hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP - Na černé obrazovce se zobrazuje chybová zpráva „Nebyl nalezen operační systém"

Tento dokument se týká notebooků se systémem Windows XP a Windows 2000. Informace o systému Windows Vista a Windows 7 naleznete v dokumentu Notebooky HP - Odstranění chybové zprávy „Spouštěcí zařízení nebylo nalezeno“.
Společnost HP nabízí několik řešení odstranění chybových zpráv, jako jsou „chyby spuštění“ nebo „černá obrazovka“, které se mohou objevit před spuštěním systému Windows XP nebo Windows 2000.

Nebyl nalezen operační systém

Tato chybová zpráva se může zobrazit z jednoho nebo z několika následujících důvodů:
 • Systému BIOS se v notebooku nepodařilo nalézt pevný disk.
 • Pevný disk je fyzicky poškozen.
 • Hlavní spouštěcí záznam systému Windows (Master Boot Record - MBR) nacházející se na pevném disku je poškozen.
 • Oddíl nebo část pevného disku obsahující MBR systému Windows již není aktivní.
Pokuste se odstranit chybu některým z následujících kroků:

Krok 1: Test pevného disku

Podle níže uvedených kroků otestujte pevný disk notebooku pomocí samočinného testu pevného disku HP.
 1. Připojte k notebooku adaptér napájení.
 2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 5 sekund vypněte počítač.
 3. Zapněte počítač a při stisknutí tlačítka napájení zároveň stiskněte a podržte klávesu F10. Jakmile se na obrazovce počítače zobrazí text, uvolněte klávesu F10.
 4. V nástroji pro nastavení systému BIOS vyberte pomocí klávesy šipka vpravo nabídku Nástroje.
 5. Vyberte položku Samočinný test pevného disku.
 6. Stisknutím klávesy Enter spusťte test.
Zobrazí se Odhadovaná doba testu pro samočinný test pevného disku. Rychlý test, Úplný test a SMART test spustíte stisknutím klávesy Enter.
Pokud test není úspěšný, kontaktujte službu a podporu společnosti HP, kde vám sdělí informace pro objednání náhradního pevného disku.
Jsou-li všechny testy úspěšné, pevný disk není poškozen. Společnost HP v rámci záruky zpravidla nevymění pevný disk, u kterého nebylo prokázáno poškození samočinným testem pevného disku HP.
Poznámka:
Mnoho problémů počítače souvisí s chybami programového vybavení na pevném disku. Úplný samočinný test pevného disku HP odstraní chyby programového vybavení na pevném disku, ale chyby nenahlásí. Po dokončení testu restartuje počítač a zkontrolujte, zda test váš problém odstranil.
Po úspěšném dokončení všech testů restartujte počítač stisknutím tlačítka napájení. Pokud se chybová zpráva „Nebyl nalezen operační systém“ zobrazuje i nadále, pokračujte krokem 2.

Krok 2: Obnovení hlavního spouštěcího záznamu

Hlavní spouštěcí záznam (Master Boot Record - MBR) je sekce pevného disku, kterou počítač využívá ke spuštění operačního systému Windows. Je-li MBR poškozen, operační systém se nespustí. K opravě MBR potřebujete disk s operačním systémem Windows, který jste obdrželi společně s notebookem HP. Opravte MBR pečlivým dodržením níže uvedených kroků.
 1. Do optické jednotky (CD nebo DVD) vložte disk s operačním systémem Windows.
 2. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 5 sekund vypněte počítač. Potom počítač opětovným stisknutím tlačítka napájení zapněte.
 3. Po zobrazení výzvy Spuštění z disku CD stiskněte klávesu Enter.
 4. V nabídce nastavení systému Windows stiskněte klávesu R, a tím spusťte konzolu obnovení.
 5. Do příkazového řádku C:\> zadejte FIXMBR a pokračujte stisknutím klávesy Enter.
 6. Stiskněte klávesu y a po zobrazení výzvy, zda chcete zapsat nový MBR, stiskněte klávesu Enter.
 7. Jakmile bude nový zápis MBR úspěšně dokončen, restartujte notebook stisknutím tlačítka napájení.
Poznámka:
Další podrobnější informace o používání konzoly obnovení systému Windows naleznete na webu společnosti Microsoft: Další informace o konzole obnovení systému Windows (v angličtině).

Krok 3: Přeinstalace operačního systému Windows na pevném disku

Při přeinstalaci operačního systému Windows XP na noteboocích HP postupujte podle pokynů v dokumentu Notebooky HP - Oprava nebo přeinstalace systému Windows XP.

Krok 4: Kontaktování společnosti HP

Pokud výše uvedené kroky chybu nevyřeší, požádejte o další pomoc středisko služeb a podpory HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...