hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP - Testování a kalibrace baterie (Windows 10)

Tento dokument se týká notebooků HP a Compaq se systémem Windows 10.
Maximální kapacita baterie se časem mění. S ohledem na tuto změnu kapacity baterie nemusí ukazatel nabití v systému Windows zobrazovat 100% nabití baterie. Chcete-li zjistit stav baterie, pomocí postupu v tomto článku baterii otestujte a v případě potřeby ji kalibrujte. Kalibrace baterie obnoví ukazatel baterie v systému Windows tak, aby zobrazoval úroveň nabití správně. V tomto dokumentu jsou vysvětleny dva způsoby testování a kalibrace baterií. Je představen i ruční způsob kalibrace baterie.
  Poznámka:
V závislosti na tom, jakou verzi systému Windows 10 používáte, se informace a grafika v tomto dokumentu mohou mírně lišit.
Videopřehled
Toto video ukazuje způsob testování a kalibrace baterie notebooku. Obrazovky, které vidíte v systému Windows 10, vypadají podobně jako obrazovky v následujícím videu nebo jsou s nimi identické.
Testování a kalibrace baterie pomocí nástroje HP PC Diagnostics UEFI (doporučená metoda)
Společnost HP poskytuje diagnostický software, který lze použít k testování hardwarových součástí v počítači a potvrzení selhání hardwaru. Test baterie zkontroluje váš systém, abyste měli jistotu, že baterie funguje správně. Dojde k otestování baterie a v případě potřeby se spustí kalibrace.
  Poznámka:
Společnost HP příležitostně vydává aktualizace svého prostředí HP PC Hardware Diagnostics (UEFI). Chcete-li stáhnout nejnovější verzi, přejděte na webové stránky Diagnostiky hardwaru HP . Další informace o instalaci a používání testů aplikace HP PC Hardware Diagnostic najdete v části Testování selhání hardwaru (Windows 10, 8)
Při testování baterie postupujte takto:
 1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu nejméně pěti sekund vypněte počítač.
 2. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu F2, dokud se nezobrazí nabídka HP PC Hardware Diagnostics UEFI.
 3. V hlavní nabídce klikněte na možnost Testy komponent.
  Obrázek : Hlavní nabídka nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
  Obrazovka nástroje HP PC Hardware Diagnostic UEFI
 4. V seznamu testů komponent klikněte na možnost Napájení.
  Obrázek : Volba testů napájení
  Volba testů napájení
 5. V seznamu testů napájení klikněte na možnost Baterie.
  Obrázek : Výběr testu baterie
  Výběr testu baterie
 6. V testu baterie klikněte na možnost Spustit jednou. Spustí se test baterie.
  Test baterie trvá zhruba dvě minuty. Kalibrace baterie v případě potřeby vyžaduje 2 až 4 hodiny. Můžete ji kdykoliv zrušit stisknutím klávesy Escape (Esc).
  Obrázek : Test baterie – příkaz Spustit jednou
   Obrazovka testu baterie s vybraným příkazem Spustit jednou
 7. Po dokončení testu se na prvním řádku stránky kontroly baterie zobrazí stav baterie. Pokud baterie kontrolou projde, klikněte na Hlavní nabídku nebo na nabídku Podrobnosti o baterii, kde získáte další informace.
  V následujícím příkladu test baterie selhal a ukazuje, že baterii je třeba vyměnit.
  Obrázek : Kontrola baterie selhala
  Kontrola baterie selhala
 8. Pokud baterie selhala, v níže uvedené tabulce najdete doporučené akce. Poznamenejte si stav baterie a ID chyby, abyste je měli k dispozici, pokud bude třeba kontaktovat zákaznickou podporu HP. Tyto údaje jsou také k dispozici na hlavní stránce UEFI v části Protokoly testů.
  Stav
  Zpráva
  Doporučená akce
  Passed (V pořádku)
  Baterie funguje správně.
  Baterie nepotřebuje kalibraci. Další informace získáte ve zbytku zprávy.
  Calibrate (Kalibrovat)
  Baterie funguje správně, ale je třeba ji kalibrovat.
  Přečtěte si zobrazenou zprávu a reagujte na ni. Zobrazí-li se možnost použít funkci HP battery auto calibration (Automatická kalibrace baterie HP), doporučujeme ji použít. Jinak kliknutím na položku Learn How to Calibrate your Battery (Postup kalibrace baterie) zobrazte postup kalibrace baterie.
    Poznámka:
  Kalibrace baterie může trvat několik hodin, proto je vhodné provést ji v době, kdy není počítač obvykle používán.
  Weak (Slabá)
  nebo
  Very Weak (Velmi slabá)
  Baterie funguje správně, ale vlivem běžného stárnutí je výdrž baterie mezi jednotlivými nabitími výrazně kratší než v době, kdy byla nová.
  Chcete-li dosáhnout maxima času při práci na baterii, je třeba baterii vyměnit. Pokud je počítač v záruční době, můžete kontaktovat podporu HP a zjistit, zda je baterie součástí záruky.
  Replace (Vyměnit)
  Baterie hlásí chybu a je třeba ji co nejdříve vyměnit.
  Vyměňte baterii. Pokud je počítač v záruční době, můžete kontaktovat podporu HP a zjistit, zda je baterie součástí záruky.
  No Battery (Žádná baterie)
  Nebyla zjištěna žádná baterie.
  V přihrádce pro baterii není nainstalována nebo rozpoznána žádná baterie. Je-li baterie nainstalovaná, vyjměte ji a zkontrolujte konektory – ujistěte se, že spojení neblokuje žádná nečistota ani cizí předmět. Pokud nebyla baterie vložena a pokud chcete otestovat baterii v přihrádce, baterii zcela zasuňte do přihrádky.
  Unknown (Neznámé)
  Nástroj HP Battery Check nemá k baterii přístup.
  Vyjměte baterii a znovu ji vložte. Může být nutné stáhnout a nainstalovat aktualizace pomocí nástroje HP Support Assistant.
Testování a kalibrace baterie pomocí nástroje HP Support Assistant
Funkce HP Battery Check, která je součástí nástroje HP Support Assistant, poskytuje jednoduchý, ale přesný test baterie v systému Windows. V této části najdete postup při kontrole a kalibraci baterie pomocí nástroje HP Support Assistant.
  Poznámka:
Společnost HP příležitostně vydává aktualizace nástroje HP Support Assistant. Stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi nástroje HP Support Assistant.
 1. Ve Windows zadejte do pole hledání text HP Support Assistant a pak z výsledků hledání vyberte možnost HP Support Assistant.
 2. Vyberte kartu Moje zařízení a ze seznamu zařízení vyberte svůj počítač.
  Obrázek : HP Support Assistant
   HP Support Assistant
 3. Vyberte možnost Diagnostika a nástroje a poté vyberte možnost HP Battery Check.
  Obrázek : Výběr kontroly baterie
  Výběr kontroly baterie
 4. Počkejte na dokončení kontroly baterie.
  Obrázek : Probíhá kontrola baterie HP
  Probíhá kontrola baterie HP
 5. Kontrola baterie HP zobrazí stav baterie.
  Obrázek : Výsledky testování baterie
  Výsledky testování baterie
Ruční kalibrace baterie
Ruční kalibrace baterie vyžaduje čtyři kroky: baterii zcela nabijte, poté ji zcela vybijte, znovu nabijte a spusťte test baterie. Kalibrace baterie zlepší přesnost softwaru ukazatele stavu baterie tak, aby přesněji zobrazil aktuální úroveň nabití.
  Poznámka:
Je-li to možné, použijte k otestování baterie a získání pokynů pro kalibraci nástroj HP PC Diagnostics UEFI (popsaný výše). Následující pokyny jsou určeny pro ruční metodu a platí pro většinu typů baterií.
Krok 1: Nabití baterie
 1. Připojte napájecí kabel.
 2. Baterii zcela nabijte.
 3. Když je baterie zcela nabita, pokračujte dalším krokem.
Krok 2: Vybití baterie
 1. Odpojte napájecí kabel.
 2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu nejméně pěti sekund vypněte počítač.
 3. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu F2, dokud se nezobrazí nabídka HP PC Hardware Diagnostics UEFI.
 4. V hlavní nabídce klikněte na možnost Testy komponent.
  Obrázek : Hlavní nabídka nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
  Obrazovka nástroje HP PC Hardware Diagnostic UEFI
 5. V seznamu testů komponent klikněte na možnost Pevný disk.
    Poznámka:
  Test pevného disku je spuštěn jen proto, abyste vybili baterii, nikoli abyste otestovali disk. Baterie se vybije a počítač se vypne před zobrazením výsledků testu.
  Obrázek : Výběr možnosti Test pevného disku
  Výběr možnosti Test pevného disku
 6. Klikněte na možnost Důkladný test.
  Obrázek : Výběr možnosti Důkladný test pevného disku
  Výběr možnosti Důkladný test pevného disku
 7. Test spustíte kliknutím na tlačítko Spustit. Nechte test pokračovat, dokud se baterie zcela nevybije a počítač se nevypne.
  Obrázek : Spuštění důkladného testu pevného disku
  Spuštění důkladného testu pevného disku
Krok 3: Opětovné nabití baterie
 1. Zapojte napájecí kabel do sítě, aby se nabila baterie.
 2. Baterii nabijte na 99 až 100 %.
 3. Zkontroluje nabití baterie. Zapněte počítač a spusťte systém Windows běžným způsobem. Kliknutím přejděte na plochu. Najeďte myší na ikonu baterie na hlavním panelu systému a ověřte, zda se počítač dobíjí.
    Poznámka:
  Baterie se dále nabíjí, ať je počítač zapnutý, nebo vypnutý.
 4. Abyste měli jistotu, že je počítač úplně nabitý, nechte počítač připojený pomocí napájecího kabelu alespoň 3 hodiny.
    Poznámka:
  Pokud zapojíte napájecí kabel a okamžitě spustíte nástroj HP Battery Check, může se zobrazit nepravdivá chybová zpráva o vadné baterii. Nepravdivé údaje se mohou zobrazit i v případě, že je baterie málo nabitá (méně než ze 3 %).
Krok 4: Spuštění testu baterie
 1. Odpojte napájecí kabel a vypněte počítač.
 2. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně, jednou za sekundu, klávesu F2, dokud se nezobrazí nabídka HP PC Hardware Diagnostics UEFI.
 3. V hlavní nabídce klikněte na možnost Testy komponent.
  Obrázek : Hlavní nabídka nástroje HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
  Obrazovka nástroje HP PC Hardware Diagnostic UEFI
 4. V seznamu testů komponent klikněte na možnost Napájení.
  Obrázek : Volba testů napájení
  Volba testů napájení
 5. V seznamu testů napájení klikněte na možnost Baterie.
  Obrázek : Výběr testu baterie
  Výběr testu baterie
 6. V testu baterie klikněte na možnost Spustit jednou. Spustí se test baterie.
  Test baterie trvá zhruba dvě minuty. Kalibrace baterie v případě potřeby vyžaduje 2 až 4 hodiny. Můžete ji kdykoliv zrušit stisknutím klávesy Escape (Esc).
  Obrázek : Test baterie – příkaz Spustit jednou
   Obrazovka testu baterie s vybraným příkazem Spustit jednou

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...