránky do aplikace OneNote nebo do vašeho seznamu K přečtení.
Příklad webové stránky s poznámkami na webu
Klikněte na ikonu Vytvořit webovou poznámku v pravé části adresového řádku.
Zobrazí se panel nástrojů Webová poznámka.
Panel nástrojů Webová poznámka
 • Chcete-li přiřadit barvu a velikost nástroji Pero, klikněte na ikonu pera , zvolte barvu řádku a poté posuvníkem upravte šířku linky.
  Volba možností barva pera a šířka linky
 • Chcete-li přiřadit barvu a tvar k nástroji Zvýrazňovač, klikněte na ikonu Zvýrazňovač , vyberte barvu zvýrazňovače a poté pomocí posuvníku upravte šířku zvýrazňovače.
  Volba možností barva zvýrazňovače a šířka
 • Chcete-li odebrat poznámky nebo zvýraznění, klikněte na ikonu Guma a poté klikněte na poznámku nebo zvýraznění, které mají být odstraněny.
 • Postup přidání psané poznámky na webovou stránku:
  1. Klikněte na ikonu Přidat psané poznámky , přesuňte kurzor na místo, kde chcete poznámku zobrazit, a klikněte.
  2. Zadejte poznámku do textového pole.
   Zadání poznámky do textového pole
  3. Chcete-li poznámku odstranit, klikněte na ikonu koše.
 • Chcete-li stránku uložit do oblíbených položek, seznamu K přečtení nebo aplikace OneNote:
  1. Klikněte na ikonu Uložit webovou poznámku a pak vyberte možnost Jedna poznámka, Oblíbené nebo seznam K přečtení.
  2. Klikněte na tlačítko Uložit.
   Uložení změn webové poznámky
 • Chcete-li sdílet stránku s poznámkami, klikněte na ikonu Sdílení , vyberte metodu sdílení, například Připomenutí Cortany, a poté podle pokynů na obrazovce sdílejte webovou stránku.
  Poznámka:
  Pokud chcete sdílet pouze část webové stránky, klikněte na ikonu oříznutí a vyberte část ke sdílení.

Zobrazení historie procházení

Chcete-li zobrazit seznam stránek historie, použijte zobrazení Centrum.
 1. Klikněte na ikonu Centrum na pravé straně adresového řádku a poté klikněte na ikonu Historie .
  Zobrazí se seznam časových období.
  Kliknutí na ikonu Historie
 2. Výběrem požadovaného časového období zobrazíte historii procházení.
  Zobrazí se historie procházení pro dané časové období.
  Příklad historie procházení od poslední hodiny
 3. Chcete-li vymazat celou historii, klikněte na možnost Vymazat historii.

Zobrazení stahování

Použijte centrum k zobrazení aktuálních a minulých stahování.
 1. Klikněte na ikonu Centrum na pravé straně adresového řádku a poté klikněte na ikonu Stahování .
  Zobrazí se seznam položek ke stažení.
  Kliknutí na ikonu Stažené soubory
 2. Chcete-li vymazat položky ke stažení, klikněte na tlačítko Vymazat vše.

Změna úvodní stránky

Můžete upravit nastavení aplikace Microsoft Edge a změnit úvodní stránku, která se zobrazí po spuštění aplikace Microsoft Edge.
 1. Klikněte na ikonu Další v pravém horním rohu a pak vyberte Nastavení.
  Otevře se okno Settings (Nastavení).
  Příklad okna Nastavení
 2. Zvolte požadovanou možnost z rozevíracího seznamu Otevřít Microsoft Edge pomocí.
  • Obrazovka Start: Otevře úvodní stránku Microsoft Edge Start.
  • Stránka s novou kartou: Otevře stránku s novou kartou.
  • Předchozí stránky: Otevře se stránka, která byla aktivní, když jste naposledy zavřeli aplikaci Microsoft Edge.
  • Konkrétní stránka nebo stránky: Otevře stránku, kterou zvolíte. Zadejte adresu URL na webové stránce, kterou má aplikace Edge otevřít, pomocí pole Zadání adresy URL a poté klikněte na ikonu Uložit.
   Zadání adresy URL a kliknutí na ikonu Uložit
 3. Chcete-li určit, jak otevřít nové karty, vyberte z rozevírací nabídky Nejlepší weby a doporučený obsah, Nejlepší weby, Prázdná stránka nebo Otevřít nové karty pomocí.

Instalace rozšíření

Rozšíření nainstalujete pomocí nabídky Další.
 1. Klikněte na ikonu Další v pravém horním rohu a pak vyberte Rozšíření.
  Umístění Rozšíření v nabídce Další
  Otevře se okno Rozšíření.
 2. V dolní části seznamu navržených rozšíření klikněte na tlačítko Prozkoumat další rozšíření.
  Obchod se otevře v novém okně.
  Nabídka Rozšíření se zvýrazněnou možností Pohledat více rozšíření z obchodu
 3. V obchodu Microsoft Store vyberte požadovaná rozšíření a poté je nainstalujte a spusťte.
 4. Zavřete obchod a vraťte se do aplikace Microsoft Edge.
 5. Přečtěte si upozornění na oprávnění k rozšíření a poté klikněte na možnost Zapnout.
  Nainstalovaná rozšíření se zobrazí v nabídce Další aplikace Microsoft Edge.
  Zobrazená nabídka Rozšíření s upozorněním na oprávnění rozšíření a zvýrazněné tlačítko Zapnout

Změna výchozího vyhledávače

Pokud chcete změnit výchozí vyhledávač, použijte nabídku Další.
 1. Přejděte na adresu URL, kterou má vyhledávač použít jako výchozí.
 2. Klikněte na ikonu Další v pravém horním rohu a pak vyberte Nastavení.
  Umístění možnosti Nastavení v nabídce Další
 3. V nabídce Nastavení vyberte možnost Zobrazit upřesňující nastavení.
 4. V části Hledat v adresním řádku pomocí klikněte na možnost Změnit vyhledávač.
  Zobrazí se seznam nalezených vyhledávačů.
  Kliknutí na možnost Změnit vyhledávač
 5. Vyberte požadovaný vyhledávač a poté klikněte na položku Nastavit jako výchozí.

Změna výchozího prohlížeče

Výchozí webový prohlížeč změníte v nastavení systému Windows.
 1. Ujistěte se, že je prohlížeč, který chcete používat jako výchozí, nainstalovaný ve vašem počítači (volitelné).
 2. Na vyhledávacím panelu Windows vyhledejte a otevřete možnost Změnit výchozí webový prohlížeč.
 3. V oblasti Webový prohlížeč klikněte na aktuální webový prohlížeč.
  Kliknutí na aktuální výchozí webový prohlížeč
 4. V okně Vybrat aplikaci vyberte prohlížeč, který chcete používat jako výchozí prohlížeč.
  Poznámka:
  Jestliže se nezobrazí prohlížeč, který chcete použít jako výchozí, klikněte na tlačítko Vyhledat aplikaci v obchodě a stáhněte nový prohlížeč, který chcete používat jako výchozí.

Import oblíbených položek z jiných prohlížečů do prohlížeče Microsoft Edge

K importu oblíbených položek z jiných prohlížečů použijte Centrum.
 1. Klikněte na ikonu Další v pravém horním rohu a pak vyberte Nastavení.
  Otevře se okno Settings (Nastavení).
  Příklad okna Nastavení
 2. V oblasti Importovat oblíbené položky a další informace klikněte na tlačítko Importovat z jiného prohlížeče.
 3. Klikněte na políčko vedle názvu prohlížeče, a klikněte na Importovat.
  Po dokončení procesu importu se zobrazí zpráva Vše hotovo!.

Použití nástrojů Microsoft Edge

Pomocí nástrojů Microsoft Edge můžete provádět úlohy, jako je například otevření nového okna, přiblížení nebo oddálení a tisk.
Chcete-li otevřít nástroje Microsoft Edge, klikněte na ikonu Další v pravém horním rohu.
Zobrazí se nabídka nástrojů aplikace Microsoft Edge.
Zobrazení nabídky nástroje
 • Chcete-li otevřít nové okno prohlížeče, klikněte na možnost Nové okno. Zobrazí se nové okno prohlížeče.
 • Chcete-li otevřít soukromé okno prohlížeče, klikněte na možnost Nové okno InPrivate. Procházení InPrivate umožňuje soukromé procházení webu. Tato funkce je navržena tak, aby byly osobní data, například přihlašovací informace a nastavení prohlížeče, skryté před ostatními uživateli stejného počítače.
 • Chcete-li změnit velikost zobrazení, klikněte na symbol plus nebo minus (+ nebo -) v poli Lupa.
  • Aby bylo zobrazení menší, opakovaně klikejte na ikonu minus, až bude procentuální hodnota odpovídat vašim potřebám. Velikost zobrazení se změní pokaždé, když kliknete na ikonu.
  • Aby bylo zobrazení větší, klikejte na ikonu plus, až bude procentuální hodnota odpovídat vašim potřebám. Velikost zobrazení se změní pokaždé, když kliknete na ikonu.
 • Chcete-li vysílat videa, obrázky a zvuk, klikněte na tlačítko Vysílat média do zařízení. Tato funkce umožňuje bezdrátově přehrávat média z prohlížeče do libovolného kompatibilního zařízení (Miracast nebo DLNA) v síti.
 • Chcete-li vyhledat text na stránce, klikněte na možnost Najít na stránce. Na levé straně obrazovky se otevře pole Najít na stránce. Zadejte text, který chcete najít.
 • Pro přečtení stránky nahlas klikněte na tlačítko Nahlas číst. Cortana začne načítat aktuálně zobrazenou webovou stránku.
 • Chcete-li stránku vytisknout, klikněte na možnost Tisk. Otevře se okno Náhled. Vyberte tiskárnu a požadovaná nastavení a poté klikněte na tlačítko Tisk.
 • K připnutí aktuální webové stránky k nabídce Start klikněte na možnost Připnout tuto stránku k nabídce Start.
 • Chcete-li otevřít stránku v aplikaci Internet Explorer, klikněte na položku Otevřít v aplikaci Internet Explorer. Stránka se otevře v aplikaci Internet Explorer.
  Poznámka:
  Některé zastaralé nebo podnikové weby nemusí být kompatibilní s prohlížečem Microsoft Edge. Pokud chcete otevřít nekompatibilní starší web, prohlížeč Microsoft Edge zobrazí zprávu s výzvou k otevření stránky v aplikaci Internet Explorer 11.
 • Chcete-li odeslat zprávu společnosti Microsoft o aplikaci Edge, klikněte na tlačítko Odeslat zpětnou vazbu.
 • Chcete-li přidat rozšíření, klikněte na tlačítko Rozšíření.
 • Chcete-li získat informace o nejnovějších aktualizacích, klikněte na tlačítko Co je nového a tipy.
 • Chcete-li změnit nastavení aplikace Edge, klikněte na položku Nastavení.

Vymazání dat prohlížeče

K vymazání údajů prohlížeče použijte nabídku Nastavení.
 1. Klikněte na ikonu Další v pravém horním rohu a pak vyberte Nastavení.
  Otevře se okno Settings (Nastavení).
  Příklad okna Nastavení
 2. V části Vymazat data prohlížení klikněte na položku Vybrat mazaný obsah.
 3. Vyberte položky, které chcete vymazat, a poté klikněte na tlačítko Vymazat.
  Umístění tlačítka Vymazat

Změna nastavení

Nastavení aplikace Microsoft Edge vám umožňují povolit nebo zakázat funkce, jako je například Adobe Flash Player a procházení pomocí kurzoru. Můžete také použít Rozšířené nastavení a změnit nastavení ochrany osobních údajů a služeb.

Použití osobní asistentky Cortana v prohlížeči Microsoft Edge

Při provádění hledání v adresním řádku Microsoft Edge používá prohlížeč Microsoft Edge přizpůsobené informace, které jste poskytli Cortaně, aby lépe přizpůsobila výsledky hledání vašim potřebám. Pokud například do adresního řádku zadáte místní počasí, výsledky hledání budou ukazovat informace o počasí ve vašem místě. Pro změnu polohy klikněte na možnost Změnit vedle umístění zobrazeného na obrazovce.
Příklad Cortana zobrazující místní počasí
Pokud například najdete téma, o kterém chcete vědět více, můžete zvýraznit slovo nebo výraz na webu, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a poté zvolte, co má funkce Cortana dělat:
Zvýrazněte slovo a klikněte na ně pravým tlačítkem myši
 • Pro otevření okna s dalšími informacemi a souvisejícími odkazy klikněte na tlačítko Zeptat se Cortany na „...“, kde „...“ představuje zvýrazněné slovo nebo výraz.
  Příklad okna Cortana se zobrazením souvisejících odkazů
 • Aby mohla Cortana přečíst tuto stránku, klikněte na tlačítko Nahlas číst.
  Cortana načítá stránku.
  Hlas Cortany můžete ukončit, pozastavit, vrátit zpět, posunout rychle vpřed nebo změnit pomocí lišty Čtení nahlas.
  Panel nástrojů Cortana pro hlasité čtení
 • Pro výběr celé webové stránky klikněte na položku Vybrat vše.
 • Pro kopírování zvýrazněného slova nebo výrazu klikněte na tlačítko Kopírovat.

Použijte Sdílení v blízkém prostoru v prohlížeči Microsoft Edge

Funkce Sdílení v blízkém prostoru umožňuje sdílet webové stránky pomocí technologie Bluetooth do nedalekých počítačů se systémem Windows 10.
 1. Pro povolení funkce Sdílení v blízkém prostoru klikněte na ikonu Centra akcí v pravém dolním rohu a pak klikněte na tlačítko funkce Sdílení v blízkém prostoru. Proveďte to ve všech počítačích, které využívají funkcí Sdílení v blízkém prostoru.
  Klikněte na ikonu Sdílení v blízkém prostoru
 2. Chcete-li sdílet odkaz na webovou stránku, v prohlížeči Microsoft Edge klikněte na tlačítko Sdílet v pravém horním rohu prohlížeče Edge. Po otevření okna Sdílet vyberte počítač, se kterým chcete sdílet.
  Když přijímající počítač potvrdí sdílený odkaz, otevře se na danou webovou stránku prohlížeč Microsoft Edge.
  Vyberte počítač pro sdílení odkazu
Další informace o funkci Sdílení v blízkém prostoru najdete v kapitole Odeslat soubory do nedalekých Bluetooth zařízení pomocí funkce Sdílení v blízkém prostoru.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...