hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Důležité aktualizace zabezpečení tisku

  Společnost HP nedávno uvědomila zranitelnost některých inkoustových tiskáren. Společnost HP má dostupné aktualizace ke stažení s cílem vyřešit tuto chybu zabezpečení. Podrobnosti a další informace jsou k dispozici v Security Bulletin.(v angličtině)

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Výběr výstupní přihrádky

Tisk s výstupem do horní (standardní) výstupní přihrádky
Do horní výstupní přihrádky se papír odkládá lícem dolů a ve správném pořadí. Tuto přihrádku používejte pro většinu tiskových úloh včetně tisku na fólie. Chcete-li horní výstupní přihrádku použít, zkontrolujte, zda je zadní výstupní přihrádka zavřená. Neotevírejte ani nezavírejte zadní výstupní přihrádku v průběhu tisku, mohlo by dojít k uvíznutí papíru.
Obrázek : Vrchní výstupní přihrádka
Tisk s výstupem v zadní výstupní přihrádce
Pokud je zadní výstupní přihrádka otevřená, produkt vždy tiskne do ní. Papír, který se tiskne do této přihrádky, je odkládán lícem nahoru a poslední stránka je umístěna nahoře (obrácené pořadí).
Při tisku ze zásobníku 1 do zadní výstupní přihrádky papír prochází nejpřímější cestou. Otevřením zadní výstupní přihrádky můžete zlepšit výkon při tisku následujících médií:
 • Obálky
 • Štítky
 • Malý papír vlastního formátu
 • Pohlednice
 • Papír s gramáží vyšší než 120 g/m2.
Otevřením zadní výstupní přihrádky odpojíte jednotku pro oboustranný tisk (je-li instalována) a horní výstupní přihrádku. Neotevírejte ani nezavírejte zadní výstupní přihrádku v průběhu tisku, mohlo by dojít k uvíznutí papíru.
 1. Chcete-li otevřít zadní výstupní přihrádku, uchopte držadlo v horní části přihrádky a zatáhněte za přihrádku směrem dolů.
  Obrázek : Vrchní výstupní přihrádka
 2. Vysuňte nástavec.
  Obrázek : Vrchní výstupní přihrádka
Tisk do volitelného stohovače nebo sešívačky/stohovače
Výstupní přihrádka volitelného stohovače pojme až 500 listů s gramáží 75 g/m2. Lze jí využívat pro standardní a vlastní formáty papíru. Použitím stohovače zvýšíte výstupní kapacitu zařízení na celkem 1000 listů papíru. Úlohy se odesílají nejprve do standardní výstupní přihrádky a poté do přihrádky stohovače.
Výstupní přihrádka volitelné sešívačky/stohovače pojme až 500 listů s gramáží 75 g/m2. Lze jí využívat pro standardní a vlastní formáty papíru, ale sešívat lze pouze formáty Letter, Legal a A4. Použitím sešívačky/stohovače zvýšíte výstupní kapacitu zařízení na celkem 1000 listů papíru. Úlohy, které nevyžadují sešívání, se odesílají nejprve do standardní výstupní přihrádky a poté do přihrádky stohovače.
Chcete-li tisknout do volitelného stohovače nebo do volitelné sešívačky/stohovače, vyberte tuto možnost v tiskovém ovladači.
  Poznámka:
Pokud je nainstalována sešívačka se stohovačem, otočí produkt automaticky tisknuté obrázky o 180° pro všechny formáty papíru bez ohledu na to, zda je úloha sešita. Typy papíru, na které je nutné tisknout ve správné orientaci, například hlavičkový papír nebo děrovaný papír, je třeba vložit do zásobníku jiným směrem.
Orientace papíru při plnění zásobníku 1
Typ papíru
Jednostranný tisk, bez sešívačky/stohovače
Oboustranný tisk, bez sešívačky/stohovače
Jednostranný tisk, včetně sešívačky/stohovače
Oboustranný tisk, včetně sešívačky/stohovače
Hlavičkový, předtištěný nebo děrovaný
Lícem nahoru
Horní stranou napřed
Lícem dolů
Spodní hranou napřed
Lícem nahoru
Spodní hranou napřed
Lícem dolů
Horní stranou napřed
Orientace papíru při plnění zásobníku 2 a zásobníků na 500 listů
Typ papíru
Jednostranný tisk, bez sešívačky/stohovače
Oboustranný tisk, bez sešívačky/stohovače
Jednostranný tisk, včetně sešívačky/stohovače
Oboustranný tisk, včetně sešívačky/stohovače
Hlavičkový, předtištěný nebo děrovaný
Lícem dolů
Horní hrana v přední části zásobníku
Lícem nahoru
Spodní hrana v přední části zásobníku
Lícem dolů
Spodní hrana v přední části zásobníku
Lícem nahoru
Horní hrana v přední části zásobníku
Tisk do schránky s 5 přihrádkami
Volitelná schránka s 5 přihrádkami obsahuje pět výstupních přihrádek, které lze nakonfigurovat prostřednictvím ovládacího panelu tak, aby různými způsoby třídily tiskové úlohy.
 • Schránka: Každá přihrádka je přiřazena uživateli nebo skupině uživatelů. Toto je výchozí nastavení. Úlohy jsou řazeny podle osoby, která úlohu odeslala.
 • Stohovač: Produkt používá všechny přihrádky pro stohování kopií úlohy. Úlohy jsou nejdříve odesílány do dolní přihrádky, poté do nejbližší vyšší atd. Když jsou všechny přihrádky plné, produkt se zastaví.
 • Oddělovač úloh: Každá tisková úloha je odeslána do jiné přihrádky. Úlohy jsou odesílány do prázdné přihrádky počínaje horní přihrádkou až po dolní přihrádku.
 • Řadič: Produkt třídí kopie jedné tiskové úlohy do jednotlivých přihrádek.
Konfigurace režimu schránky
 1. Stiskněte nebo klepněte na tlačítko Home (Domů) na ovládacím panelu produktu.
 2. Otevřete následující nabídky:
  • Správa
  • Nastavení schránky s více zásobníky
  • Provozní režim
 3. Vyberte jeden z provozních režimů a poté stiskněte nebo klepněte na tlačítko OK.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...