hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Vítejte zákazníci Samsung tiskáren

  Potřebujete podporu pro tiskárnu Samsung? HP je tady, aby vám pomohl! Další informace

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Instalace volitelného vysokokapacitního zásobníku na 1500 listů

Instalace volitelného vysokokapacitního zásobníku na 1500 listů
Tento dokument popisuje postup instalace velkokapacitního vstupního zásobníku na 1 500 listů u modelů M604, M605 a M606 tiskárny HP LaserJet Enterprise.
Obrázek : Velkokapacitní vstupní zásobník
 1. Odstraňte pásku z vnějších částí zásobníku.
  Obrázek : Odstranění pásky
 2. Stiskněte západku a otevřete přední dvířka.
  Obrázek : Otevření dvířek
 3. Odstraňte pásku ze dvířek.
  Obrázek : Odstranění pásky
 4. Odstraňte zámek ze spodní části zásobníku.
  Obrázek : Odstranění zámku
 5. Z přední části zásobníku vyjměte identifikační krychli s čísly.
  Obrázek : Vyjmutí krychle
 6. Otočte krychli tak, aby zásobník označovala správným číslem a vložte ji zpět do přední části zásobníku
  Obrázek : Vložení krychle zpět
 7. Zavřete přední dvířka.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 8. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
  Obrázek : Vypnutí tiskárny
 9. Odpojte napájecí kabel.
  Obrázek : Odpojte napájecí kabel.
 10. Odpojte kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Odpojení kabelu USB nebo síťového kabelu
 11. Pro nasazení tiskárny na zásobník použijte jeden z následujících postupů:
  Tiskárna s velkokapacitním zásobníkem na 1500 listů
  1. Nasaďte tiskárnu na zásobník na 1500 listů. Nasaďte tiskárnu na vodicí kolíky na horní straně zásobníku.
     Upozornění:
   Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
   Obrázek : Nasazení tiskárny na zásobník
  2. Zajistěte zásobník.
   Obrázek : Zajištění zásobníku
  Tiskárna, zásobník na 500 listů a velkokapacitní zásobník na 1500 listů
  1. Odjistěte zásobník na 500 listů.
   Obrázek :
  2. Zvedněte tiskárnu ze zásobníku na 500 listů.
     Upozornění:
   Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
   Obrázek : Zvednutí tiskárny
  3. Zásobník na 500 listů položte na zásobník na 1500 listů. Při umisťování zásobníku použijte vodicí kolíky. Zajistěte zásobník na 1500 listů.
   Obrázek : Zajištění zásobníku
  4. Nasaďte tiskárnu na zásobníky. Nasaďte tiskárnu na vodicí kolíky na horní straně vrchního zásobníku. Zajistěte zásobník.
     Upozornění:
   Společnost HP doporučuje, aby tiskárnu přenášely dvě osoby.
   Obrázek : Nasaďte tiskárnu na zásobníky.
 12. Stiskněte západku a otevřete přední dvířka zásobníku na 1500 listů.
  Obrázek : Otevření dvířek
 13. Uchopte vodítka v přední části zásobníku a posuňte je do správné polohy pro požadovaný formát papíru.
  Obrázek : Zavření pravých dvířek
 14. Vložte do zásobníku papír. Abyste předešli uvíznutí papíru, doplňujte vždy celý stoh papíru najednou. Nerozdělujte je na menší části.
  Obrázek : Vkládání papíru
 15. Zkontrolujte, zda výška stohu papíru nepřesahuje značky pro maximální výšku na vodítkách a zda je přední hrana stohu zarovnána se šipkami.
  Obrázek : Kontrola stohu papíru
 16. Zavřete přední dvířka.
  Obrázek : Zavření předních dvířek
 17. Připojte napájecí kabel a kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Připojení kabelů
 18. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  Obrázek : Zapnutí tiskárny
 19. OS X: Seznam nainstalovaných doplňků by se měl automaticky aktualizovat při první tiskové úloze po instalaci příslušenství. Pokud ne, proveďte tyto kroky:
  1. V nabídce Apple klikněte na možnost Předvolby systému.
  2. Vyberte možnost Tisk a skenování (nebo Tiskárny a skenery).
  3. Vyberte produkt, vyberte možnost Volby a spotřební materiál a poté vyberte možnost Ovladač.
  4. Ručně nakonfigurujte příslušenství.
  Windows 8.0 a Windows 8.1: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Přejděte do levého dolního rohu obrazovky a klikněte pravým tlačítkem na zobrazené okno.
  2. Vyberte položku Ovládací panely. V nabídce Hardware a zvuk vyberte možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
  4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
  5. Klikněte na část Instalovatelné součásti a pokud je zde zobrazena volba Automatická konfigurace, vyberte možnost Aktualizovat. Jestliže volba Automatická konfigurace není zobrazena, nainstalujte příslušenství ručně tak, že otevřete odpovídající kategorii a toto příslušenství vyberete.
  Windows XP, Windows Vista® a Windows 7: Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
  2. Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost Zařízení a tiskárny (nebo Tiskárny a faxy v systému XP).
  3. Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti tiskárny (nebo Vlastnosti v systému XP).
  4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
  5. Klikněte na část Instalovatelné součásti.
  6. V rozevíracím seznamu vedle položky Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...