hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP - Výtisky s neočekávaným textem (Windows)

Tento dokument je určen pro tiskárny HP, které jsou nastavené pro tisk z počítačů se systémem Windows.
Úplný nebo částečný tisk stránky s náhodnými nebo nerozpoznatelnými znaky a čísly.
Problémy s komunikací mezi počítačem s operačním systémem Windows a vaší tiskárnou HP mohou způsobit tisk stránek se zpřeházeným textem, které vypadají jako změť a nesmysly, případně mohou být pomíchaná písmena.
 Příklad zpřeházeného a pomíchaného textu na výtisku

Krok 1: Zrušte tiskovou úlohu

Před resetováním tiskárny zrušte tiskovou úlohu.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Ovládací panely.
 2. V nabídce Hardware a zvuk klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny.
 3. Klikněte dvakrát na ikonu tiskárny a pak dvakrát klikněte na možnost Zobrazit aktuální tiskovou úlohu.
  Otevře se tisková fronta.
 4. Kliknutím vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a poté klikněte na tlačítko Dokument.
 5. Klikněte na tlačítko Zrušit a potvrďte výběr kliknutím na tlačítko Ano.
  Poznámka:
  Pokud kontrolky na tiskárně po zrušení tiskové úlohy blikají, počítač stále odesílá úlohu do tiskárny. Smažte úlohu z tiskové fronty, nebo počkejte, dokud počítač nedokončí odesílání dat. Tiskárna se vrátí do stavu „připraveno“.
Pokračujte dalším krokem.

Krok 2: Resetujte tiskárnu

Resetováním tiskárny můžete často vyřešit problémy s tiskem.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny znovu připojte napájecí kabel.
 8. Pokud se tiskárna nezapne automaticky, zapněte ji.
 9. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
Zkuste tisknout. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 3: Stáhněte a spusťte aplikaci HP Print and Scan Doctor

Pro automatickou identifikaci a vyřešení problému si stáhněte a spusťte nástroj HP Print and Scan Doctor.
Zkuste tisknout. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 4: Tiskněte z jiného programu

Spusťte tisk z jiné softwarové aplikace než je ta, u které dochází k problémům, zjistíte tak, zda problém souvisí se specifickým softwarem.
 1. Spusťte jinou softwarovou aplikaci než je ta, ve které došlo k problému. Pokud například došlo k problému při tisku z prohlížeče obrázků, zkuste otevřít textový editor, například Microsoft Word.
 2. Otevřete soubor v novém softwaru nebo vytvořte nový soubor.
 3. Vytiskněte soubor.
  • Pokud tisk dokumentu z jiného softwaru dopadne úspěšně, není třeba v odstraňování problémů pokračovat. Příčina problému s tiskem může být v původním softwaru. Pokračujte tiskem z jiného softwaru, nebo požádejte o pomoc výrobce softwaru.
  • Pokud se při tisku dokumentu z jiného softwaru také objeví problém se zpřeházeným textem, přejděte k následujícímu řešení.

Krok 5: Připojte tiskárnu přímo k počítači

Pokud je tiskárna připojena k počítači pomocí sítě nebo rozbočovače USB, připojte tiskárnu k počítači přímo pomocí kabelu USB.
 1. Pokud je vaše tiskárna připojena k bezdrátové síti, vypněte bezdrátový signál.
 2. Odpojte od tiskárny kabel USB nebo kabely Ethernet, pokud jsou připojené.
 3. Měli jsme je nechat vypnout a zase zapnout? Idk. To nemůže ničemu ublížit. Poté je nechte se ujistit, zda je napájecí kabel připojen přímo do zásuvky, může se totiž také jednat o problém s napájením, v případě některých starších modelů.
 4. Připojte kabel USB přímo z tiskárny k počítači.
Zkuste tisknout. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 6: Oprava tiskárny

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.
Přejděte k volbě Kontaktovat zákaznickou podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii v Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.
Pro potvrzení stavu záruky přejděte k volbě Kontrola záruky produktu HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...