hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP All-in-One - Automatický podavač dokumentů (ADF) nepodává papír

Tento dokument je určen pro všechny tiskárny HP All-in-One, které mají automatický podavač dokumentů (ADF).
Automatický podavač dokumentů (ADF) na tiskárně nepodává papír. Problém může zahrnovat chybovou zprávu na displeji ovládacího panelu tiskárny, blikající kontrolky nebo chybovou zprávu na počítači.
K nápravě problému proveďte v uvedeném pořadí následující kroky. Pokud některý z kroků problém odstraní, není třeba v odstraňování problémů pokračovat.
  Poznámka:
Zkontrolujte, zda není do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů vloženo více než 50 listů papíru. Pokud automatický podavač dokumentů podává jednotlivé listy papíru, ale nepodává z balíků papíru, zkontrolujte, zda vkládáte správné množství papíru.
Krok 1: Zkontrolujte stav papíru a znovu jej vložte
Vyjměte papír z automatického podavače dokumentů a ujistěte se, že je papír čistý, nejsou na něm sponky nebo štítky, není poškozený a je v dobrém stavu, a pak znovu vložte papír do automatického podavače dokumentů. Typ a stav papíru může mít vliv na způsob, kterým automatický podavač dokumentů podává papír.
  Poznámka:
Okraje papíru s nízkou kvalitou, které absorbovaly vlhkost, mohou list papíru zvlnit nebo nadzvednout tak, že nebude podán do automatického podavače dokumentů. Podobně nemusí být správně podávány fotografické papíry nebo jiné typy papíru s lesklým povrchem, a nesmí být proto používány. Pokud si nejste jisti, zda můžete odeslat papír přes automatický podavač dokumentů, použijte plochý skener.
 1. Vyjměte papír z automatického podavače dokumentů.
 2. Na zkoušku z 10 listů nového obyčejného bílého papíru vytvořte balík papíru.
 3. Poklepejte balíkem papíru na rovný povrch, abyste jej srovnali.
    Poznámka:
  Neprovzdušňujte hrany listů papíru v balíku papíru jeho přejetím prsty.
 4. Vložte balík papíru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů. Ujistěte se, že je balík plně zasunut do vstupního zásobníku a že tiskárna rozpozná, že byl papír vložen. Když je papír do automatického podavače dokumentů vložen správně, musí tiskárna vydat zvukové znamení, rozsvítit kontrolku LED nebo zobrazit zprávu na ovládacím panelu.
 5. Posuňte vodítko šířky papíru k okraji balíku papíru. Ujistěte se, že vodítko lehce přiléhá k balíku papíru, ale nezachycuje listy.
 6. Zkuste znovu použít automatický podavač dokumentů.
  • Pokud automatický podavač dokumentů odebere všechny listy z balíku, vložte váš originální dokument nebo dokumenty a zkuste kopírování či skenování znovu.
  • Pokud automatický podavač dokumentů neodebere všechny listy z balíku, pokračujte krokem 2: Vyčistěte automatický podavač dokumentů.
 7. Pokud váš originální dokument nebude odebrán, ale budou odebrány všechny listy ve zkušebním balíku papíru, použijte ke skenování originálního dokumentu plochý skener.
Krok 2: Vyčistěte podávací válečky automatického podavače dokumentů
Na podávacích válečcích papíru se může hromadit prach, vlákna papíru a jiné nečistoty a způsobit problémy s podáváním papíru. Abyste předešli problémům s podáváním papíru, vyčistěte válečky uvnitř automatického podavače dokumentů.
 1. Otevřete kryt automatického podavače dokumentů.
  Obrázek : Otevřete kryt automatického podavače dokumentů
  Obrázek: Otevřete kryt automatického podavače dokumentů
 2. Čistý hadřík nepouštějící vlákna navlhčete destilovanou, filtrovanou nebo balenou vodou.
    Upozornění:
  Nepoužívejte vodu z vodovodu nebo alkohol. Alkohol může válečky vysušovat. Voda z vodovodu obsahuje nečistoty, které mohou válečky poškodit.
  Přitlačte hadřík na váleček a otáčejte válečkem prsty. K odstranění prachu nebo usazené špíny použijte mírný tlak.
   Obrázek : Příklad dílů automatického podavače dokumentů
   Obrázek: Čištění zaváděcích válečků a oddělovacího bloku
  1. Kryt automatického podavače dokumentů
  2. Válečky
  3. Oddělovací blok
 3. Vyčistěte oddělovací blok pomocí stejného hadříku.
 4. Pevně zavřete kryt automatického podavače dokumentů.
 5. Zkuste znovu použít automatický podavač dokumentů.
  • Pokud automatický podavač dokumentů papír odebere, není třeba pokračovat.
  • Pokud automatický podavač dokumentů papír neodebere, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Resetujte tiskárnu
Při resetování tiskárny postupujte podle následujících pokynů.
 1. Tiskárnu ponechte zapnutou a od její zadní části odpojte napájecí kabel.
 2. Počkejte 30 sekund a poté znovu připojte napájecí kabel k zadní straně tiskárny.
 3. Stisknutím tlačítka napájení tiskárnu zapněte, pokud se nespustí automaticky.
  • Pokud automatický podavač dokumentů papír odebere, není třeba pokračovat.
  • Pokud automatický podavač dokumentů papír neodebere, pokračujte dalším krokem řešení.
Krok 4: Oprava tiskárny
Jestliže ostatní kroky uvedené v tomto dokumentu problém nevyřeší, nechte tiskárnu opravit nebo vyměnit.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...