hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tablety HP - Použití fotoaparátu ve vašem tabletu (Android 5.0/Lollipop)

Tento dokument se týká tabletů HP s operačním systémem Android 5.0/Lollipop.
Váš tablet je vybaven dvěma fotoaparáty: jeden je umístěn na zadní straně tabletu a druhý vepředu. Tento dokument vám poradí, jak pořizovat fotografie a nahrávat videa, a popisuje další způsoby použití fotoaparátů vašeho tabletu.

Fotografování

Pořiďte fotografii pomocí tabletu.
 1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Všechny aplikace a poté klepněte na aplikaci Fotoaparát.
  Obrázek : Aplikace Fotoaparát
  Ikona aplikace Fotoaparát
 2. Přejeďte prstem z levé části obrazovky a zobrazte nabídku fotoaparátu. Poté klepněte na položku Fotoaparát.
  Obrázek : Fotoaparát
  Fotoaparát
 3. Na obrazovce stáhněte k sobě (pro oddálení) nebo roztáhněte od sebe (pro přiblížení) dva prsty.
 4. Klepněte na ikonu Fotoaparát v dolní části obrazovky, nebo stisknutím kteréhokoli z tlačítek hlasitosti +/- zachyťte snímek.

Pořizování panoramatických fotografií

Pořiďte panoramatickou fotografii pomocí aplikace Fotoaparát. Spojte automaticky více snímků dohromady, když fotografujete scénu kolem sebe.
 1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Všechny aplikace a poté klepněte na aplikaci Fotoaparát.
  Obrázek : Aplikace Fotoaparát
  Ikona aplikace Fotoaparát
 2. Přejeďte prstem z levé části obrazovky a zobrazte nabídku fotoaparátu. Poté klepněte na položku Panorama.
  Obrázek : Panorama
  Panorama
 3. Pomocí hledáčku vyhledejte výchozí bod panoramatického snímku a poté klepněte na ikonu Panorama v dolní části obrazovky.
 4. Počkejte, až se v hledáčku zobrazí modrá tečka.
  Tablet automaticky pořídí fotografii.
  Obrázek : Panorama
  Panorama
 5. Pomalu tabletem otáčejte na místě, abyste se hledáčkem spojili s další tečkou, která se zobrazí.
  Až na tečku hledáček nasměrujete, zvětší se a zmodrá.
  Poznámka:
  Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud tablet držíte oběma rukama, udržujete jej pokud možno ve stejné výšce a pomalu jím pohybujete.
 6. Když je modrá tečka hledáčkem správně zaměřena, chvíli počkejte, až fotoaparát automaticky zachytí snímek.
 7. Opakujte pro všechny zobrazené tečky, dokud nebude panorama úplné.
 8. Panorama dokončete klepnutím na znak zaškrtnutí v dolní části obrazovky.
  Tablet panoramatický snímek zpracuje a uloží.

Vytvoření sférické fotografie

Vytvořte sférickou fotografii pomocí aplikace Fotoaparát. Spojte automaticky dohromady několik snímků tak, abyste zachytili pohled na své okolí ve 360 stupních.
 1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Všechny aplikace a poté klepněte na aplikaci Fotoaparát.
  Obrázek : Aplikace Fotoaparát
  Ikona aplikace Fotoaparát
 2. Přejeďte prstem z levé části obrazovky a zobrazte nabídku fotoaparátu. Poté klepněte na položku Sférická fotka.
  Obrázek : Sférická fotka
  Sférická fotka
 3. Podržte tablet svisle a naklánějte fotoaparát, dokud se hledáček nevyrovná s modrou tečkou na obrazovce.
  Poznámka:
  Nejlepších výsledků dosáhnete, když ponecháte tablet při nahrávání snímku vycentrovaný.
  Obrázek : Sférická fotka
  Vytvoření sférické fotografie
  Modrá tečka se změní na bílou a tablet automaticky zachytí první část sférické fotografie.
 4. Dále držte tablet a pomalu jím otáčejte, dokud se hledáček nezarovná s další modrou tečkou, která se zobrazí na obrazovce.
  Modrá tečka se změní na bílou a tablet automaticky zachytí druhou část sférické fotografie.
 5. Opakujte pro každou modrou tečku, která se zobrazí, dokud není sférická fotografie úplná.
  Sférická fotografie je dokončena, když jsou zaznamenány všechny úhly scény a nejsou nalezeny žádné prázdné oblasti na obrazovce.
 6. Po klepnutí na znak zaškrtnutí v dolní části obrazovky se snímek v tabletu zpracuje a uloží.

Nahrávání videa

Nahrávejte video pomocí aplikace Fotoaparát na tabletu.
 1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Všechny aplikace a poté klepněte na aplikaci Fotoaparát.
  Obrázek : Aplikace Fotoaparát
  Ikona aplikace Fotoaparát
 2. Přejeďte prstem z levé části obrazovky a zobrazte nabídku fotoaparátu. Poté klepněte na položku Video.
  Obrázek : Video
  Video
 3. Na obrazovce stáhněte k sobě (pro oddálení) nebo roztáhněte od sebe (pro přiblížení) dva prsty.
 4. Klepněte na ikonu Video v dolní části obrazovky a spusťte záznam.
  Poznámka:
  Při nahrávání videa můžete klepnutím na obrazovku pořizovat fotografie. V okamžiku pořízení fotografie bude obrazovka bílá a na pravé straně obrazovky se krátce zobrazí část snímku. Nahrávání videa není přerušeno.
 5. Klepnutím na ikonu stop v dolní části obrazovky zastavíte záznam a video uložíte.

Použít funkce Lens Blur

Při použití funkce Lens Blur se zaměříte na objekt v popředí a pozadí se rozostří. Funkci Lens Blur používejte k pořizování portrétů a snímků objektů zblízka. Jakmile pořídíte fotografii, můžete pomocí nástroje pro změnu zaostření zvýšit nebo snížit rozostření.
 1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Všechny aplikace a poté klepněte na aplikaci Fotoaparát.
  Obrázek : Aplikace Fotoaparát
  Ikona aplikace Fotoaparát
 2. Přejeďte prstem z levé části obrazovky a zobrazte nabídku fotoaparátu. Poté klepněte na položku Lens Blur.
  Obrázek : Lens Blur
  Lens Blur
 3. Pokud chcete začít fotografovat, zamiřte fotoaparátem na objekt a klepněte na ikonu Lens Blur.
 4. Po zobrazení výzvy pomalu pohybujte tabletem směrem nahoru a fotoaparát ponechte vycentrovaný na objekt.
  Obrázek : Zvedání tabletu
  Zvedání tabletu
  Po zachycení fotografie se zobrazí znak zaškrtnutí.
 5. Pokud chcete upravit rozostření a zaostření fotografie, přejeďte prstem z pravé strany tabletu, otevřete aplikaci Fotografie a poté klepněte na požadovaný snímek. Je možné, že budete muset chvíli počkat, až se fotografie zpracuje.
 6. Klepněte na ikonu Lens Blur v dolní části obrazovky. Ikona Lens Blur se zobrazuje pouze u fotografií pořízených v režimu Lens Blur.
 7. Klepnutím na bílou tečku a jejím tažením po liště pro úpravy upravíte intenzitu rozostření nebo klepnutím kamkoli na fotografii změníte zaostření fotografie.
  Obrázek : Intenzita rozostření
  Úprava intenzity rozostření
 8. Klepnutím na tlačítko Hotovo v levém horním rohu obrazovky uložíte upravený snímek do tabletu.

Změna nastavení

Pomocí nastavení aplikace Fotoaparát měňte expozici, rozlišení, kvalitu obrazu a další parametry. Nastavení lze také použít k přístupu do nabídky nápovědy a pro poskytnutí zpětné vazby.
Přejeďte prstem z levé části obrazovky a zobrazte nabídku aplikace Fotoaparát. Poté klepněte na ikonu Nastavení v pravém dolním rohu obrazovky.
Obrázek : Nastavení
Nabídka Nastavení
V nabídce Nastavení můžete pro fotografie vybírat následující možnosti:
 • Rozlišení a kvalita: Změňte rozlišení, kvalitu nebo jiné parametry pro každý režim aplikace Fotoaparát. Upravte poměr stran v režimu Fotoaparát, kvalitu v režimu Video, rozlišení fotografie v režimech Sférická fotografie a Panorama a kvalitu obrazu v režimu Lens Blur. Pod každým režimem aplikace Fotoaparát je zobrazeno aktuální nastavení.
  Klepnutím na režim aplikace Fotoaparát otevřete přístup k nabídce výběru pro daný režim.
   Obrázek : Rozlišení a kvalita
   Nabídka Rozlišení a kvalita
  1. Aktuální nastavení pro fotografii zadního fotoaparátu – (4:3) 7,7 megapixelu
  2. Aktuální nastavení pro fotografii předního fotoaparátu – (16:9) 2,1 megapixelu
  3. Aktuální nastavení pro video zadního fotoaparátu – HD 1080p
  4. Aktuální nastavení pro video předního fotoaparátu – HD 1080p
  5. Aktuální nastavení pro rozlišení v režimu Panorama – Normální
  6. Aktuální nastavení pro kvalitu obrazu – Normální
 • Uložit umístění: Zaznamenejte pomocí nastavení Uložit umístění informace o tom, kde byly fotografie pořízeny. Funkci vypnete a zapnete klepnutím na tlačítko Vyp/Zap vedle nabídky Uložit umístění.
  Informace o umístění jsou uloženy s fotografií v aplikaci Fotografie.
  Obrázek : Uložit umístění
  Tlačítko Vyp/Zap uložení umístění
 • Upřesnit: Klepnutím na nabídku Upřesnit získáte přístup k ručnímu nastavení expozice, které umožňuje v režimu fotoaparátu ovládat kompenzaci expozice (jas). Klepnutím na tlačítko Vyp/Zap vedle nabídky Ruční expozice funkci vypnete a zapnete.
  Při povolené funkci Ruční expozice můžete z nabídky možností režimu Fotoaparát nastavit jas fotografií na škále od -2 (tmavší) do +2 (světlejší).
  Obrázek : Ruční expozice v nabídce Upřesnit
  Ruční expozice v nabídce Upřesnit
 • Nápověda a váš názor: Klepnutím na nabídku Nápověda a váš názor zobrazíte články o používání aplikace Fotoaparát. Článek otevřete klepnutím na jeho název. Klepnutím na možnost Procházet všechny články vyhledáte další články.
  Klepnutím na položku Váš názor můžete poskytnout zpětnou vazbu vývojářům aplikace Fotoaparát. Vaše názory se odesílají e-mailem a pomáhají vývojářům aplikaci vylepšovat.
  Obrázek : Nápověda a váš názor
  Nabídka Nápověda a váš názor

Změna nastavení v rámci režimu

Možnosti režimu vám dovolují řídit způsob fungování každého z režimů aplikace Fotoaparát. Klepněte na ikonu elipsy v pravém dolním rohu obrazovky a otevřete nabídku možností pro každý z režimů. Možnosti se liší v závislosti na zvoleném režimu.
Možnost
O možnosti
Kde je možnost dostupná:
 Časovač
Možnost časovače umožňuje odložit pořízení snímku o 3 nebo 10 sekund. Časovač zobrazí na obrazovce odpočítávání a každou sekundu jednou pípne, čímž vám dává čas zaujmout pozici pro autoportrét nebo se přidat k ostatním na skupinové fotografii.
Klepněte jednou nebo vícekrát na ikonu časovače a zapněte 3sekundový () nebo 10sekundový () časovač nebo možnost vypněte.
Režim Fotoaparát
 Mřížka
Pomocí možnosti mřížka můžete vypnout nebo zapnout schéma mřížky v hledáčku. Schéma mřížky se v hledáčku zobrazuje, aby vám pomohlo vyrovnat objekt a zaměřit se na něj. Na zachyceném snímku se schéma mřížky nezobrazuje.
Klepnutím na ikonu mřížky danou možnost vypnete nebo zapnete.
Režimy Fotoaparát, Video a Lens Blur
 Režim HDR (High Dynamic Range)
Možnost HDR vytváří fotografie s menším kontrastem mezi oblastmi s intenzivním osvětlením a tmavými oblastmi. Místa, která by na fotografii s běžnou expozicí byla tmavá (stíny), jsou prosvětlená a příliš světlá místa jsou ztmavena, takže na fotografii je více viditelných detailů.
Stisknutím ikony HDR možnost zapnete nebo vypnete.
Režim Fotoaparát
 Blesk
Možnost blesk využívejte v případech, kdy je osvětlení slabé.
Funkci aktivujete klepnutím na ikonu blesku. Opakovaným klepnutím vyberte možnost automatický blesk ().
Režim Fotoaparát
Poznámka:
Možnost blesku není k dispozici, pokud je aktivní režim HDR.
 Přepnutí fotoaparátu
Možnost přepnutí fotoaparátu umožňuje zvolit si přední nebo zadní fotoaparát. Pomocí zadního fotoaparátu můžete pořizovat snímky jiných osob a svého okolí. Pomocí předního fotoaparátu můžete pořizovat snímky své osoby.
Klepnutím na ikonu přepnutí fotoaparátu přepnete mezi předním a zadním fotoaparátem.
Režimy Fotoaparát, Video a Lens Blur
 Hodnota expozice
Pomocí možnosti hodnota expozice můžete upravovat kompenzaci expozice (jas) na fotografiích.
Klepnutím na ikonu hodnota expozice získáte přístup ke stupnici kompenzace -2 až +2 umožňující nastavit jas fotografií.
Režim Fotoaparát
Poznámka:
Ruční expozici je nutné zapnout v části Upřesnit v nabídce Nastavení a zpřístupnit tak volbu hodnoty expozice.
 Vodorovně
Po klepnutí na ikonu vodorovně můžete pořizovat vodorovné panoramatické snímky. Nastavení Vodorovně je výchozí nastavení v režimu Panorama.
Režim Panorama
 Svisle
Po klepnutí na ikonu svisle můžete pořizovat svislé panoramatické snímky.
Režim Panorama
 Širokoúhle
Širokoúhlé panoramatické fotografie zachycují větší svislou oblast než standardní vodorovné panoramatické snímky. Klepnutím na ikonu širokoúhle pořídíte širokoúhlé panoramatické snímky.
Režim Panorama
 Rybí oko
Po klepnutí na ikonu rybí oko můžete zachycovat své okolí ve 180 stupních a vytvořit zakulacený snímek.
Režim Panorama

Vyhledejte další aplikace fotoaparátu pro systém Android 5.0

Další aplikace, které lze použít s fotoaparátem ve vašem tabletu, najdete v obchodu Google Play Store (v angličtině).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...