hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Důležité aktualizace zabezpečení tisku

  Společnost HP nedávno uvědomila zranitelnost některých inkoustových tiskáren. Společnost HP má dostupné aktualizace ke stažení s cílem vyřešit tuto chybu zabezpečení. Podrobnosti a další informace jsou k dispozici v Security Bulletin.(v angličtině)

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP - Tisk dokumentů (systém Windows)

Tento dokument je určen pro tiskárny a počítače HP se systémem Windows.
Můžete tisknout dokumenty z počítače se systémem Windows a měnit související nastavení tiskové úlohy.
Tisk dokumentu
Otevřete okno tisku a změňte nastavení tiskové úlohy tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
 1. Před tiskem upravte dokument, například upravte písmo a velikost textu, zvolte možnosti rozvržení a změňte další nastavení vzhledu.
 2. V aplikaci, ve které jste vytvořili dokument, klikněte na možnost Soubor nebo na ikonu nabídky (aplikace WordPad) a poté kliknutím na možnost Tisk otevřete obecné nastavení tisku.
 3. Chcete-li získat přístup k dalšímu nastavení rozvržení, kvality a pokročilému nastavení tisku, klikněte na odkaz Vlastnosti tiskárny, na tlačítko Vlastnosti nebo na možnost Předvolby.
  Otevře se okno Vlastností dokumentu nebo Předvoleb tisku.
  Obrázek : Okno vlastností dokumentu s kartami nastavení a tlačítkem k upřesnění nastavení
  Okno vlastností dokumentu HP s kartami nastavení a tlačítkem k upřesnění nastavení
 4. U tiskové úlohy můžete změnit následující nastavení rozvržení a papíru. Názvy nabídek a dostupného nastavení se u jednotlivých tiskáren liší.
    Poznámka:
  Má-li okno vlastností dokumentu kartu Zkratek pro tisk, vyberte jednu ze zkratek tiskové úlohy dokumentu, ve které jsou již vybrána základní nastavení.
  Nastavení
  Umístění
  Orientace na výšku či na šířku
  Vyberte orientaci na výšku pro svislý tisk nebo na šířku pro vodorovný tisk.
  Nabídka Orientace na kartě Rozvržení, Úpravy nebo Funkce
  Zásobník nebo zdroj papíru
  Pokud má vaše tiskárna má více než jeden zásobník, vyberte zásobník, do kterého jste vložili papír.
  Nabídka Zdroj nebo Zdroj papíru na kartě Papír/kvalita nebo Funkce
  Typ papíru
  Nastavte použitý typ papíru, například obyčejný papír, brožuru nebo jiné speciální typy tak, aby tiskárna použila při tisku správný papír.
  Nabídka Typ, Typ papíru nebo Média na kartě Papír/kvalita nebo Funkce
  Formát papíru
  Vyberte formát papíru vložený do tiskárny, například Letter nebo Legal.
  Nabídka Formát nebo Formát papíru v nabídce Upřesnit možnosti nebo na kartě Funkce
  Některé novější tiskárny podporují více možností papíru. Další informace najdete v části Vytvoření vlastních formátů papíru.
  Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)
  V závislosti na modelu tiskárny můžete automaticky tisknout na obě strany papíru nebo nastavte tiskovou úlohu na ruční otáčení stránek.
  Nabídka Tisku na obě strany na kartě Rozvržení, Dokončení nebo Funkcí
  Karta Zkratek pro tisk může obsahovat zkratky pro tisk na obě strany
  Podrobné pokyny vkládání a otáčení papíru pro danou tiskárnu naleznete v článku Tisk na obě strany papíru (systém Windows).
 5. Změňte následující nastavení kvality a barvy tak, aby byly dokumenty vytištěny v co nejlepší kvalitě. Názvy nabídek a dostupného nastavení se u jednotlivých tiskáren liší.
  Nastavení
  Umístění
  Kvalita: Měří se v bodech rozlišení tisku na palec (DPI). Pokud bude hodnota DPI vyšší, budou výtisky jasnější a detailnější, ale zpomalí se rychlost tiskárny a tiskárna může spotřebovat více inkoustu. Rychlosti tisku naleznete v technických údajích k tiskárně (měří se ve stránkách za minutu).
  • Koncept: Nejnižší DPI se obvykle používá při nízké hladině inkoustu v kazetě nebo když není třeba tisk vysoké kvality
  • Normální: Výchozí kvalita nastavení vhodná pro většinu tiskových úloh
  • Nejlepší: Vyšší DPI než u nastavení Normální
  • Maximální DPI: Nejvyšší dostupné nastavení DPI
  Nabídka Nastavení kvality nebo Média na kartě Papír/Kvalita
  Nabídky Tisk v režimu Max DPI nebo Kvalita výstupu jsou v závislosti na tiskárně k dispozici v nabídce Upřesnit možnosti
  Tisk barevně nebo černobíle: V závislosti na modelu tiskárny může být k dispozici následující nastavení:
  • Barevně: Tiskárna používá k tisku dokumentů s barevným textem nebo obrázky všechny kazety
  • Černobíle, Pouze černý inkoust, nebo Černobíle: Tiskárna používá pouze černou inkoustovou kazetu; vhodné pro černobílý tisk normální nebo nižší kvality
  • Odstínů šedi: Tiskárna používá inkoust ze všech kazet k vytvoření širší škály tónů černé a šedé; vhodné pro vysoce kvalitní černobílý tisk
  V závislosti na modelu tiskárny lze vybrat nastavení barevného a černobílého tisku na několika místech:
  Vyberte možnost Barevně nebo Černobíle na kartě Papír/kvalita
  Na kartě Barva, kartě Funkce nebo v nabídce Upřesnit možnosti klikněte na nabídku vedle možnosti Tisk v odstínech šedi a zvolte možnost Vypnuto pro barevné výtisky, Odstíny šedi vysoké kvality nebo Pouze černý inkoust
 6. Klikněte na tlačítko OK a na možnost Tisk.
Nejčastější dotazy
Přečtěte si často kladené otázky ohledně tisku dokumentů na počítači se systémem Windows.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...