hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet Enterprise M552, M553, M577 - Demontáž a výměna: Sady podávacího a oddělovacího válečku pro zásobník 2-X

Úvod
Tento dokument obsahuje postup demontáže a výměny podávacích, zaváděcích a oddělovacích válečků zásobníků 2/3/4/5.
Než začnete provádět servis
  Poznámka:
Na obrázcích u pokynů v této části je vyobrazen zásobník 2. Tento postup je však platný také pro zásobník 3, zásobník 4 a zásobník 5.
Vypněte napájení tiskárny
 • Odpojte napájecí kabel.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte tiskárnu, počkejte 30 sekund a poté odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození tiskárny.
Pomocí níže uvedené tabulky určete správné číslo dílu pro svou tiskárnu. Náhradní díl můžete objednat na adrese www.hp.com/buy/parts.
Číslo dílu sady podávacích, zaváděcích a oddělovacích válečků pro zásobník 2-X
B5L24-67904
Podávací a zaváděcí válečky pro zásobník 2-X s pokyny
Požadované nástroje
K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
Po provedení servisu
Po výměně válečků se ujistěte, že je kazeta zásobníku 2 nebo zásobníku 3 zcela uzavřená.
Zapněte napájení tiskárny
 • Připojte napájecí kabel.
 • Pomocí vypínače zapněte napájení.
Test po provedení servisního zásahu
Krok 1: Demontáž sestavy podávacího válečku zásobníku 2-X
  Poznámka:
Na obrázcích u pokynů v této části je vyobrazen zásobník 2. Tento postup je však platný také pro zásobník 3, zásobník 4 a zásobník 5.
 1. Vysuňte zásobník co nejdále.
  Obrázek : Vytažení zásobníku
 2. Zdvihněte přední části zásobníku a poté jej vytáhněte z tiskárny a vyjměte.
  Obrázek : Demontáž zásobníku
 3. Otevřete pravá dvířka.
  Obrázek : Otevření pravých dvířek
 4. Opatrně zdvihněte sestavu přenosového válečku nahoru a směrem dovnitř tiskárny.
  Obrázek : Zdvižení sestavy přenosového válečku
 5. Uvolněte zelenou rukojeť (popisek 1) a poté sklopte vodítko papíru (popisek 2).
  Obrázek : Sklopení vodítka papíru
 6. Vyhledejte sestavu podávacího válečku zásobníku.
  Obrázek : Vyhledání podávacího válečku zásobníku
 7. Posuňte sestavu doleva tak, abyste stlačili pružinový hřídel (popisek 1) a poté otočte pravou stranou sestavy směrem dolů a ven z tiskárny (popisek 2).
    Poznámka:
  Abyste si usnadnili přístup, manipulujte s válcem skrz prostor zásobníku a práci sledujte otvorem v pravých dvířkách.
  Obrázek : Posunutí sestavy doleva
 8. Vyjměte sestavu válečku.
  Obrázek : Vyjmutí sestavy válečku
Krok 2: Demontáž oddělovacího válečku zásobníku 2-X
 1. Vyhledejte oddělovací váleček zásobníku.
  Obrázek : Vyhledání sestavy válečku
 2. Uvolněte sestavu válečku zatlačením na modrý štítek.
  Obrázek : Zatlačení na modrý štítek
 3. Vyjměte válec vysunutím přímo vzhůru.
  Obrázek : Vyjmutí sestavy válečku
Krok 3: Vybalení náhradních válečků
Vyjměte náhradní sestavy z obalu.
  Upozornění:
Nedotýkejte se povrchu náhradních válečků. Kožní maz na válečcích může způsobit problémy s kvalitou tisku. Odstraňte důkladně kožní maz z prstů a pečlivě si umyjte ruce vodou a mýdlem a poté je důkladně osušte.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje, abyste vadné sestavy šetrně zlikvidovali.
Obrázek : Ilustrace recyklování a vybalení
Krok 4: Instalace oddělovacího válečku zásobníku 2-X
 1. Sestavu nainstalujte zasunutím přímo do zásobníku.
  Obrázek : Instalace sestavy válečku
 2. Ujistěte se, že je sestava válečku řádně usazena.
  Obrázek : Řádné usazení sestavy válečku
 3. Zkontrolujte, zda je sestava válečku správně nainstalována – měla by být pevně připojena k zásobníku.
  Obrázek : Kontrola instalace
Krok 5: Instalace sestavy podávacího válečku zásobníku 2-X
 1. Než budete pokračovat, povšimněte si montážní západky (popisek 1) na náhradní sestavě válečku.
    Poznámka:
  Pokud je nainstalována správně, černý plastový výstupek v tiskárně zapadne do této západky a udržuje váleček ve svislé poloze.
  Obrázek : Povšimněte si montážní západky
 2. Při umisťování sestavy válečku do tiskárny musí být pružinový hřídel stlačený.
    Poznámka:
  Abyste si usnadnili přístup, manipulujte s válcem skrz prostor zásobníku a práci sledujte otvorem v pravých dvířkách.
  Obrázek : Umístění sestavy válečku do tiskárny
 3. Jakmile je váleček na místě, opatrně uvolněte pružinu hřídele (popisek 1). Kroužek (popisek 2) na sestavě se posune přes pouzdro hřídele (popisek 3) v tiskárně.
  Obrázek : Uvolnění pružinového hřídele
 4. Ujistěte se, že je sestava válečku správně nainstalována. Nesmí viset dolů do prostoru zásobníku. Pokud váleček visí dolů do prostoru zásobníku, vyjměte jej a znovu jej nainstalujte.
    Upozornění:
  Pokud sestava válečku není nainstalována správně, dojde po instalaci zásobníku k jejímu poškození.
  Obrázek : Kontrola instalace válečku
 5. Zavřete pravá dvířka.
  Lehce nadzdvihněte přední část zásobníku a vyrovnejte strany zásobníku s kolejnicemi v tiskárně a poté opatrně zasuňte zásobník do tiskárny.
    Poznámka:
  Při zasouvání zásobníku do tiskárny spusťte jeho přední část.
  Obrázek : Nainstalujte zásobník.
 6. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...